De viering van Sint-Maarten gaat terug op het verhaal van de Romeinse soldaat Martinus die omstreeks het jaar 350 na Christus geïsoleerd raakt van zijn legerafdeling en voor de poorten van Amiens in het huidige Frankrijk op een half naakte bedelaar stuit. Deze smeekt hem om eten, maar omdat Martinus geen eten meer heeft biedt hij hem de helft van zijn mantel aan om hem tegen de kou te beschermen.

Diezelfde nacht verschijnt Christus hem in een droom in de gedaante van de bedelaar en deze vraagt hem zich te bekeren en te laten dopen en zijn verdere leven te wijden aan de verbreiding van het Christendom. En zo geschiedde. Martinus trekt zich eerst een paar jaar terug als kluizenaar en laat zich vervolgens tot priester wijden. In het jaar 371 wordt hij bisschop van Tours.

Hij sterft op 8 november van het jaar 397 en wordt op 11 november begraven, de dag dat het feest van st. Maarten wordt gevierd. St.Maarten is in de 5de eeuw heilig verklaard en sindsdien heeft zijn verering zich over het hele christelijke westen verspreid.

Dit feest wordt in meerdere delen van Nederland en ook in België gevierd maar zoals in Zaltbommel nergens. Daar verschijnt St.Maarten nl. al sinds 25 jaar op een paard in de kerk. Hij beeldt daar op een podium samen met de bedelaar en een groep bedelaarskinderen de manteldeling uit. Nadat st.Maarten de mantel heeft gedeeld valt uit de nok van de kerk de helft van een groot doek naar beneden en worden de bedelaarskinderen daarmee bedekt.

De St. Maartenskerk in Zaltbommel is voor die gelegenheid ingericht als een middeleeuws plein waar de mensen aan lange tafels soep en pannenkoeken eten. Overal in de kerk wordt opgetreden door zangkoren, dansgroepen en toneelspelers. Na de manteldeling verlaat St.Maarten weer op zijn paard de kerk en rijdt, gevolgd door honderden kinderen door een slechts door toortsen en vuurkorven verlichte stad naar de markt waar de bedeltocht van de kinderen van start gaat. De kinderen zingen daarbij st. Maartenliedjes en hebben een lampion bij zich. Maar eerst krijgt ieder kind persoonlijk een appel uitgereikt door St.Maarten. .

Centraal in dit feest staat het delen van dingen. Het door de kinderen opgehaalde snoep en fruit wordt naar de kerk gebracht waar de helft wordt afgestaan voor de voedselbank. Nadat de kinderen op weg zijn gegaan voor hun bedeltocht verschijnt St.Maarten nog samen met zijn vier legionairs, de bedelaar en een groep muzikanten in het verzorgingshuis en de buitenwijken van Zaltbommel om daar in een toneelstukje de manteldeling te spelen. Ook hier gaan de kinderen getooid met lampionnen op bedeltocht

 

Bekijk het fragment uit onze tv-uitzending over dit verhaal:

VideoGalerij
Categories:: Evenementen Kindertijd Snoep Zaltbommel Sint Maarten November

Meer verhalen

Handige ouders

29 juni 2015
Teunie

Indonesisch eten

05 februari 2015
Simone Cornelissen

Nieuwjaar winnen

27 mei 2014
Rita van Liere
Video

Beleg en ontzet van Huissen

12 mei 2014
Jan Wannet

Oogstfeest/proef lichtenvoorde

12 oktober 2015
Oogstfeest / Proef Lichtenvoorde
Video

De kluizenaar en de duvel

28 april 2015
Eric Borrias
Galerij

Oranjehuis

31 mei 2014
a van hagen

Een gupse water in het gezicht

26 juni 2015
N. Weijenberg-Dekker
Galerij

Werkpaarden vervangen door petroleum

04 januari 2015
Wim Monnich

Veilig Carbidschieten

13 december 2014
Theo de Klein
Video

Halloween, hier moet je bij zijn !

29 oktober 2015
Roor de Gans

Normaal gooit met gouden LP

15 juni 2015
Jan Greven alias brekken Gijs  

Klarendalse feestweek

03 februari 2015
Henk Hermeling
Video

Blauwe Gerrit

23 mei 2014
Sylvia van Hunnik

Zonder uitlaat rijden op Koninginnedag

20 februari 2015
André Oostindiën
AudioVideo

De zoute ringen van Herwijnen

16 januari 2015
Dittie van Zee

Op zijn zondags

03 juni 2015
Korevaar
Galerij

Borskorn

12 februari 2015
Gerhard Kwak