In de agenda van Lobith en vele Lobithenaren staat al jaar en dag ingevuld op de zondag na Hemelvaart: Processie, schuttersfeesten en kermis. Op zondag 17 mei trekt de jaarlijkse Sacramentsprocessie weer door de straten van Lobith. In 1775 werd deze processie voor het eerst gehouden. Dat betekent, dat de processie dit jaar voor de 240e keer door het dorp trekt. Deze traditie vormt de opening van de kermis- en schuttersfeesten. Veel belangstellenden van binnen en buiten het dorp brengen jaarlijks een bezoek aan Lobith, om de plechtige stoet te volgen.

De processie is niet alleen het begin van de schuttersfeesten, maar wordt ook gehouden ter herinnering aan de inwijding van de kerk. In 1771 gaf Koning Frederik 2 van Pruisen aan de rooms-katholieken van Lobith toestemming om een kerk te stichten en een priester in dienst te nemen. Ter inwijding van de kerk werd in 1775 een eerste processie gehouden, maar er werden door andersdenkenden direct bezwaarschriften ingediend. Dat leidde er toe dat de processie, op last van de koning van Pruisen, alleen gehouden mocht worden op de direct rond de kerk liggende grond en het kerkhof. In de praktijk veranderde er echter niets en tot op heden is de oorspronkelijke route gehandhaafd gebleven.

Van bruidjes tot burgemeester

Dat de Sacramentsprocessie nog steeds een voorname plaats inneemt bij de bevolking is ieder jaar weer merkbaar. Een groot aantal inwoners neemt deel er aan deel. Daaronder bevinden zich o.a. de beide schuttersgilden EMM en Excelsior, bruidjes en lantaarndragers, het college van B en W, de Vrijwillige Brandweer, een afvaardiging van carnavalsvereniging Het Olde Tollus, de Scouting, Sportclub Rijnland en het bestuur van Geloofsgemeenschap Heilge Maria Onbevlekt Ontvangen.

De processie wordt muzikaal begeleid door het Gemengd Koor, het Ritmisch Koor, de Leo Harmonie en drumfanfare PCL. Het Gemengd Koor zingt bij elk rustaltaar en het Ritmisch Koor verzorgt vanuit het Dorpshuis de teksten en gebeden en zingt een aantal liederen. Doordat langs de hele route een geluidsinstallatie is aangebracht is dit voor iedereen te horen. De Leo Harmonie en drumfanfare PCL zorgen voor muzikale omlijsting vanuit de stoet.

Langs rustaltaren

Om precies 12.00 uur vertrekt de processie vanuit de kerk van de geloofsgemeenschap. De stoet trekt langs vier rustaltaren, waar telkens door de geestelijken de zegen wordt gegeven met het Allerheiligste. Elk van de vier rustaltaren wordt versierd door de buurt waar het altaar is opgericht. Ook verzorgt elke buurt een deel van de aankleding van de route.

Vanaf elk rustaltaar worden er communie en fruitmandjes gebracht naar de zieken van alle gezindten, als teken dat ook aan hen en hun gezinsleden wordt gedacht tijdens deze feestdagen. Ook op vrijdag en zaterdag voor de processie heeft reeds een aantal zieken een fruitmandje ontvangen, thuis of in het ziekenhuis of verpleegtehuis. De processie wordt afgesloten in een overvolle kerk met het zingen van het Te Deum, Tantum Ergo en Aan U, o koning der Eeuwen.

Voorafgaande aan de processie is er om 10.00 uur een plechtige Schuttersmis. In deze dienst zijn het bestuur, de officieren en schutters van beide schuttersgilden aanwezig, evenals het College van Burgemeester en Wethouders. De viering wordt muzikaal opgeluisterd door het Gemengd Koor en de Leo Harmonie. Zij brengen de Deutsche Messe ten gehore.

Het in stand houden van de processie en de jaarlijkse organisatie brengt de nodige onkosten met zich mee. Dat veel dorpsgenoten het belangrijk vinden dat de Sacramentsprocessie kan blijven voortbestaan, is elk jaar merkbaar aan de opbrengst van de inzameling. Die levert elk jaar een mooi resultaat op.

De organisatie van de jaarlijkse processie is in handen van de Stichting Processie Lobith. Zij zorgen voor alle voorwaarden om de processie ieder jaar weer goed te laten verlopen. Maar zonder de vele vrijwilligers, die allemaal een belangrijke bijdrage leveren, zou het niet mogelijk zijn deze oude traditie in stand te houden.

Gerelateerde verhalen

Processies Processies
Huissense Umdracht Huissense Umdracht

Categories:: Evenementen Religie Kermis Optocht Mei Lobith Volksfeest Processie

Meer verhalen

Video

Het wonderkruisje van het Reijerink

13 april 2015
Gery Groot Zwaaftink
Galerij

Longewos en ander lekkers?

17 februari 2015
Gerhard Kwak

Meisjes uit Hoenderloo

18 juni 2014
An Sambeek
Galerij

Honing- en Bijenmarkt Eerbeek

09 juli 2014
Ton Fleur

Salueer niet meer, of toch nog ?

08 maart 2016
Ed van Seters
Galerij

Slachtvisite bij Erve Brooks

20 oktober 2014
Marsman
VideoGalerij

De Sint Maartenviering in Zaltbommel

07 november 2014
Henk Hermsen

32 jaar lang naar Normaal: van Arnhem tot Arnhem

16 december 2015
Harold van Kooten

De kerstrollade

24 december 2015
Gerhard Kwak
Galerij

Wassen met de hand

17 juni 2014
Gerritje de Boer-Wilbrink
Video

Zwarte Cross

23 maart 2015
Tante Rikie

Eigen pan of papier mee naar de slager

20 april 2015
Gerhard Kwak
VideoGalerij

Vette bek halen

13 mei 2014
liesbeth mulder
Video

Kloten maken, vakwerk

26 september 2014
h.b.barmentloo

Niets zeggen dan hebben we meer!

11 januari 2016
Andres mol

Daar komt de naam 'klootjesvolk' vandaan...

26 juni 2014
Sylvia van Hunnik

Gilden stemmen: wel of niet koningschieten?

25 april 2015
Jan Wannet, gilden Huissen

Letterdoeken vertellen mijn leven

15 juni 2015
Willi Wilbrink
Video

Kruudmoes bij de Apeldoornse Vierdaagse

03 juni 2014
Arjan Hoefakker

Chocoladefestival Hattem

24 februari 2015
Henderikus Cazemier