Lang geleden woonde er in een kasteel, niet ver hier vandaan een beeldschone en vrome vrouw; Ada van Andelst. Zorgzaam en bij ieder geliefd.


Op een dag stond er een ridder voor de poort. Nee, geen prins op het witte paard; een roofridder: Egbert van Loenen. Hij had een prachtkasteel geërfd in Loenen. Een plaatje hier aan de Waal. Maar Egbert wilde meer. Heersen wilde hij! Van Loenen tot Leerdam! En wat hij niet goedschiks kreeg, nam hij met geweld. En nu stond hij met zijn mannen voor de poort van kasteel Andelst. Hij dreigde het dorp tot de grond toe af te branden. Alleen als Ada met hem zou trouwen, zou hij afzien van deze gruwelijke daad.


Niet uit angst, maar om de mensen die ze liefhad te sparen, stemde Ada toe.
Egbert nam haar mee naar Loenen en hoe ze in de jaren die volgden hem ook smeekte zijn rooftochten te staken; hij deed het niet. Ze bad iedere dag voor zijn zieleheil.


Bezocht soms heimelijk haar geboortedorp en de kerk van Herveld.
“ Als ze de kerk een bronzen klok zou schenken! Misschien zou ze zo de ziel van Egbert kunnen redden?!”
De mensen van Herveld waren verguld met dit aanbod, maar ze wisten dat ze erover moesten zwijgen. Egbert van Loenen mocht het nooit te weten komen.


Toen het bronzen gevaarte af was, werd het op een boerenkar naar de kerk gereden en in de klokkentoren gehesen. De volgende zondag zou de klok worden ingezegend..
Maar iemand praatte zijn mond voorbij en het kwam Egbert ter oren.
“ Een klok! En zondag wordt hij ingewijd?”
Mannen naar Herveld! Vanavond nog luidt deze klok!
De mannen van Egbert deden wat hun bevolen werd, beukten de kerkdeur open en luidden de ongewijde klok. Harder en harder. Te horen in Herveld, Zetten, Andelst. En Loenen.


Boven het kasteel van Egbert van Loenen brak een storm los. Wind zwiepte de Waal omhoog, met donderend geraas sloeg de klok uit de toren van Herveld, werd meegevoerd tot aan Loenen en sloeg daar met een klap een gat in de dijk. De Waal kolkte naar binnen en verzwolg het kasteel van Egbert met alles en iedereen.
Alleen Ada van Andelst overleefde; het was of een goddelijke hand haar uit het water optilde en op veilige grond zette.

Bekijk hier het fragment uit de tv-uitzending over dit verhaal.

Video
Categories:: Streek-en volksverhalen Herveld Zetten

Meer verhalen

Vernoemen naar naast familielid

20 februari 2015
Mevrouw van de Krol

De modelbotter in de huiskamer

26 oktober 2015
Lex Terpstra

Koekboom

26 februari 2015
Mevrouw Breman

Koude klompen

17 december 2015
Gerhard Kwak
Galerij

Taptoe Borculo

04 februari 2015
Marja Schulenberg-v.d. Werf
Video

Tielsche Kermiskoek

11 mei 2014
Magda van Ooijen

Vakantiekinderspelen

22 oktober 2014
Rita en Lena van Liere

December-herinneringen aan een banketbakkerij

05 november 2015
Jan Kreijenbroek

Traditioneel schapenscheren

12 mei 2014
André Karper
Video

Het carbidhart

22 mei 2015
Wouter

Arnhemse meisjes

30 december 2015
Paul Hoftijzer
Video

De traditionele paasstollen

11 maart 2015
Hugo Jansen

Omenten van fruitbomen

18 november 2015
Jan Reijnen

32 jaar lang naar Normaal: van Arnhem tot Arnhem

16 december 2015
Harold van Kooten
Video

Tour Culinair de Liemers

02 juli 2014
Erna Kruitwagen-Hajenius

Zo ontstond 'Oldebroek'

28 juli 2014
Dini van der Velde

Eigen pan of papier mee naar de slager

20 april 2015
Gerhard Kwak

Piepkesbal Geesteren

07 augustus 2015
Stichting Piepkesbal

“De duker zal ow halen”

18 mei 2015
Ina Brethouwer