De viering van Sint-Maarten gaat terug op het verhaal van de Romeinse soldaat Martinus die omstreeks het jaar 350 na Christus geïsoleerd raakt van zijn legerafdeling en voor de poorten van Amiens in het huidige Frankrijk op een half naakte bedelaar stuit. Deze smeekt hem om eten, maar omdat Martinus geen eten meer heeft biedt hij hem de helft van zijn mantel aan om hem tegen de kou te beschermen.

Diezelfde nacht verschijnt Christus hem in een droom in de gedaante van de bedelaar en deze vraagt hem zich te bekeren en te laten dopen en zijn verdere leven te wijden aan de verbreiding van het Christendom. En zo geschiedde. Martinus trekt zich eerst een paar jaar terug als kluizenaar en laat zich vervolgens tot priester wijden. In het jaar 371 wordt hij bisschop van Tours.

Hij sterft op 8 november van het jaar 397 en wordt op 11 november begraven, de dag dat het feest van st. Maarten wordt gevierd. St.Maarten is in de 5de eeuw heilig verklaard en sindsdien heeft zijn verering zich over het hele christelijke westen verspreid.

Dit feest wordt in meerdere delen van Nederland en ook in België gevierd maar zoals in Zaltbommel nergens. Daar verschijnt St.Maarten nl. al sinds 25 jaar op een paard in de kerk. Hij beeldt daar op een podium samen met de bedelaar en een groep bedelaarskinderen de manteldeling uit. Nadat st.Maarten de mantel heeft gedeeld valt uit de nok van de kerk de helft van een groot doek naar beneden en worden de bedelaarskinderen daarmee bedekt.

De St. Maartenskerk in Zaltbommel is voor die gelegenheid ingericht als een middeleeuws plein waar de mensen aan lange tafels soep en pannenkoeken eten. Overal in de kerk wordt opgetreden door zangkoren, dansgroepen en toneelspelers. Na de manteldeling verlaat St.Maarten weer op zijn paard de kerk en rijdt, gevolgd door honderden kinderen door een slechts door toortsen en vuurkorven verlichte stad naar de markt waar de bedeltocht van de kinderen van start gaat. De kinderen zingen daarbij st. Maartenliedjes en hebben een lampion bij zich. Maar eerst krijgt ieder kind persoonlijk een appel uitgereikt door St.Maarten. .

Centraal in dit feest staat het delen van dingen. Het door de kinderen opgehaalde snoep en fruit wordt naar de kerk gebracht waar de helft wordt afgestaan voor de voedselbank. Nadat de kinderen op weg zijn gegaan voor hun bedeltocht verschijnt St.Maarten nog samen met zijn vier legionairs, de bedelaar en een groep muzikanten in het verzorgingshuis en de buitenwijken van Zaltbommel om daar in een toneelstukje de manteldeling te spelen. Ook hier gaan de kinderen getooid met lampionnen op bedeltocht

 

Bekijk het fragment uit onze tv-uitzending over dit verhaal:

VideoGalerij
Categories:: Evenementen Kindertijd Snoep Zaltbommel Sint Maarten November

Meer verhalen

Altijd vooraan in aangepast hemd

30 november 2015
Agatha kleinNijenhuis

Elke viool de naam van een vrouw

23 februari 2015
Kees Wijnhoud

Elke maandag naar de stoffenmarkt

08 juli 2015
Annie van den Beld

Erwtensoep met pannenkoeken

09 november 2015
Truus Peters

Soepvleis uut Wenters

27 februari 2015
Gerhard Kwak

Gortepap met stroop

20 juli 2015
Lilian Schimmel

Pannenkoek met worst

12 mei 2014
Reini Meutstege
Video

Lüdovicus en de Wodanseik

11 mei 2014
Mijngelderland
Galerij

Vendelzwaaien

09 september 2014
Wim Sanders
Video

Aubade voor Wilhelmina

17 juni 2014
Riny Boersma

De modelbotter in de huiskamer

26 oktober 2015
Lex Terpstra

Beugelen in Opijnen

16 januari 2016
Angela Van De Koppel
Audio

De eerste Brug over de Waal

06 februari 2015
Gery Groot Zwaaftink
Video

Vroeg Carnaval in Nöttedarp

20 januari 2016
Clemens Elshoff

De Klokkenmaker

30 oktober 2015
Piet van Apeldoorn

Vooraan staan bij Normaal door strontkleren en stoomprikker

15 juni 2015
Jan Greven alias brekken Gijs

De weerwolf van Millingen

23 mei 2014
Rob Haverkamp
Galerij

Zilveren bijltje om schip te water te laten

24 februari 2015
Carla Dubbink

Van ekkes en umme....

05 oktober 2014
annet kooijmans