Lang geleden woonde er in een kasteel, niet ver hier vandaan een beeldschone en vrome vrouw; Ada van Andelst. Zorgzaam en bij ieder geliefd.


Op een dag stond er een ridder voor de poort. Nee, geen prins op het witte paard; een roofridder: Egbert van Loenen. Hij had een prachtkasteel geërfd in Loenen. Een plaatje hier aan de Waal. Maar Egbert wilde meer. Heersen wilde hij! Van Loenen tot Leerdam! En wat hij niet goedschiks kreeg, nam hij met geweld. En nu stond hij met zijn mannen voor de poort van kasteel Andelst. Hij dreigde het dorp tot de grond toe af te branden. Alleen als Ada met hem zou trouwen, zou hij afzien van deze gruwelijke daad.


Niet uit angst, maar om de mensen die ze liefhad te sparen, stemde Ada toe.
Egbert nam haar mee naar Loenen en hoe ze in de jaren die volgden hem ook smeekte zijn rooftochten te staken; hij deed het niet. Ze bad iedere dag voor zijn zieleheil.


Bezocht soms heimelijk haar geboortedorp en de kerk van Herveld.
“ Als ze de kerk een bronzen klok zou schenken! Misschien zou ze zo de ziel van Egbert kunnen redden?!”
De mensen van Herveld waren verguld met dit aanbod, maar ze wisten dat ze erover moesten zwijgen. Egbert van Loenen mocht het nooit te weten komen.


Toen het bronzen gevaarte af was, werd het op een boerenkar naar de kerk gereden en in de klokkentoren gehesen. De volgende zondag zou de klok worden ingezegend..
Maar iemand praatte zijn mond voorbij en het kwam Egbert ter oren.
“ Een klok! En zondag wordt hij ingewijd?”
Mannen naar Herveld! Vanavond nog luidt deze klok!
De mannen van Egbert deden wat hun bevolen werd, beukten de kerkdeur open en luidden de ongewijde klok. Harder en harder. Te horen in Herveld, Zetten, Andelst. En Loenen.


Boven het kasteel van Egbert van Loenen brak een storm los. Wind zwiepte de Waal omhoog, met donderend geraas sloeg de klok uit de toren van Herveld, werd meegevoerd tot aan Loenen en sloeg daar met een klap een gat in de dijk. De Waal kolkte naar binnen en verzwolg het kasteel van Egbert met alles en iedereen.
Alleen Ada van Andelst overleefde; het was of een goddelijke hand haar uit het water optilde en op veilige grond zette.

Bekijk hier het fragment uit de tv-uitzending over dit verhaal.

Video
Categories:: Streek-en volksverhalen Herveld Zetten

Meer verhalen

VideoGalerij

IJzersterk in duurzaam werk!

05 december 2014
Smederij Hissink
Video

Kralenbreien

23 mei 2014
Bertha

Wandelen in Barchem: al tien jaar een feest!

08 juni 2015
Arjan Klein Hazebroek

Mandenmakerij: een harde wereld

15 december 2014
Dick Jagtenberg

Eigen pan of papier mee naar de slager

20 april 2015
Gerhard Kwak
Audio

De kruisheer van de Nevelhorst

06 maart 2015
Gery Groot Zwaaftink
Galerij

Palmpasen

07 februari 2015
Gerhard Kwak

Kaarsjes op Eerste Kerstdag

21 november 2014
Marianne Charbon
Video

Een bruidskoe van mijn oudste zus

23 juni 2014
Anton Koster

De natering moet een feestje zijn

23 oktober 2015
Werner Willemsen
Galerij

Reuzel met kaantjes

06 februari 2015
Gerhard Kwak

Gebruiken bij de geboorte

05 augustus 2014
albert steert

Vrouw Haverkamp

08 december 2015
Bart Schlief

De vrek van de Plaggeweg

11 mei 2014
Mijngelderland

Boerenkool op verjaardag

05 februari 2015
Dhr. Wijnhoud

Joodse gerechten in olie

14 december 2015
Paul Hoftijzer
Video

Een beestachtige moord

29 mei 2015
Eric Borrias
VideoGalerij

Blijde incomste

19 augustus 2014
Joris Leijten