Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

Sigaretten en bowl op verjaardagen

16 februari 2015
Jaap Prins
Video

Orgels met de klank van vroeger

30 maart 2015
Niels Klop
Galerij

De Sinterklaastafel

25 augustus 2014
Jan Kreijenbroek
Galerij

Bijzondere uitvaart met loopkoets

18 augustus 2014
Addy Borgstein en Jolanda Verkuijl-Borgstein
Video

Een pinksterpop op ons dak

25 augustus 2014
Ada Kieft

Achterhoek Spektakeltoer

29 augustus 2015
Ina Brethouwer
Video

Aubade voor Wilhelmina

17 juni 2014
Riny Boersma
VideoGalerij

Papklok

09 juli 2014
A Timmer- Jansen
AudioGalerij

Witte wieven van Zwiep

11 mei 2014
Jette
Video

De Ossenmarkt in Putten

11 mei 2014
Jette

Scheprecht van een molenaar

04 juli 2014
Sylvia van Hunnik
Audio

Dankdag en biddag

08 maart 2015
Theo van Dalen
Video

Palingroken in een historische context

31 maart 2016
Paul Hoftijzer

Koeien in de wei laten lopen

12 mei 2014
Marijke Jansen

Knikkeren

10 juni 2014
Vanessa
Galerij

Zilveren bijltje om schip te water te laten

24 februari 2015
Carla Dubbink

Bielemannen in Hummelo

22 augustus 2014
Henk Greven
Video

De witte pauwen van Staverden

03 juli 2014
Hajo de Roo