In de gemeente Duiven vinden jaarlijks drie processies plaats. Een in elk kerkdorp.

Een processie is een katholieke, kerkelijke optocht van priesters en leken in of buiten de kerk. Vroeger waren meerdere soorten processies gebruikelijk. Processies worden gekenmerkt door het meedragen van het kruis, vaandels etc. en veelal ook het H. Sacrament. In dat geval spreekt men van een Sacramentsprocessie of Omdracht. Sacramentsprocessies zijn in de Middeleeuwen ontstaan na de instelling van Sacramentsdag. Ten tijde van de Reformatie was de uitoefening van de katholieke godsdienst in de Noordelijke Nederlanden verboden, maar een groot deel van de Liemers was Pruissisch gebied.

De Kleefse Enclaves kwamen met het Hertogdom Kleef in de 17e eeuw aan Brandenburg/Pruissen en in deze gebieden was volledige vrijheid van godsdienst. Daarom konden de Katholieken hun processies houden indien rekening werd gehouden met andersdenkenden. Door het Verdrag van Wenen werden de Liemerse plaatsen in 1816 aan het Koninkrijk der Nederlanden afgestaan. De overdracht gebeurde met alle "lusten en lasten".

De Grote Omdracht in Groessen vindt jaarlijks plaats op Drievuldigheidszondag, de zondag na Pinksteren. In veel plaatsen in de regio is de processie gelijk met de kermis maar Groessen is daarop een uitzondering.

 

Bekijk het fragment uit onze tv-uitzending over dit verhaal:

Video
Categories:: Evenementen Religie Duiven Groessen Loo Optocht Processie Keuze van de redactie

Meer verhalen

Video

Ingenieursfeesten

30 oktober 2014
Antoon Kanis

Klarendalse feestweek

03 februari 2015
Henk Hermeling

Huiskamer Filmfestival Hattem

24 februari 2015
Henderikus Cazemier

Op dansles bij Meijler en Mulder

29 maart 2016
Gerhard Kwak

Eerst koffie, dan Toldiek

04 december 2015
Kim de Witte

Kladdegat spookhond in Hattem

02 februari 2015
Albert ten Cate
VideoGalerij

Blijde incomste

19 augustus 2014
Joris Leijten

Het maaien van graan met de zicht

23 januari 2015
Theo Giessen
Video

Mariken van Nieumeghen

03 oktober 2014
Peter
Video

Tielsche Kermiskoek

11 mei 2014
Magda van Ooijen
Galerij

Spelen met een snorrebotje

02 maart 2015
Gerhard Kwak
Galerij

Oranjefeest op de rotonde

23 juni 2014
Giorgio Ambrawo

De natering moet een feestje zijn

23 oktober 2015
Werner Willemsen

Koekboom

26 februari 2015
Mevrouw Breman

Het recept van pannenkoek met worst

07 december 2014
Stien Meuleman

Lathumse Volksfeesten

03 maart 2015
Sylvia van Orden
Audio

Het doodshemd bleef in de kast

20 maart 2015
Erve Brooks