De viering van Sint-Maarten gaat terug op het verhaal van de Romeinse soldaat Martinus die omstreeks het jaar 350 na Christus geïsoleerd raakt van zijn legerafdeling en voor de poorten van Amiens in het huidige Frankrijk op een half naakte bedelaar stuit. Deze smeekt hem om eten, maar omdat Martinus geen eten meer heeft biedt hij hem de helft van zijn mantel aan om hem tegen de kou te beschermen.

Diezelfde nacht verschijnt Christus hem in een droom in de gedaante van de bedelaar en deze vraagt hem zich te bekeren en te laten dopen en zijn verdere leven te wijden aan de verbreiding van het Christendom. En zo geschiedde. Martinus trekt zich eerst een paar jaar terug als kluizenaar en laat zich vervolgens tot priester wijden. In het jaar 371 wordt hij bisschop van Tours.

Hij sterft op 8 november van het jaar 397 en wordt op 11 november begraven, de dag dat het feest van st. Maarten wordt gevierd. St.Maarten is in de 5de eeuw heilig verklaard en sindsdien heeft zijn verering zich over het hele christelijke westen verspreid.

Dit feest wordt in meerdere delen van Nederland en ook in België gevierd maar zoals in Zaltbommel nergens. Daar verschijnt St.Maarten nl. al sinds 25 jaar op een paard in de kerk. Hij beeldt daar op een podium samen met de bedelaar en een groep bedelaarskinderen de manteldeling uit. Nadat st.Maarten de mantel heeft gedeeld valt uit de nok van de kerk de helft van een groot doek naar beneden en worden de bedelaarskinderen daarmee bedekt.

De St. Maartenskerk in Zaltbommel is voor die gelegenheid ingericht als een middeleeuws plein waar de mensen aan lange tafels soep en pannenkoeken eten. Overal in de kerk wordt opgetreden door zangkoren, dansgroepen en toneelspelers. Na de manteldeling verlaat St.Maarten weer op zijn paard de kerk en rijdt, gevolgd door honderden kinderen door een slechts door toortsen en vuurkorven verlichte stad naar de markt waar de bedeltocht van de kinderen van start gaat. De kinderen zingen daarbij st. Maartenliedjes en hebben een lampion bij zich. Maar eerst krijgt ieder kind persoonlijk een appel uitgereikt door St.Maarten. .

Centraal in dit feest staat het delen van dingen. Het door de kinderen opgehaalde snoep en fruit wordt naar de kerk gebracht waar de helft wordt afgestaan voor de voedselbank. Nadat de kinderen op weg zijn gegaan voor hun bedeltocht verschijnt St.Maarten nog samen met zijn vier legionairs, de bedelaar en een groep muzikanten in het verzorgingshuis en de buitenwijken van Zaltbommel om daar in een toneelstukje de manteldeling te spelen. Ook hier gaan de kinderen getooid met lampionnen op bedeltocht

 

Bekijk het fragment uit onze tv-uitzending over dit verhaal:

VideoGalerij
Categories:: Evenementen Kindertijd Snoep Zaltbommel Sint Maarten November

Meer verhalen

Galerij

Gelderse worst

09 februari 2015
Gerhard Kwak

Griesmeelpudding met stevenssaus

20 mei 2015
Paul Hoftijzer
Video

Hangop

03 juli 2015
De boerinnen van Varik
Video

De touwslager

09 juni 2015
Dick Jagtenberg

De melkbus

22 juli 2014
jan Reijnen

Kiepenpap voor het goede doel

07 maart 2016
Marjolijn van Manen
VideoGalerij

Blijde incomste

19 augustus 2014
Joris Leijten
Video

Orgels met de klank van vroeger

30 maart 2015
Niels Klop
VideoGalerij

Heideweek gemeente Ede

20 november 2014
Bestuur Stichting Heideweek

Bier kopen om te gooien bij Normaal

07 december 2015
Maria Te Stroet
Video

Bokbierdag Zutphen

09 oktober 2014
Bram van der Velde
Video

Doesburg Binnenste Buiten

01 juli 2014
Jaap Geurtsen
Video

Sluitliederen onder de Pinksterkroon

20 mei 2015
Boerderijmuseum De Lebbenbrugge
Video

Heggenvlechten, de natuurlijke veekering

29 februari 2016
Hans van Berlo

Boterlammetje

12 mei 2014
Janna te Peele
Video

Haantje Pik; Veluwse Palmpaashaasjes

24 maart 2016
Paul Hoftijzer

Kraamtijd in de Achterhoek

16 juni 2015
Paul Hoftijzer
Galerij

Ringsteken (rijden) in Loil

21 november 2014
Ap Dieker

Carnaval met melk en peerdemennekes

05 februari 2015
Frédérique Donders