Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

Video

”De Aalzangers” brengen verleden tot leven!

18 januari 2016
Sam Schaftenaar

Kiepenpap voor het goede doel

07 maart 2016
Marjolijn van Manen

Hutspot met bruine bonen

20 februari 2015
Mevrouw van Eede
Video

Mei-avond

28 april 2015
Mieke Veken
Video

Mijn hondjes op de dierenbegraafplaats

15 april 2015
Diana Jansen
Video

Pakjesavond met brokken chocolade

14 mei 2014
Marian v't Hullenaar-Seegers
Video

De jonkvrouw op de torentrans

27 maart 2016
Eric Borrias

De lagere school, van 1967-1974

05 juni 2014
Marijke Jansen

Haren van de zeis

13 juni 2015
Ina Brethouwer
Galerij

Buurtspraak

02 oktober 2014
G. Broere

Felicitatie van zeep!

09 mei 2014
Marjan van Kleef

De modelbotter in de huiskamer

26 oktober 2015
Lex Terpstra
Video

Airborne wandeltocht, één groot festijn

31 maart 2015
Riky Arends-Otten

Slachten in de oorlog

18 juni 2014
G.H. de Bruin-Hartgers

Poppetjes maken van klei

18 juni 2014
Willem Wiegers

Advocaatje met een sigaretje

24 november 2015
Monique Stalpers

Op zijn zondags

03 juni 2015
Korevaar

December-herinneringen aan een banketbakkerij

05 november 2015
Jan Kreijenbroek

'Baas in eigen huis'

20 mei 2015
Mevrouw van Basten

Schooiersvrowke

12 mei 2014
Marijke Jansen