Renate gaat op pad naar Ede en krijgt een korte drill van oud-militair Ed van Seters. Ede was in voorbije jaren eigenlijk één groot kazerne-complex. Ze leert in de houding staan en salueren, een bijna verloren gegane militaire traditie.

Dienstplicht en huisvesting
De bouw van het oudste kazernecomplex in Ede is een direct uitvloeisel van de instelling van de algemene dienstplicht in 1901. Het Ministerie van Oorlog gaf de voorkeur aan Ede vanwege de bereikbaarheid en de nabijheid van geschikte oefenterreinen. Naast het spoor verrezen tussen 1904 en 1906 twee voor die tijd ongekend hoge en langgerekte infanteriekazernes. Pas in 1934 zijn deze complexen tot Maurits en Johan Willem Frisokazerne gedoopt. Van een compleet andere bouwstijl, maar wel van dezelfde architect zijn de kazernes voor de Bereden Wapens. Deze kazernes, gebouwd van 1906-1909, kregen later de naam van de Arthur Koolkazerne en de Van Essenkazerne. Bij deze in chaletstijl gebouwde kazernes behoorden stallen, smidse, rijloodsen en een hooi- en stroo-magazijn.

Steeds meer soldaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Door de groei van de diverse opleidingen van de School voor Reserve Officieren Bereden Artillerie ontstond ruimtegebruik is in 1934 de P.L. Bergansiuskazerne gebouwd. In 1938 leidde de wijziging van de dienstplichtwet tot de bouw van twee nieuwe kazernes, de Elias Beeckmankazerne en de Simon Stevinkazerne. Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen de Duitse troepen hun intrek in de Edese kazernes. Met deze zeven kazernes groeide Ede zeker na de Tweede Wereldoorlog uit tot een groot garnizoen met duizenden diensplichtigen. In de jaren vijftig waren met name de Luchtdoelartillerie en de Verbindingsdienst hier de belangrijkste onderdelen. Naast dit grote kazernecomplex in Ede was er in de Harskamp het Infanterie Schietkamp gevestigd en op de weg naar Otterlo het Mobilisatiecomplex de Driesprong. Ede kent zodoende een rijke militaire historie van meer dan een eeuw.

Historisch platform
Het Platform Militaire Historie Ede stelt zich ten doel deze verder te documenteren en toegankelijk te houden voor Edenaren en andere belangstellenden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Platform Militaire Historie Ede: www.platformmhe.nl

Categories:: Dagelijks leven Ede Veluwe

Meer verhalen

Touwscheren bij een huwelijk

03 juni 2015
Jan Lubberts
Video

Processies

01 juni 2014
G.H. van Hunen

Mispelkoekjes als basis voor Bommelaar Mispelbier

11 december 2015
Sil Stranders-Geluk
Video

De touwslager

09 juni 2015
Dick Jagtenberg

Een  Botter vol verhalen….

26 januari 2016
Rob Spierenburg
Audio

Het doodshemd bleef in de kast

20 maart 2015
Erve Brooks
VideoGalerij

Mijn levende Sarahverhaal

27 mei 2014
magda
Video

Hangop

03 juli 2015
De boerinnen van Varik
VideoGalerij

Heideweek gemeente Ede

20 november 2014
Bestuur Stichting Heideweek
Galerij

Zilveren bijltje om schip te water te laten

24 februari 2015
Carla Dubbink

Bräöderkes of knorhaantjes

05 augustus 2015
Gerhard Kwak
Video

200 eieren met Pasen

18 juni 2014
Nijenhuis
Video

Vroeg Carnaval in Nöttedarp

20 januari 2016
Clemens Elshoff
GalerijVideo

Kinderdorp Haalderen

27 mei 2015
Robbert Weideveld
Video

Palingroken in een historische context

31 maart 2016
Paul Hoftijzer
Galerij

Palmpasen

07 februari 2015
Gerhard Kwak