Lang geleden woonde er in een kasteel, niet ver hier vandaan een beeldschone en vrome vrouw; Ada van Andelst. Zorgzaam en bij ieder geliefd.


Op een dag stond er een ridder voor de poort. Nee, geen prins op het witte paard; een roofridder: Egbert van Loenen. Hij had een prachtkasteel geërfd in Loenen. Een plaatje hier aan de Waal. Maar Egbert wilde meer. Heersen wilde hij! Van Loenen tot Leerdam! En wat hij niet goedschiks kreeg, nam hij met geweld. En nu stond hij met zijn mannen voor de poort van kasteel Andelst. Hij dreigde het dorp tot de grond toe af te branden. Alleen als Ada met hem zou trouwen, zou hij afzien van deze gruwelijke daad.


Niet uit angst, maar om de mensen die ze liefhad te sparen, stemde Ada toe.
Egbert nam haar mee naar Loenen en hoe ze in de jaren die volgden hem ook smeekte zijn rooftochten te staken; hij deed het niet. Ze bad iedere dag voor zijn zieleheil.


Bezocht soms heimelijk haar geboortedorp en de kerk van Herveld.
“ Als ze de kerk een bronzen klok zou schenken! Misschien zou ze zo de ziel van Egbert kunnen redden?!”
De mensen van Herveld waren verguld met dit aanbod, maar ze wisten dat ze erover moesten zwijgen. Egbert van Loenen mocht het nooit te weten komen.


Toen het bronzen gevaarte af was, werd het op een boerenkar naar de kerk gereden en in de klokkentoren gehesen. De volgende zondag zou de klok worden ingezegend..
Maar iemand praatte zijn mond voorbij en het kwam Egbert ter oren.
“ Een klok! En zondag wordt hij ingewijd?”
Mannen naar Herveld! Vanavond nog luidt deze klok!
De mannen van Egbert deden wat hun bevolen werd, beukten de kerkdeur open en luidden de ongewijde klok. Harder en harder. Te horen in Herveld, Zetten, Andelst. En Loenen.


Boven het kasteel van Egbert van Loenen brak een storm los. Wind zwiepte de Waal omhoog, met donderend geraas sloeg de klok uit de toren van Herveld, werd meegevoerd tot aan Loenen en sloeg daar met een klap een gat in de dijk. De Waal kolkte naar binnen en verzwolg het kasteel van Egbert met alles en iedereen.
Alleen Ada van Andelst overleefde; het was of een goddelijke hand haar uit het water optilde en op veilige grond zette.

Bekijk hier het fragment uit de tv-uitzending over dit verhaal.

Video
Categories:: Streek-en volksverhalen Herveld Zetten

Meer verhalen

Audio

De vloek van de kolk

22 september 2014
Ger Hofstee
VideoGalerij

Olieslaan uit beukennootjes

12 juli 2014
Ben van Os
VideoGalerij

Kersen op brandewijn

08 augustus 2014
Mevrouw van Beuzingen

Achterhoekse heufkeze

24 november 2015
Gerhard Kwak

Gortepap met stroop

20 juli 2015
Lilian Schimmel

Gemis van kroeg als bindmiddel

24 juni 2014
J. le Poole

Zonder uitlaat rijden op Koninginnedag

20 februari 2015
André Oostindiën
VideoGalerij

Mijn levende Sarahverhaal

27 mei 2014
magda

Piepkesbal Geesteren

07 augustus 2015
Stichting Piepkesbal

De Veluwse heidekoek

26 februari 2016
Ton Kamphuis
Video

Elke maandag de 'boerendeun'

18 maart 2015
Janine Stortelder

Touwtje springen met een net afgetrokken shirt

18 november 2015
Gavin van der Star
Video

Crossen met kevers in Laren

11 januari 2016
Ton Hissink
Galerij

Werkpaarden vervangen door petroleum

04 januari 2015
Wim Monnich
Galerij

Tik takken

05 juli 2015
Dick Jagtenberg

Op zaoterdag in de teil

24 september 2014
An Bloemberg

Corvee op vakantiepark Mooi Veluwe

16 januari 2015
Olga Verlegh