Al heel lang bestaat er in Nederland de traditie van het bekend maken van het vinden van het eerste kievietsei. Vaak wordt er gedacht dat dit ei alleen maar in Friesland wordt gevonden, maar dat is absoluut niet waar.

Vroeger werd dit ei aangeboden aan de koningin . Na de koningin kwam de commissaris van de koningin aan de beurt. En ook de burgemeester hoorde in dit rijtje thuis . De vinder kreeg de aandacht van de pers en een beloning en heel Nederland werd geïnformeerd. Ieder jaar is de vondst van “”het “” eerste ei te lezen en laat het bericht weten dat het voorjaar er aan komt.

Sinds begin 2000 is er veel te doen geweest over het al dan niet rapen van kievietseieren en uiteindelijk is er wettelijk vast gelegd dat er geen eieren meer meegenomen mogen worden . Hiermee werd ook meteen de traditie om het eerste ei aan de koningin aan te bieden verbroken.

Tegenwoordig zijn er heel veel vrijwilligers actief om de nesten van weidevogels zoals de kieviet, tureluur, scholekster, grutto en wulp te beschermen. Zij proberen samen met agrariërs deze vogels een kans te geven om tot een goed broedresultaat te komen.

Ondanks de verloren geraakte traditie van het eerste ei voor de koningin, is het bekend maken van de vondst nog steeds aan de orde. Dus blijft het zoeken naar dit ei bestaan.

Dit jaar heb ik het ei gevonden in de provincie Gelderland en wel op 5 maart in Delwijnen, gemeente Zaltbommel. Een unieke ervaring voor mij. Ik ben lid van de agrarische natuurvereniging Capreton en bescherm samen met vele andere vrijwilligers, jaar in jaar uit, vogels in de Bommelerwaard.

 

Bekijk het fragment uit onze tv-uitzending over dit verhaal:

Video
Categories:: Sport en vrije tijd Folklore Delwijnen

Meer verhalen

Video

Verlichtingsdagen

10 december 2015
Alfred Sprong

Doesburgs Volkslied

17 juli 2015
Hans Terberg

Voor-/achterdeur

11 juli 2014
Willi Wilbrink
Video

Smoks Hanne

08 augustus 2014
Harry Somsen
Audio

De vloek van de kolk

22 september 2014
Ger Hofstee

Niets zeggen dan hebben we meer!

11 januari 2016
Andres mol
Video

Het kerkelijk gebruik van de doop

12 maart 2015
Anki Rijpma-Smit
Video

Tour Culinair de Liemers

02 juli 2014
Erna Kruitwagen-Hajenius

Palm palm Pasen

06 mei 2015
Leo van der Linde

Letterdoeken vertellen mijn leven

15 juni 2015
Willi Wilbrink

Gilden stemmen: wel of niet koningschieten?

25 april 2015
Jan Wannet, gilden Huissen
Video

De Woeste Hoeve

21 augustus 2014
Peter Otterloo

Corle's volksfeestlied

12 mei 2014
Janna te Peele

Pa's verzameling

07 juli 2015
Teunie
Video

Disse kant, een muzikale ode aan De Liemers

12 december 2014
Joop Boxstart
VideoGalerij

Mijn levende Sarahverhaal

27 mei 2014
magda

'nDrom

02 september 2015
Hans Mellendijk

Boterlammetje

12 mei 2014
Janna te Peele