Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

De vlier: brengt zegen en schrikt heksen af

16 september 2015
Ina Brethouwer
Video

200 eieren met Pasen

18 juni 2014
Nijenhuis

Achterhoek Spektakeltoer

29 augustus 2015
Ina Brethouwer
Video

De verdwaalde schoolmeester

26 maart 2015
Eric Borrias

Deerns kieken op Hemelvaartsdag

24 april 2015
Gerhard Kwak

Middeleeuws Festijn bij Kasteel de Kelder

29 januari 2016
Arend Hordijk

Altijd vooraan in aangepast hemd

30 november 2015
Agatha kleinNijenhuis

Op zaterdag ging scheren voor knippen

04 januari 2015
Jan Reijnen
Galerij

Rolpens

15 februari 2015
Gerhard Kwak

Binden met wilgentenen

31 maart 2015
Jan Reijnen

Mosterd Muziekdag in Doesburg

11 november 2014
Albert

'nDrom

02 september 2015
Hans Mellendijk

Witte Wieven bij Solse Gat

26 februari 2015
Ben Veenhuis
Video

Doesburgse mosterdsoep

20 november 2014
Albert

Maaien met de zeis

06 augustus 2014
Jan Reijnen

Opbaren in het lijkenhuisje

01 april 2015
Johannes de Jong

Verse worst na de nachtmis

05 februari 2015
Mevrouw G.Vach

De Veluwse heidekoek

26 februari 2016
Ton Kamphuis
Video

Een bruidskoe van mijn oudste zus

23 juni 2014
Anton Koster