Keltische horoscoopbomen in Zevenaar. Los van welke religie dan ook, hang ik de gedachte aan dat er kosmische krachten zijn die ons leven en onze omgeving beïnvloeden. Binnen dat denken past het kweken van de Keltische horoscoopbomen uitstekend.Kwekerij De Kleine Boom is een onconventionele, kleine kwekerij in het buitengebied van Zevenaar. Naast inheemse bomen kweken we Keltische horoscoopbomen. Keltische boomhoroscoop gaat niet over schorpioen of steenbok, maar over kastanje en spar. Al ver voor onze jaartelling leefden de Kelten in grote delen van Europa. De natuur speelde een ferme rol in hun leven; ze aanbaden bomen en dichtten hun belangrijke krachten toe.

Kalenderjaar

Een bijzonder onderdeel van het mystieke leven was de boomhoroscoop, gebaseerd op 21 verschillende bomen. Hun kalenderjaar deelden de Kelten in 39 periodes in. Aan elke periode was een boom gekoppeld. Van de 21 horoscoopbomen “regeerden” 17 verschillende bomen tweemaal per jaar (voor- en najaar) en één boom, de populier driemaal. De 4 overgebleven bomen: Berk, Eik, Beuk en Olijfboom dienden een speciaal doel. Zij werden Heilige Bomen genoemd en vormden de overgangen tussen de verschillende seizoenen. Deze bomen “regeerden” slechts 1 dag.

De Kelten geloofden dat de kenmerken van de horoscoopbomen terug te vinden waren in de mensen en ze vertaalden die in menselijke karaktereigenschappen. Als voorbeeld de appelboom. De appelboom staat voor de liefde, is een gévende boom met een mooi uiterlijk. Daarnaast speelt zij als leverancier van bloesem, vruchten en hout een belangrijke rol. De mens die in het teken van de appelboom is geboren, staat voor de gévende mens, lief, beminnelijk en tolerant. Een andere tot de verbeelding sprekende boom is de eik, de moedige. Robuust, levenskrachtig en dominant. In de Keltische boomhoroscoop wordt de eikenmens omschreven als trouw, a-romantisch en onafhankelijk.

Boom cadeau

Natuurlijk geeft de boomhoroscoop geen sluitend beeld van iemands karakter en hoef je er geen waarde aan te hechten. Toch spreken bomen al sinds mensenheugenis tot de verbeelding. Zo gaf men elkaar in vroeger jaren bij belangrijke gebeurtenissen als geboorte, huwelijk of overlijden van een dierbare een boom cadeau. Misschien een idee om deze in onmin geraakte traditie in ere te herstellen. Is het niet leuk om bij een aanstaand huwelijk eens te filosoferen over het toekomstige levenspad van de buigzame populier en de wat flirterige appel of te kijken hoe het de wat in zichzelf gekeerde haagbeuk en de sterke eik zal vergaan?

Categories:: Van wieg tot graf Zevenaar

Meer verhalen

Boerenkool op verjaardag

05 februari 2015
Dhr. Wijnhoud
VideoGalerij

De kermis in Keijenborg

25 september 2014
S. Bergervoet
GalerijVideo

De paasos

07 februari 2015
Gerhard Kwak
Video

De jonkvrouw op de torentrans

27 maart 2016
Eric Borrias

Eten op nieuwjaarsdag

25 september 2014
Mevr. Beijnen

Bóllekaerl

30 april 2015
Ina Brethouwer
Video

Een pinksterpop op ons dak

25 augustus 2014
Ada Kieft

Gooien met bier, water en zand

01 december 2015
Ine Pennink
VideoGalerij

Papier scheppen in Middelste Molen

08 mei 2014
Gerda Bijzet

Kerststallen al eeuwen oud.

23 december 2014
henk van Dorland

Kleding ontwerpen door moulage

01 juni 2015
Mirte Engelhard

Het één na oudste beroep ter wereld

09 december 2015
Piet Schuijn

Sneeuwpudding van Oma Kwak

08 januari 2016
Gerhard Kwak
Video

Bokbierdag Zutphen

09 oktober 2014
Bram van der Velde

Aan de zwaluwen het weer aflezen

15 juli 2015
Ina Brethouwer
Video

Kniepertjes met oud en nieuw

08 mei 2014
Guus van Kleef

Het maaien van graan met de zicht

23 januari 2015
Theo Giessen
Audio

Tuutlied

28 mei 2014
Wim Monnich

Beugelen als sport

22 april 2015
Harry Peters

Abe-worst

01 april 2015
Gerhard Kwak