De tabaksteelt

Aan de Hooistraat te Druten staat nog een van de laatste tabakspakhuizen die er verschillende hebben gestaan in Puiflijk en Druten. Veel van dit tabakserfgoed is de laatste 30 jaar gesloopt en daardoor verdwenen.

Druten was vanwege de handel in de tabak een centrum van voorbewerking van tabak in Maas en Waal voordat deze naar de sigarenindustrie ging. De firma Aalbers destijds wonende aan de Hogestraat was een van belangrijkste handelaren.

Je had in de omliggende dorpen, per dorp tientallen kleine boeren die areaal tabak teelden.

Deze tabak als die windgedroogd was werd in bossen van ongeveer 50 bladeren per bos gebost en was geschikt voor aflevering

  • Er waren 4 soorten van tabak die aan een plant groeide.
  • De lichte tabak was zandgoed, na bewerking lichte shag
  • De middel zware was het z.g. aardgoed sigaren en dekblad voor sigaren
  • De zware tabak was het z.g. bestgoed, zware shag en pruimtabak rond 1900
  • De dieftabak een mindere kwaliteit versneden in een mix

Wat gebeurde er in het pakhuis zoals aan de Hooistraat staat:

  • Ontvangst van vele kleine partijen tabak van de boeren uit de regio
  • Kwaliteit en sortering beoordelen
  • Wegen er werd per kg afgerekend
  • Opslag in de 4 soorten van licht naar zwaar.

Fermentatie op stapels van enige duizenden kg, dit fermentatieproces al dan niet met enige toevoeging had tot doel de aroma uit de tabak naar boven te halen, gefermenteerde tabak had een fijne tabaksgeur. Ongefermenteerde tabak was groen en geen aroma.

De fermentatiestapels werden regelmatig omgezet om de binnenste en buiten tabak gelijk te behandelen. Dit fermenteren dat een speciaal vakmanschap was op praktijk gestoeld. Dit fermenteren was een lichte broei tempverhoging. Na fermentatie werd de tabak voorbewerkt voor de sigarenfabrieken.

De middelzware tabak

Voor de sigaren, en omblad van de sigaren van deze werd de nerf er handmatig uit verwijderd om bladdelen te verkrijgen zonder grote nerf. In een omblad van een sigaar zit geen sterk nerf meer.

Er waren tientallen personen aan het werk in de zg strieperij ( nerven uit blad halen) zoals dit in de volksmond werd genoemd. Het striepen was een arbeidsintensief proces dat in een lage lonen gebied het beste kon worden gedaan en dat was Druten en omgeving. De gesorteerde gefermenteerde en gestriepte tabak ging als halfabrikaat naar de sigarenfabrieken.

De lichte en zware tabak werd soms grof gesneden als pijp en pruimtabak al dan niet met enige toevoeging van een sausje. Men noemde dit zg. kerftabak

Naast enkele tientallen personen die hier werkten in ontvangst, wegen, sorteren, striep en aflevering aan verdere verwerking.

Er waren ook grote voorraden tabak aanwezig als buffer tussen ontvangst, voorbewerking en aflevering aan fabrieken. Aan het begin van de winter november/ werd in de regel alle tabak van de kleine planters ingenomen en aldaar opgeslagen. Vandaar dat er een forse opslag was van enkele verdiepingen.

De kleine tabaksboeren hadden voor het vee op stal kwam hun tabak uit het gedeelte van het pand waar vee kwam te staan, ammoniak en tabak ging niet samen in de kleine hallehuisboerderijen

Er is in Maas en Waal geen tabak gedroogd dat gebeurde in speciale droogschuren of z.g. achterhuizen met veel luiken, gelet op de deuren en luiken was het geen droogschuur, was ook te duur gebouwd voor het drogen van tabak, kijk maar naar de schuren in Amerongen.

Na 1957 is de teelt van inlandse tabak gestaakt in Maas en Waal, zo zal ook de functie van deze opslag en voorbewerking voor de tabaksfabrieken voor tabak zijn gestaakt.

Ik was tot 1957 betrokken bij teelt van tabak van mijn ouders in Puiflijk.

Galerij
Categories:: Ambachten Druten Landbouw

Meer verhalen

Op vakantie gaan

12 mei 2014
marijke jansen

Middeleeuws Festijn bij Kasteel de Kelder

29 januari 2016
Arend Hordijk

Normaal gooit met gouden LP

15 juni 2015
Jan Greven alias brekken Gijs  
Galerij

Twee mannen met elkaar in de onecht verbonden

12 februari 2015
Herman en Rene
Video

Tour Culinair de Liemers

02 juli 2014
Erna Kruitwagen-Hajenius

'Jenne met de benne' op kerstavond

22 november 2014
B. Kleijn Winkel

Een WimKokje doen

30 juni 2014
Saskia van Heijster

Ongel: de voorganger van frituurvet

13 januari 2016
Gerhard Kwak
Video

Blauwe Gerrit

23 mei 2014
Sylvia van Hunnik
Galerij

Ringsteken (rijden) in Loil

21 november 2014
Ap Dieker

Kleding ontwerpen door moulage

01 juni 2015
Mirte Engelhard

Bruidstaart bij 1 jaar huwelijk

18 juni 2014
Max Voorberg
Video

Tielsche Kermiskoek

11 mei 2014
Magda van Ooijen
Audio

Dankdag en biddag

08 maart 2015
Theo van Dalen

Een bijzondere kerkdienst

28 juli 2014
A. Heetebrij

Oude gebruiken bewaard gebleven in museumwoningen

26 november 2015
R. van der Weide
Video

Optocht met historische tractoren

18 juni 2014
Annie de Groot

Keltische horoscoopbomen in Zevenaar

08 februari 2016
Ton van den Beld
Video

De Nijmeegse Kermis

26 juni 2014
Joop Noordzij
Video

Doesburg Binnenste Buiten

01 juli 2014
Jaap Geurtsen