Lang geleden woonde er in een kasteel, niet ver hier vandaan een beeldschone en vrome vrouw; Ada van Andelst. Zorgzaam en bij ieder geliefd.


Op een dag stond er een ridder voor de poort. Nee, geen prins op het witte paard; een roofridder: Egbert van Loenen. Hij had een prachtkasteel geërfd in Loenen. Een plaatje hier aan de Waal. Maar Egbert wilde meer. Heersen wilde hij! Van Loenen tot Leerdam! En wat hij niet goedschiks kreeg, nam hij met geweld. En nu stond hij met zijn mannen voor de poort van kasteel Andelst. Hij dreigde het dorp tot de grond toe af te branden. Alleen als Ada met hem zou trouwen, zou hij afzien van deze gruwelijke daad.


Niet uit angst, maar om de mensen die ze liefhad te sparen, stemde Ada toe.
Egbert nam haar mee naar Loenen en hoe ze in de jaren die volgden hem ook smeekte zijn rooftochten te staken; hij deed het niet. Ze bad iedere dag voor zijn zieleheil.


Bezocht soms heimelijk haar geboortedorp en de kerk van Herveld.
“ Als ze de kerk een bronzen klok zou schenken! Misschien zou ze zo de ziel van Egbert kunnen redden?!”
De mensen van Herveld waren verguld met dit aanbod, maar ze wisten dat ze erover moesten zwijgen. Egbert van Loenen mocht het nooit te weten komen.


Toen het bronzen gevaarte af was, werd het op een boerenkar naar de kerk gereden en in de klokkentoren gehesen. De volgende zondag zou de klok worden ingezegend..
Maar iemand praatte zijn mond voorbij en het kwam Egbert ter oren.
“ Een klok! En zondag wordt hij ingewijd?”
Mannen naar Herveld! Vanavond nog luidt deze klok!
De mannen van Egbert deden wat hun bevolen werd, beukten de kerkdeur open en luidden de ongewijde klok. Harder en harder. Te horen in Herveld, Zetten, Andelst. En Loenen.


Boven het kasteel van Egbert van Loenen brak een storm los. Wind zwiepte de Waal omhoog, met donderend geraas sloeg de klok uit de toren van Herveld, werd meegevoerd tot aan Loenen en sloeg daar met een klap een gat in de dijk. De Waal kolkte naar binnen en verzwolg het kasteel van Egbert met alles en iedereen.
Alleen Ada van Andelst overleefde; het was of een goddelijke hand haar uit het water optilde en op veilige grond zette.

Bekijk hier het fragment uit de tv-uitzending over dit verhaal.

Video
Categories:: Streek-en volksverhalen Herveld Zetten

Meer verhalen

Veurkauwen

11 augustus 2014
Gerda Tiessink

Nieuwjaarsduik, een sociale, frisse traditie

03 februari 2015
Marja Schulenberg-v.d. Werf

Gevulde koeken

22 september 2014
Hans van den Hoorn

Maartekeur

09 augustus 2015
Jef de Jager

Muziek in het Neder-Saksische dialect

11 januari 2016
Jan Ottink

Aaltens Volkslied

06 mei 2015
Ina Brethouwer
Video

Kralenbreien

23 mei 2014
Bertha
Video

De traditie van het eerste kievitsei

21 november 2014
Antoinette Thole

Meijer-eten

12 mei 2014
Theo Meijer

Hansje in den Kelder

27 augustus 2014
Didy Kars
Galerij

Slagwapen en smeermiddel

24 februari 2015
Gerhard Kwak
Galerij

Oranjehuis

31 mei 2014
a van hagen

Omenten van fruitbomen

18 november 2015
Jan Reijnen
Video

Hangop

03 juli 2015
De boerinnen van Varik
Galerij

Bloodbrood

09 februari 2015
Gerhard Kwak
Galerij

Goudsmeden

24 februari 2015
Carla Dubbink
Video

Breien is (een) kunst

22 februari 2016
Carolien Evers
Video

Klootschieten

25 augustus 2014
Jacques van Hooijdonk