Het verhaal op rijm: "De Jonkvrouw op de torentrans” is al heel oud. Volgens overlevering declameerde mijn vader het al vlak na de oorlog. Het moet een vrij bekend werk geweest zijn in die tijd.

Uiteindelijk is het door mijn oude cabaretgroep H2SO4 , (vrienden en familie uit de padvinderij) in 1977 op het repertoire genomen en al zijn we in 1981 gestopt, we komen nog jaarlijks bij elkaar. Vaak komt de jonkvrouw voorbij. Voor het laatst afgelopen september op de bruiloft van twee kinderen van leden van het cabaret. 

DE JONKVROUW -versie cabaret H2SO4

De jonkvrouw op de torentrans verloor zich in de mannenglans

En in verlangen naar haar Pieter, betekende zij zacht haar citer

Plots bevangt haar een gesidderd: hoort! het hoefgetrappel van een ridder

Zij herkent zijn blazoen en het geschal van zijn klaroen.

De ridder remt uit volle macht, maar slipt nog door tot aan de gracht.

de valbrug valt met dof gestommel

het paard er over met gerommel en terwijl de poortdeur piept en knarst, de jonkvrouw uit in tranen barst.

De meid nu op de toren : “Freule, mag ‘k u effe storen? Er is een heer om u te spreken.

Fiks heeft ze zijn kareke bekeken. Ja! Het is hem! De ridder uit haar dromen!

“ Ja, laat meneer maar boven komen.”

De ridder wachtte, feodaal, beneden in de ridderzaal

Hij trekt nerveusig aan zijn das en denkt “ wat stinkt het hier naar gas.”

Wordt weldra door de meid naar het trappenhuis geleid.

Snel nadert hij de hoogste trans en denkt: Aha, nu krijg ik sjans.

Hij duwt met zijn hoofd het luikje open en komt het platform op gekropen.

“ Schone jonkvrouw ik bemin u teder! Indien het mogelijk is, bemin mij weder.”

Een felle blos bedekt haar wang, zij aarzelt, maar dat duurt niet lang.

Dan stort zij zich aan zijne borst, terwijl zij tranen op hem morst en het gekietel van zijn baard

die onderwijl terloops verhaart, maakt haar volkomen week en mals.

Haar vader had met vaste hand een zijner buren plat gebrand.

Hij trekt zijn bloedig harnas uit als tot hem doordringt, een geluid.

Hij spitst daarom de goede oren en denkt “ Aha! ’t komt van de toren!

Maar dit lijkt niet op zwaardgekletter, dit lijkt veel meer op zoengespetter!"

Snel nadert hij de hoogste trans, het paar ontspringt niet aan de dans.

Hij duwt met zijn hoofd het luikje op een kier, wordt razend als een lamme gier en roept schuimbekkend door de spleet”

Meneer! Ik vind u een proleet!

De ridder, anders nogal tam, wordt op dit woord verbazend gram

Hij trapt met zijn voet het luikje dicht en knelt zodoende - t was een naar gezicht- zodoende in een tel of vijf

de pa het hoofd al van het lijf.

Een dikke straal geronnen bloed droop in zijn baard “ Ha , dat stond hem goed!”

De jonkvrouw nu is al verdriet, als zij het lijk des vaders ziet. 

Ze steekt de ridder met haar blikken en zegt:” Je kunt voor mij part stikken!”

De ridder hij is gans versteend, zo erg had hij het niet gemeend.

Hij trekt zijn degen uit de hoes en steekt hem vierkant door zijn bloes.

De jonkvrouw nu staat gans te beven, hoe moet zij nu nog verder leven?

Rijgt aan zijn degen ook haar pens en rochelt zacht een laatste wens.

Video
Tag / Lijst: Streek-en volksverhalen

Meer verhalen

Kleding ontwerpen door moulage

01 juni 2015
Mirte Engelhard

Uitgeblazen eieren beschilderen

01 maart 2015
Gerry Klein Overmeen

Zomaar een carnavalszaterdag in Waskuupstad

24 februari 2015
Eugene te Wildt

Zuurkool “verrot lekker”

14 oktober 2015
Ina Brethouwer

Passie voor boekbinden en restaureren

19 januari 2016
Yvonne de Graaff
VideoGalerij

Kersen op brandewijn

08 augustus 2014
Mevrouw van Beuzingen

Paasvuur in Epe

18 februari 2015
Dhr. Barnhoorn

Op vakantie gaan

12 mei 2014
marijke jansen

Het één na oudste beroep ter wereld

09 december 2015
Piet Schuijn

Spelen met een varkensblaas

12 februari 2015
Gerhard Kwak

Van ekkes en umme....

05 oktober 2014
annet kooijmans

Op de lat schrieven

27 mei 2015
Gerhard Kwak

Achterhoekse heufkeze

24 november 2015
Gerhard Kwak

Sacramentsprocessie in Loil

31 juli 2015
Ap Dieker

Boerenkool met gort

03 februari 2015
Mevrouw van der Hoek

Slachten in de oorlog

18 juni 2014
G.H. de Bruin-Hartgers

Ridders van de Slof

10 februari 2015
Anja Scholten

Veurkauwen

11 augustus 2014
Gerda Tiessink