Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

Galerij

Honing- en Bijenmarkt Eerbeek

09 juli 2014
Ton Fleur

D'n donderbeitel

27 maart 2015
Gerhard Kwak
Video

Kruudmoes bij de Apeldoornse Vierdaagse

03 juni 2014
Arjan Hoefakker

Paasvuur in Epe

18 februari 2015
Dhr. Barnhoorn
Video

Het wonderkruisje van het Reijerink

13 april 2015
Gery Groot Zwaaftink
Galerij

Nationale Buitenspeeldag

12 juni 2014
Brenda Larbui

Chocoladefestival Hattem

24 februari 2015
Henderikus Cazemier
Galerij

Steven was schaapherder

06 juli 2014
Maarten Matser

Landgoederen hebben een regiofunctie

01 december 2015
Eimert Fikse

Netjes lopen in de avondvierdaagse

09 juli 2015
Wilma Wilbrink

Sigaretten en bowl op verjaardagen

16 februari 2015
Jaap Prins
VideoGalerij

Kersen op brandewijn

08 augustus 2014
Mevrouw van Beuzingen

De streekdrachten van de Noord-Veluwe

18 juni 2015
Rein Lotterman
Galerij

Zondagse streekdracht Zelhem

11 augustus 2014
Gerrie Luesink en Jan Saalmink

Requiem voor iedereen

04 november 2015
Johan Koornstra
Audio

De eik en de 7 kolken

23 januari 2015
Gery Groot Zwaaftink

Eerste noaber, tweede noaber, derde noaber

17 november 2014
Chrisje Mogendorff-Ooïnk
Video

Schele Guurte

28 oktober 2014
Gery Groot Zwaaftink