Het Sint Laurentiusgilde werd in 1661 opgericht door de keurvorst van Brandenburg, Friedich Wilhelm. Samen met het Sint Gangulphusgilde vormen zij de Huissense gilden en houden tradities en historie van het gilde en Huissen in stand.

Op zondag 10 augustus ( of de zondag dichtstbijzijnde) wordt het patroonsfeest van het jongezellengilde gevierd.

Vanuit het Gildenhuis vertrekken de Gildenbroeders naar de stadsparochiekerk voor een eucharistieviering. Deze begint om 10:00.  Na deze viering wordt het “Gildenlied” gezongen. Vanuit de kerk lopen de Gilden met slaande trom en vliegend vaandel door Huissen en houden halt op het marktplein. Vroeger, (tot 1932) stond daar het stadhuis. De gilden vergaderden altijd in het stadhuis en hadden daar ook een archiefkamer. Toen het stadhuis werd afgebroken bleven de Gildenbroeders bijeenkomen op de plaats waar ooit het stadhuis had gestaan.  Vandaar de vendelhulde op de markt.Nadat de presentielijst is voorgelezen wordt er een vendelhulde gebracht voor de koningen.

Uit het oude Gildenboek van Sint Laurentius:

"Den 10 augustus 1808 het zilverwerk gewogen hebbende bevind men zwaar te zijn 2 pond en 2 lood. Hieraan bevonden 33 platen, in ’t bijzijn van kapitein, generaal en raadsheren. 
Naar behoorlijke situatie zijn de Broeders van Sint Laurentius vergaderd geweest, op den dag hunner patroon, en toen opgetrokken na het stadhuis en zo voorts om negen uren naar de kerk getrokken
Alwaar wij een kaars voor St. Laurentius hebben geofferd en zo vervolgens na het einde van de dienst na het Stadhuis terug gekeerd en ons aldaar onder malkanderen voor den dag vrolijk gemaakt, ja zelfs met twee tamboers en muzikanten tot vermaak van de broederschap, en also den dag in vreugde te hebben doorgebracht zodat de vertering op dien dag zich bedraagt in ’t geheel  f 40,00 zodat nog resteerd in kas 27.  Aldus deeze rekening gedaan voor de geheele compagnie op den 10 augustus 1808."

Categories:: Evenementen Gilden en schutterijen Augustus Huissen

Meer verhalen

Galerij

Twee mannen met elkaar in de onecht verbonden

12 februari 2015
Herman en Rene

Maartekeur

09 augustus 2015
Jef de Jager
Video

Breien is (een) kunst

22 februari 2016
Carolien Evers

Sinterklaos

16 januari 2015
Joop Boxstart

Gortepap met stroop

20 juli 2015
Lilian Schimmel
Video

De bedrogen duivel

03 oktober 2014
Anja van Buren

Touwscheren bij een huwelijk

03 juni 2015
Jan Lubberts

Kinderspeelgoed in de jaren '30

08 juli 2014
Beerd van 't Hul

Knoop in het touw (knup int touw)

12 augustus 2014
Theo Meijer
Galerij

Vakantietraditie in Nunspeet

17 november 2014
George Bootsma
VideoAudio

Carnavalsstunt

07 februari 2015
De Oude Gierpont

Boerenkool op verjaardag

05 februari 2015
Dhr. Wijnhoud

Oude gebruiken bewaard gebleven in museumwoningen

26 november 2015
R. van der Weide

Het laatste stukje kerkenpad in Puiflijk

05 januari 2016
Jan Reijnen

De kloot laten soezen

26 augustus 2014
Harrie Dinkelman
AudioVideo

De draak van Gelderland

27 maart 2015
Gery Groot Zwaaftink