Renate gaat op pad naar Ede en krijgt een korte drill van oud-militair Ed van Seters. Ede was in voorbije jaren eigenlijk één groot kazerne-complex. Ze leert in de houding staan en salueren, een bijna verloren gegane militaire traditie.

Dienstplicht en huisvesting
De bouw van het oudste kazernecomplex in Ede is een direct uitvloeisel van de instelling van de algemene dienstplicht in 1901. Het Ministerie van Oorlog gaf de voorkeur aan Ede vanwege de bereikbaarheid en de nabijheid van geschikte oefenterreinen. Naast het spoor verrezen tussen 1904 en 1906 twee voor die tijd ongekend hoge en langgerekte infanteriekazernes. Pas in 1934 zijn deze complexen tot Maurits en Johan Willem Frisokazerne gedoopt. Van een compleet andere bouwstijl, maar wel van dezelfde architect zijn de kazernes voor de Bereden Wapens. Deze kazernes, gebouwd van 1906-1909, kregen later de naam van de Arthur Koolkazerne en de Van Essenkazerne. Bij deze in chaletstijl gebouwde kazernes behoorden stallen, smidse, rijloodsen en een hooi- en stroo-magazijn.

Steeds meer soldaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Door de groei van de diverse opleidingen van de School voor Reserve Officieren Bereden Artillerie ontstond ruimtegebruik is in 1934 de P.L. Bergansiuskazerne gebouwd. In 1938 leidde de wijziging van de dienstplichtwet tot de bouw van twee nieuwe kazernes, de Elias Beeckmankazerne en de Simon Stevinkazerne. Tijdens de Tweede Wereldoorlog namen de Duitse troepen hun intrek in de Edese kazernes. Met deze zeven kazernes groeide Ede zeker na de Tweede Wereldoorlog uit tot een groot garnizoen met duizenden diensplichtigen. In de jaren vijftig waren met name de Luchtdoelartillerie en de Verbindingsdienst hier de belangrijkste onderdelen. Naast dit grote kazernecomplex in Ede was er in de Harskamp het Infanterie Schietkamp gevestigd en op de weg naar Otterlo het Mobilisatiecomplex de Driesprong. Ede kent zodoende een rijke militaire historie van meer dan een eeuw.

Historisch platform
Het Platform Militaire Historie Ede stelt zich ten doel deze verder te documenteren en toegankelijk te houden voor Edenaren en andere belangstellenden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Platform Militaire Historie Ede: www.platformmhe.nl

Categories:: Dagelijks leven Ede Veluwe

Meer verhalen

In de ban van het Corsovirus

28 april 2015
Stichting Bloemencorso
Galerij

Høkerskeet in Zevenaar

19 mei 2015
Max Hetterscheid
Galerij

Spelen met een snorrebotje

02 maart 2015
Gerhard Kwak
VideoGalerij

Koningschieten

29 september 2014
Marjon Sloetjes

Vruchten plukken en rapen

20 augustus 2014
Bets Reijnen van Zwam

Eigen pan of papier mee naar de slager

20 april 2015
Gerhard Kwak

Broodpap

13 mei 2015
Gerhard Kwak
Video

Het binden van plattelandsjongeren

24 juli 2014
Ruben van Dommelen
Video

Mei-avond

28 april 2015
Mieke Veken

Gevulde koeken

22 september 2014
Hans van den Hoorn

Het maken van een “halster”

27 oktober 2015
Stichting Boerengoed Achterhoek

Caspar en de twee andere koningen

04 januari 2016
Paul Hoftijzer

Frühschoppen

12 februari 2015
Geert Smits

Aanzegger, aanspreker, begrafenisondernemer...

09 februari 2015
Willi Wilbrink-Hensbergen
Video

De doop van examenkandidaten

19 februari 2016
Jan Terbeek

Slachtvisite bij museum Smedekinck

29 oktober 2014
Klein Lebbink

Haring happen

12 februari 2015
C.V. De Bultendarpers

Niets zeggen dan hebben we meer!

11 januari 2016
Andres mol
Video

200 eieren met Pasen

18 juni 2014
Nijenhuis
Video

Carbidschieten

11 mei 2014
Jette