Bekmansbrook

Als we over de Dwarsdijk fietsen en bij SJato richting Markelo kijken zien we midden in het land een klein gebouwtje staan Heel onopvallend drie bij vijf meter groot. Dit gebouwtje is zeker 250 jaar oud en destijds gesticht door de heren van Verwolde. Het staat aan een vervallen wegje die vanaf smid Postel langs Lichtenberg naar de Wildriesendijk liep.

Het was het rustpunt als men op jacht ging Hier zagen de Jachtheren die vanaf het kasteel Verwolde vertrokken en de drijvers die vanaf de jachtopziener vertrokken elkaar voor het eerst. Binnen konden de herenjagers zich dan warmen bij de kachel en wat drinken Meestal waren het 12 tot 14 geweerdragende jagers. Voor de drijvers en de jachtopzichters onder leiding van o.a Derk Oudenampsen was er buiten een bank met een stookplaats waar deze konden verpozen. Alle pachter soms met personeel werden drijver werden gevraagd . Als we op oude foto,s kijken zien we wel groepen van 25 drijvers.

Buiten stond een voerbak waar de paarden aan vastgezet werden. Er was altijd een wagen ingericht voor het geschoten wild en een huifkar voor de jagers waar mee deze naar hun schietpost werden gebracht Dit gebouwtje was voor de jachtopzichters s,winters de plek van waaruit ze het moerrasgebied tussen de Dwarsdijk en de Bolksbeek konden overzien Dit ruige natte gebied was populaIr voor stropers en zwervers.

 

Eieren zoeken

Tussen de jachthut en de Bolksbeek in het moerras nestelden in voorjaar vele eenden en weide vogels. Hier zochten de inwoners van deze streek naar kievietseieren welke werden verkocht op het kasteel. De eerste brachten wel een gulden op later slechts enkele centen. Ze werden op het kasteel na het diner als tussendoortje voor het dessert gekookt gegeten,drie eieren per persoon was een gebruikelijk aantal. De gevonden eenden eieren werden door de boeren eieren zoekers zelf als consumptie gebruikt.

De jachtopzichter broeden er ook veel onder kippen uit. Deze eenden werden later losgelaten op de grachten rond het kasteel. Ze werden eerst wat van de vleugelveren afgekipt en bleven dan op de voerplaats Als ze na de rui weer konden vliegen bleven ze in de buurt en waren een geweldige jachtbuit In de oorlog was deze jachthut bergplaats voor het verzet. Maar ook een illegaal voor de slacht bestemd varken huisde er wel eens.

Bedenk dat in dit gebied een heel actieve verzetgroep woonde die heel veel goed maar gevaarlijk werk hebben gedaan Ook dank zij deze mogelijkheid die dit gebied hen bood zijn veel mensenlevens gespaard.

Ook hier weer eens een klein onopvallend gebouwtje en nu een goed ontwaterd landbouwgebied met een geschiedenis, Kijk vanaf de Dwarsdijk een richting Markelo en bedenk hoe het ooit was.

Rondfietser

Galerij
Categories:: Sport en vrije tijd Dieren Laren

Meer verhalen

Biest

12 september 2014
A. Klaassen

Vogelknuppelen voor de dames

08 maart 2016
Jan Berendsen
VideoGalerij

Koningschieten

29 september 2014
Marjon Sloetjes

Molukse nationale dag

18 juni 2014
Marsalina Patty
Galerij

Slagwapen en smeermiddel

24 februari 2015
Gerhard Kwak

Hattem herdenkt de bevrijding

29 april 2015
Elly v.d Wetering
Video

De Woeste Hoeve

21 augustus 2014
Peter Otterloo

Van ekkes en umme....

05 oktober 2014
annet kooijmans

Woeziks Jupke verbranden

12 februari 2015
CV de Wozokotten

Koninginnedag in Arnhem

03 februari 2015
Henk Hermeling

Paard springen over levend paard!

18 juni 2014
Marjan Heil
Video

De bedrogen duivel

03 oktober 2014
Anja van Buren
Galerij

Twee mannen met elkaar in de onecht verbonden

12 februari 2015
Herman en Rene

Staringavonden

15 juni 2015
Alma van der Schoot
VideoGalerij

Pottenbakken

11 november 2014
Hetty de Jongh

Rode zakdoek

18 maart 2015
Gerhard Kwak