Lang geleden woonde er in een kasteel, niet ver hier vandaan een beeldschone en vrome vrouw; Ada van Andelst. Zorgzaam en bij ieder geliefd.


Op een dag stond er een ridder voor de poort. Nee, geen prins op het witte paard; een roofridder: Egbert van Loenen. Hij had een prachtkasteel geërfd in Loenen. Een plaatje hier aan de Waal. Maar Egbert wilde meer. Heersen wilde hij! Van Loenen tot Leerdam! En wat hij niet goedschiks kreeg, nam hij met geweld. En nu stond hij met zijn mannen voor de poort van kasteel Andelst. Hij dreigde het dorp tot de grond toe af te branden. Alleen als Ada met hem zou trouwen, zou hij afzien van deze gruwelijke daad.


Niet uit angst, maar om de mensen die ze liefhad te sparen, stemde Ada toe.
Egbert nam haar mee naar Loenen en hoe ze in de jaren die volgden hem ook smeekte zijn rooftochten te staken; hij deed het niet. Ze bad iedere dag voor zijn zieleheil.


Bezocht soms heimelijk haar geboortedorp en de kerk van Herveld.
“ Als ze de kerk een bronzen klok zou schenken! Misschien zou ze zo de ziel van Egbert kunnen redden?!”
De mensen van Herveld waren verguld met dit aanbod, maar ze wisten dat ze erover moesten zwijgen. Egbert van Loenen mocht het nooit te weten komen.


Toen het bronzen gevaarte af was, werd het op een boerenkar naar de kerk gereden en in de klokkentoren gehesen. De volgende zondag zou de klok worden ingezegend..
Maar iemand praatte zijn mond voorbij en het kwam Egbert ter oren.
“ Een klok! En zondag wordt hij ingewijd?”
Mannen naar Herveld! Vanavond nog luidt deze klok!
De mannen van Egbert deden wat hun bevolen werd, beukten de kerkdeur open en luidden de ongewijde klok. Harder en harder. Te horen in Herveld, Zetten, Andelst. En Loenen.


Boven het kasteel van Egbert van Loenen brak een storm los. Wind zwiepte de Waal omhoog, met donderend geraas sloeg de klok uit de toren van Herveld, werd meegevoerd tot aan Loenen en sloeg daar met een klap een gat in de dijk. De Waal kolkte naar binnen en verzwolg het kasteel van Egbert met alles en iedereen.
Alleen Ada van Andelst overleefde; het was of een goddelijke hand haar uit het water optilde en op veilige grond zette.

Bekijk hier het fragment uit de tv-uitzending over dit verhaal.

Video
Categories:: Streek-en volksverhalen Herveld Zetten

Meer verhalen

Witte Wieven bij Solse Gat

26 februari 2015
Ben Veenhuis

Oude kleren aan naar een optreden van Normaal

20 februari 2015
André Oostindiën
Video

Het fruitcorso, geen sinecure

08 september 2014
dhr.Groeneyk

Frühschoppen

12 februari 2015
Geert Smits

Hattem viert Sint Maarten op 10 november

17 februari 2015
Gerrit Kouwenhoven

Aanzegger, aanspreker, begrafenisondernemer...

09 februari 2015
Willi Wilbrink-Hensbergen
Video

Schuttersfeest Didam

09 mei 2014
Maria Wigman OVD didam
Video

Popverbranden

10 februari 2015
Wim de Boer
Audio

De kruisheer van de Nevelhorst

06 maart 2015
Gery Groot Zwaaftink
Video

De tuin van het bruidspaar versieren

13 augustus 2014
O. Heinen
Video

Ada van Andelst

08 juni 2015
Eric Borrias
Video

Karnemelksesaus

18 juni 2014
E. Takke
Galerij

Eieren zoeken bij de Bekmansbrook

11 juli 2014
Gerrit Klokman
Audio

De eerste Brug over de Waal

06 februari 2015
Gery Groot Zwaaftink

Nieuwjaar winnen

27 mei 2014
Rita van Liere

Pa's verzameling

07 juli 2015
Teunie
Galerij

Een traditionele Achterhoekse bruiloft

21 oktober 2014
Harm en Mielke van Egmond

Oude gebruiken bewaard gebleven in museumwoningen

26 november 2015
R. van der Weide

Vernoemen naar naast familielid

20 februari 2015
Mevrouw van de Krol