De tovenaar en de schipper

In de haven van Amsterdam werden de schepen geladen en gelost. De bruin geteerde scheepsrompen schuurden tegen de houten steigers. De touwen en zeilen klapperen in de zachte wind.

Het begon al te schemeren en Schipper Martens was klaar voor vertrek. “Kan ik meevaren schipper ik heb gehoord dat je naar Harderwijk zeilt vannacht. Een kleine dikke man met een pijp in zijn mond keek Martens vriendelijk aan. “Is best, stap maar op”

Even later voer het kleine schip de haven uit. De zeilen vingen wind en met een matig gangetje voeren ze de zuiderzee op. De tijd verstreek. Rustig zaten de schipper en de man te roken. De golven klotsten tegen het schip…. en het wand en de zeilen kraakten. “We zeilen voor de wind, over een uur of 4 zijn we in Harderwijk” zei de schipper. “Oh ik heb geen haast, als we er morgenochtend om vijf uur zijn dan is het ook goed. Wat moet ik midden in de nacht in Harderwijk doen?”

Ineens en uit het niets kwam een enorme windvlaag. De schipper werd van zijn roer geslingerd. Hij wist ondanks de hevige deining op te staan en het helmhout te grijpen. Het was van korte duur, de vreemdeling had geen kik gegeven en zat nog rustig zijn pijpje te roken. “Vreemd” bromde de schipper en keek de man wantrouwend aan.

Zwijgend zeilden ze verder maar er hing iets vreemds in de lucht, de geur, de sfeer!?? Martens keek verbaasd om zich heen, “hoe kan dit”? Ze voeren in een kanaal met aan weerszijden korenvelden. “Waar zijn we”? Dat weet ik niet zei de man wat ik wel weet is dat de Zuiderzee eens drooggemaakt zal worden. “Man dat kan toch niet” zei Martens gespannen

Na twee uur tussen de kanaaloevers te hebben gevaren was er opnieuw een geweldige windvlaag. Dit keer was de Schipper erop bedacht en had hij de helmstok stevig vast. Het schip was weer op volle zee. Martens zei niets. Met liefde had hij de man over boord gesmeten. Hij was er van overtuigd dat de vreemdeling een tovenaar was. Niet zo’n vreemde gedachte want op dat moment klonk er achter hen het fluiten en voortrollen van een spoortrein. Verschrikt keek Martens om zich heen maar…..zag niets.

Goddank!!! In de verte zag hij de lichtjes van Harderwijk. En een uur later meerde hij zijn schip aan in de haven. De man stapte aan wal en bedankte Martens vriendelijk en op dat moment sloeg de klok vijf uur. Uit zee klonk het kraaien van een haan.

Categories:: Streek-en volksverhalen Harderwijk

Meer verhalen

Zwembadchips

20 mei 2015
Gerhard Kwak

Kinderspeelgoed in de jaren '30

08 juli 2014
Beerd van 't Hul
VideoGalerij

Smaltappel en Gortepap

12 december 2014
Bram Masselink
Video

Popverbranden

10 februari 2015
Wim de Boer

Pikballen

19 november 2015
Gerhard Kwak
Video

Klootschieten

25 augustus 2014
Jacques van Hooijdonk

Høkbestendige Gebitjens

01 december 2015
Bas Geijs
Video

Schaapscheerders maaltijd

07 augustus 2014
Gertjan Janssen

Oude kleren aan naar een optreden van Normaal

20 februari 2015
André Oostindiën
VideoGalerij

Vette bek halen

13 mei 2014
liesbeth mulder
Video

Dood en begraven

05 augustus 2014
albert steert

Advocaatje met een sigaretje

24 november 2015
Monique Stalpers
Video

Zwarte Cross

23 maart 2015
Tante Rikie

Verjaardagsboeket

05 februari 2015
Tariel Gwedelidze

Veilig Carbidschieten

13 december 2014
Theo de Klein
Galerij

Vakantietraditie in Nunspeet

17 november 2014
George Bootsma
Galerij

Palmpasen

07 februari 2015
Gerhard Kwak

De geur van drogend wasgoed

07 december 2015
Gerhard Kwak