Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

Video

Paul Mulder en zijn Land aon de grens

23 maart 2016
Paul Mulder
Video

Kaarsenmaken

13 oktober 2014
Jan Klarenbeek

Deurdonderen op verkaasie noar Oostenriek

23 november 2015
J. Akkerman

Veilig Carbidschieten

13 december 2014
Theo de Klein

Hete bliksem

10 juli 2014
Vera Top

Het maaien van graan met de zicht

23 januari 2015
Theo Giessen
Galerij

Oranjehuis

31 mei 2014
a van hagen

“De duker zal ow halen”

18 mei 2015
Ina Brethouwer

Van ballon tot baron

01 maart 2016
Edcar Vermeulen

Abe-worst

01 april 2015
Gerhard Kwak
Video

Vlees keuren

18 juni 2014
Wim Kersten

Streekliedjes in dialect

09 mei 2014
Linda

Stiefselavond

28 februari 2015
Gerry Klein Overmeen
VideoGalerij

IJzersterk in duurzaam werk!

05 december 2014
Smederij Hissink

Het huwelijk vroeger

08 augustus 2014
Albert Steert

Op naar Spanje, met Normaal op de achtergrond!

03 december 2015
Michelle van Assen

Naoberschap

24 november 2014
G.J. Klanderman
Video

Hanenkraai wedstrijd

30 oktober 2015
Dinant Rohaan

Galgenmaal à la Keltie bij afscheid Normaal

14 december 2015
Keltie de kok