Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

VideoGalerij

Smaltappel en Gortepap

12 december 2014
Bram Masselink

Aaltjesdagen

14 maart 2016
Stichting Aaltjesdagen
Video

Disse kant, een muzikale ode aan De Liemers

12 december 2014
Joop Boxstart

Carbidschieten rukt op naar de stad

28 december 2015
Ina Brethouwer

Bussentrappertie

19 augustus 2014
Theo Meijer

Verjaardagsboeket

05 februari 2015
Tariel Gwedelidze

Poppetjes maken van klei

18 juni 2014
Willem Wiegers

Kattekoppen schieten op het schuttersfeest van Babberich

12 december 2015
Gilde St. Jan Babberich

Kraamtijd in de Achterhoek

16 juni 2015
Paul Hoftijzer

Veurkauwen

11 augustus 2014
Gerda Tiessink

Oude kleren aan naar een optreden van Normaal

20 februari 2015
André Oostindiën
VideoGalerij

Kersen op brandewijn

08 augustus 2014
Mevrouw van Beuzingen
Video

Bokbierdag Zutphen

09 oktober 2014
Bram van der Velde

Liedjes bij bruiloft

08 augustus 2014
Albert Steert

Het recept van pannenkoek met worst

07 december 2014
Stien Meuleman
Galerij

Een nat pak op de pont

12 augustus 2014
Jan Reijnen

Het huwelijk vroeger

08 augustus 2014
Albert Steert

De optocht van De Neutenkrakers

30 januari 2015
C. Wolters
Galerij

Shetlandmendag Voorst

22 juli 2014
Rein Hazelaar

Bennie Jolink wacht nadat Eend is gejat

25 november 2015
Rob Hanhart