Op de derde zondag na Pasen komen de Gildenbroeders bijeen om te stemmen of ze dit jaar gaan schieten op de vogels en de klossen.

Het is een oud gebruik dat de gildenbroeders op de derde zondag na Pasen bijeenkomen. Vroeger gebeurde dit in de stadsschool, tegenwoordig in hun gildengebouw. Sinds 1946 is er niet negatief gestemd. Voor 1940 gebeurde dat nog wel eens. De reden was de grote crisis, zo staat in de gildeboeken. Als de stemming positief is gaan de tamboers door het centrum van Huissen. Samen met de stadsomroeper word dan medegedeeld dat er weer voor koning wordt geschoten.

Tamboers door de stad en de vlag in de mast

Maar niet alleen door de tamboers wordt het rondverteld. Op de molenweide staat de gildenmast. Bij een positieve stemming gaat de gildevlag in de mast. Dan kan iedereen zien dat de Gildenbroeders weer gaan strijden voor de koningstitel. Daar zal hij blijven hangen tot na het koningschieten. Op afrekeningdag (twee weken na koningschieten)  wordt de vlag weer uit de mast gehaald en aan de nieuwe koning aangeboden. Deze zal hem dan ook “nat”maken.

Geen vogel maar een klos

Gebruikelijk is dat er koning wordt geschoten op een vogel. Bij de Huissense gilden gebeurt dat op een klos. Dit komt omdat Huissen tot 1815 een Kleefse enclave is geweest.  Door erfopvolging kwam Kleef bij de keurvorst von Brandenburg. Hij had soldaten nodig die recht vooruit konden schieten, en niet in de lucht. De vogel werd een klos en in de loop van de tijd ging de klos weer op een paal. Vogelschieten is er ook, maar dat is  prijsschieten voor iedereen. Voor koning te schieten moet je lid zijn van het gilde en jezelf hiervoor opgeven.

Gerelateerde verhalen

De Koning van Huissen De Koning van Huissen
Koningschieten Koningschieten

Categories:: Sport en vrije tijd Gilden en schutterijen Schieten Huissen Keuze van de redactie April Opmerkelijk

Meer verhalen

Achterhoek Spektakeltoer

29 augustus 2015
Ina Brethouwer

Het huwelijk vroeger

08 augustus 2014
Albert Steert

Het maaien van graan met de zicht

23 januari 2015
Theo Giessen
Video

Het Geldersch Volkslied

03 november 2014
h.b.barmentloo

De kloostermoppen van Hernen

08 april 2015
André Kersten

Lopen met het bevrijdingsvuur

31 maart 2015
Henk Zegers

Slepen met Oud & Nieuw

11 mei 2014
Jette

Het Galaconcert van On-Ganse

05 februari 2015
Frédérique Donders

Het Ooyse kermis feestmaal

11 mei 2014
Willem Franck

Het dorsen van graan met de vlegel

19 januari 2015
Theo Giesen

De buurt uitschieten

15 september 2015
Willem Arentsen

Bruidstaart bij 1 jaar huwelijk

18 juni 2014
Max Voorberg
Video

Midwinterhoornblazen

12 mei 2014
Bert Bloemert

Alles in de pan met allebak

29 december 2015
Angela Bakker
Video

Het Ubbergs Volkslied zingen

08 juli 2014
Jan Willem van der Hogen

Bloempap

26 februari 2015
van Dale