Een van de laatste “verplichte” optrekdagen van de gilden is kerkwijding. Het is ook de afsluiting van de “verplichte”optrekdagen die de Gilden kennen. Kerkwijding, het woord zegt het al, feestdag van de inwijding van de kerk. Vroeger was kerkwijding een uitgebreider kerkelijk feest. In de Gildenboeken staat dat de Gilden de processie van kerkwijding begeleiden. Toch is dat niet zo lang geleden, in de jaren zestig van de vorige eeuw is deze processie afgeschaft. Wat overbleef is de vendelhulde aan de kerkelijke overheid door de Gilden.  Volgens de traditie worden dan de Gildenbroeders getrakteerd op een goede sigaar. Dat laatste is tegenwoordig wel veranderd, aangezien er bijna niemand meer rookt heeft de sigaar plaatsgemaakt voor een stukje chocolade.Wij vieren de dag van kerkwijding altijd op de laatste zondag in augustus. Zo staat het ook in de Gildenboeken die we nog hebben. Maar op de kerkwijdings-steen staat iets anders vermeld.


Deze steen zit rechts naast het altaar onder het beeld van de Heilige Wilibrord.


Op de steen staat :
Gelegd op de octaafdag
van de HH Petrus en Paulus
ADJC MCMIL


Octaafdag betekent de achtste dag na het feest van de HH Petrus en Paulus. Dat feest van de twee heiligen is op 29 juni, tel je er acht dagen bij kom je op 7 juli.
ADJC: betekent Anno Domini Jesu Christi: in het jaar van onze Heer Jezus Christus. MCMIL is 1949.


Waarom wij dan eind augustus kerkwijdingszondag vieren?  Waarschijnlijk heeft dat te maken met de oude kerk die in oktober 1944 totaal verwoest is.

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Religie Huissen Augustus Keuze van de redactie

Meer verhalen

Eén borreltje en dan wegwezen

06 november 2015
Gerhard Kwak

Chocoladefestival Hattem

24 februari 2015
Henderikus Cazemier

Van ballon tot baron

01 maart 2016
Edcar Vermeulen

Het worstenhoorntje

22 januari 2016
Gerhard Kwak

Leven met de dieren in één ruimte

27 juni 2014
Sylvia van Hunnik

Oud-Lunterse Dag

23 juni 2014
Albert Hendriksen
Video

Paul Mulder en zijn Land aon de grens

23 maart 2016
Paul Mulder

Teerton verbranden op oudejaarsavond

25 november 2015
Piet Schuijn
Video

Zwarte Cross

23 maart 2015
Tante Rikie

Ridder in de orde van de zachte G

05 februari 2015
Frédérique Donders

Pinksterpoppen in Buren

09 juni 2015
Mia van Os
Video

De witte juffer van Kwadenoord

03 november 2014
Erica Broers

Butterfahrten

06 mei 2015
 Gerhard Kwak
Video

Botterdagen Elburg

13 oktober 2014
Teis van de Weerdhof
VideoGalerij

Heideweek gemeente Ede

20 november 2014
Bestuur Stichting Heideweek
Video

Tielsche Kermiskoek

11 mei 2014
Magda van Ooijen
Video

Op jacht met Midland Hunt

01 februari 2016
Marc Mattijssen