Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

Communicatie via briefjes

09 mei 2014
R.J.Vreekamp

Schooltradities van De Marlijn

10 maart 2016
Hettie Sipman

Middeleeuws Festijn bij Kasteel de Kelder

29 januari 2016
Arend Hordijk

Witte Wieven bij Solse Gat

26 februari 2015
Ben Veenhuis

De vrek van de Plaggeweg

11 mei 2014
Mijngelderland
Video

Elke maandag de 'boerendeun'

18 maart 2015
Janine Stortelder

Niets zeggen dan hebben we meer!

11 januari 2016
Andres mol
Galerij

Buurtspraak

02 oktober 2014
G. Broere

'Jenne met de benne' op kerstavond

22 november 2014
B. Kleijn Winkel

Keltische horoscoopbomen in Zevenaar

08 februari 2016
Ton van den Beld

Slachtvisite bij museum Smedekinck

29 oktober 2014
Klein Lebbink

Koffie branden met de huisbrander

15 oktober 2015
Gerhard Kwak

Het huwelijk vroeger

08 augustus 2014
Albert Steert

De noodklok

11 juli 2014
Gerrit Klokman

Advocaatje met een sigaretje

24 november 2015
Monique Stalpers
Video

Zaklopen

09 mei 2014
Marleen Klunder