Lang geleden woonde er in een kasteel, niet ver hier vandaan een beeldschone en vrome vrouw; Ada van Andelst. Zorgzaam en bij ieder geliefd.


Op een dag stond er een ridder voor de poort. Nee, geen prins op het witte paard; een roofridder: Egbert van Loenen. Hij had een prachtkasteel geërfd in Loenen. Een plaatje hier aan de Waal. Maar Egbert wilde meer. Heersen wilde hij! Van Loenen tot Leerdam! En wat hij niet goedschiks kreeg, nam hij met geweld. En nu stond hij met zijn mannen voor de poort van kasteel Andelst. Hij dreigde het dorp tot de grond toe af te branden. Alleen als Ada met hem zou trouwen, zou hij afzien van deze gruwelijke daad.


Niet uit angst, maar om de mensen die ze liefhad te sparen, stemde Ada toe.
Egbert nam haar mee naar Loenen en hoe ze in de jaren die volgden hem ook smeekte zijn rooftochten te staken; hij deed het niet. Ze bad iedere dag voor zijn zieleheil.


Bezocht soms heimelijk haar geboortedorp en de kerk van Herveld.
“ Als ze de kerk een bronzen klok zou schenken! Misschien zou ze zo de ziel van Egbert kunnen redden?!”
De mensen van Herveld waren verguld met dit aanbod, maar ze wisten dat ze erover moesten zwijgen. Egbert van Loenen mocht het nooit te weten komen.


Toen het bronzen gevaarte af was, werd het op een boerenkar naar de kerk gereden en in de klokkentoren gehesen. De volgende zondag zou de klok worden ingezegend..
Maar iemand praatte zijn mond voorbij en het kwam Egbert ter oren.
“ Een klok! En zondag wordt hij ingewijd?”
Mannen naar Herveld! Vanavond nog luidt deze klok!
De mannen van Egbert deden wat hun bevolen werd, beukten de kerkdeur open en luidden de ongewijde klok. Harder en harder. Te horen in Herveld, Zetten, Andelst. En Loenen.


Boven het kasteel van Egbert van Loenen brak een storm los. Wind zwiepte de Waal omhoog, met donderend geraas sloeg de klok uit de toren van Herveld, werd meegevoerd tot aan Loenen en sloeg daar met een klap een gat in de dijk. De Waal kolkte naar binnen en verzwolg het kasteel van Egbert met alles en iedereen.
Alleen Ada van Andelst overleefde; het was of een goddelijke hand haar uit het water optilde en op veilige grond zette.

Bekijk hier het fragment uit de tv-uitzending over dit verhaal.

Video
Categories:: Streek-en volksverhalen Herveld Zetten

Meer verhalen

Video

De witte juffer van Kwadenoord

03 november 2014
Erica Broers

Vooraan staan bij Normaal door strontkleren en stoomprikker

15 juni 2015
Jan Greven alias brekken Gijs

Achterhoek Spektakeltoer

29 augustus 2015
Ina Brethouwer

Kinderspeelgoed in de jaren '30

08 juli 2014
Beerd van 't Hul

Poppetjes maken van klei

18 juni 2014
Willem Wiegers

Het recept van pannenkoek met worst

07 december 2014
Stien Meuleman

De coloradokever

28 april 2015
Gerhard Kwak

Haren van de zeis

13 juni 2015
Ina Brethouwer

Achterhoekse heufkeze

24 november 2015
Gerhard Kwak

Bier kopen om te gooien bij Normaal

07 december 2015
Maria Te Stroet

De Dikke Broeder bakken

11 mei 2014
Jette
Video

Ingenieursfeesten

30 oktober 2014
Antoon Kanis
VideoGalerij

Kastelenrit Vorden

26 september 2014
Willy Bogers

De Veluwse heidekoek

26 februari 2016
Ton Kamphuis
Galerij

Oranjehuis

31 mei 2014
a van hagen

Alles voor de jeugd!

18 juni 2014
Joan van Buren
Galerij

Twee mannen met elkaar in de onecht verbonden

12 februari 2015
Herman en Rene
Audio

Tuutlied

28 mei 2014
Wim Monnich
Video

Schaapscheerders maaltijd

07 augustus 2014
Gertjan Janssen

Apeldoornse Vierdaagse

18 juni 2014
J. van Milligen