Lang geleden woonde er in een kasteel, niet ver hier vandaan een beeldschone en vrome vrouw; Ada van Andelst. Zorgzaam en bij ieder geliefd.


Op een dag stond er een ridder voor de poort. Nee, geen prins op het witte paard; een roofridder: Egbert van Loenen. Hij had een prachtkasteel geërfd in Loenen. Een plaatje hier aan de Waal. Maar Egbert wilde meer. Heersen wilde hij! Van Loenen tot Leerdam! En wat hij niet goedschiks kreeg, nam hij met geweld. En nu stond hij met zijn mannen voor de poort van kasteel Andelst. Hij dreigde het dorp tot de grond toe af te branden. Alleen als Ada met hem zou trouwen, zou hij afzien van deze gruwelijke daad.


Niet uit angst, maar om de mensen die ze liefhad te sparen, stemde Ada toe.
Egbert nam haar mee naar Loenen en hoe ze in de jaren die volgden hem ook smeekte zijn rooftochten te staken; hij deed het niet. Ze bad iedere dag voor zijn zieleheil.


Bezocht soms heimelijk haar geboortedorp en de kerk van Herveld.
“ Als ze de kerk een bronzen klok zou schenken! Misschien zou ze zo de ziel van Egbert kunnen redden?!”
De mensen van Herveld waren verguld met dit aanbod, maar ze wisten dat ze erover moesten zwijgen. Egbert van Loenen mocht het nooit te weten komen.


Toen het bronzen gevaarte af was, werd het op een boerenkar naar de kerk gereden en in de klokkentoren gehesen. De volgende zondag zou de klok worden ingezegend..
Maar iemand praatte zijn mond voorbij en het kwam Egbert ter oren.
“ Een klok! En zondag wordt hij ingewijd?”
Mannen naar Herveld! Vanavond nog luidt deze klok!
De mannen van Egbert deden wat hun bevolen werd, beukten de kerkdeur open en luidden de ongewijde klok. Harder en harder. Te horen in Herveld, Zetten, Andelst. En Loenen.


Boven het kasteel van Egbert van Loenen brak een storm los. Wind zwiepte de Waal omhoog, met donderend geraas sloeg de klok uit de toren van Herveld, werd meegevoerd tot aan Loenen en sloeg daar met een klap een gat in de dijk. De Waal kolkte naar binnen en verzwolg het kasteel van Egbert met alles en iedereen.
Alleen Ada van Andelst overleefde; het was of een goddelijke hand haar uit het water optilde en op veilige grond zette.

Bekijk hier het fragment uit de tv-uitzending over dit verhaal.

Video
Categories:: Streek-en volksverhalen Herveld Zetten

Meer verhalen

Video

Schuttersfeest Didam

09 mei 2014
Maria Wigman OVD didam
GalerijVideo

Roggebroodweging Muldersfluite

30 december 2014
Harry Somsen

Maaien met de zeis

06 augustus 2014
Jan Reijnen

Bruidstaart bij 1 jaar huwelijk

18 juni 2014
Max Voorberg
Galerij

Hooikist

14 februari 2015
Gerhard Kwak
GalerijVideo

Dansgarde ouderwets!?

01 april 2015
Dansgarde C.V. De Deurzakkers
Galerij

Mgr. Zwijsentocht

02 juli 2014
Truus Peters
Video

Ies en Gies is Pannegies

17 maart 2015
Hans Berends

Sigaretten en bowl op verjaardagen

16 februari 2015
Jaap Prins
Video

Slepen van boeren gerij op oudejaarsavond

03 december 2015
Adri Nitrauw

Hattem herdenkt de bevrijding

29 april 2015
Elly v.d Wetering

Hattemerbroek

22 juli 2014
Dini van der Velde

Sabbatviering

26 februari 2015
Ben Veenhuis
VideoGalerij

Koningschieten

29 september 2014
Marjon Sloetjes

Soepvleis uut Wenters

27 februari 2015
Gerhard Kwak

Kermis in Beuningen

20 mei 2015
Mevrouw van Raay

De duivelspop op het paasvuur

30 maart 2015
Jan Wannet
Video

Het Geldersch Volkslied

03 november 2014
h.b.barmentloo
Galerij

Gelderse worst

09 februari 2015
Gerhard Kwak