Een eenzame ruiter reed in de avond, heuvel op, heuvel af. Even gloeide nog een rosse veeg licht van de ondergaande zon laag tussen de stammen van de bomen. Toen werd alles schemergrijs. De grote nachtvogel vloog over het bos en spreidde breed zijn zwarte vlerken. Het schemergrijs werd grauwzwart, het werd donker tussen de bomen en doodstil. In die stilte stonden de stammen als oude kromgebogen reuzen zwijgend en roerloos, dragend het zware geheim van de nacht. Regelmatig klonk in het duister de eenzame galop van de vreemde ruiter.

 Oude mensen weten te verhalen dat het een Fransman was. Bij een bocht van de weg zag hij in het bos een lichtje schijnen. Het straalde zo vriendelijk alsof het van een gastvrije hoeve kwam waar eenvoudige mensen hem gul zouden huisvesten. Hij stuurde er op aan; het paard echter bleef angstig snuivend staan.

 Nu de hoefslag opeens verstomd was, viel de stilte drukkend neer. De vreemde ruiter klopte zijn paard op de hals en sprak zacht enige woorden tot het dier. Maar het paard bleef staan als op de plek vastgenageld en legde zijn oren in de nek.

 Het lichtje lokte tussen de bomen. Toen gaf de ruiter zijn paard de sporen. Met één schichtige schok sprong het vooruit. Een doffe plomp in het zuigende moeras, een gil en angstig hulpgeroep; maar mijlen in de omtrek was er geen mens die het kon horen.

 De ruiter zag om naar het lichtje. Het was er niet meer. De boze geesten, die onder 't moeras wonen, trokken ruiter en paard snel de diepte in. Nog één versmorende noodkreet en toen sloot zich de stilte weer als een zwarte oneindigheid over het woud.

 Jaren later werden de sabel en de geraamten van de vreemde ruiter en zijn paard opgedolven. Maar wie laat in de stille avond langs de grindweg van Hoog Soeren naar Wiesel rakelings het Ruitergat voorbij gaat, kan soms een klein lichtje zien lonken tussen de bomen en een kreet horen, als een zwakke echo uit lang vervlogen tijden...


 Bron: "Veluwsche sagen" geschreven en verlucht door Gust. van de Wall Perné. Uitgegeven te Amsterdam bij Scheltens & Giltay, 1921, p. 89-94.

Categories:: Streek-en volksverhalen Wenum-Wiesel Keuze van de redactie

Meer verhalen

Requiem voor iedereen

04 november 2015
Johan Koornstra
Video

Een beestachtige moord

29 mei 2015
Eric Borrias

Kinderspeelgoed in de jaren '30

08 juli 2014
Beerd van 't Hul

Veurkauwen

11 augustus 2014
Gerda Tiessink

Caspar en de twee andere koningen

04 januari 2016
Paul Hoftijzer

Lammetjesdag en schaapsscheerdersfeest

28 december 2015
Geesje Eleveld
Video

De Nijmeegse Kermis

26 juni 2014
Joop Noordzij

Oogstfeest/proef lichtenvoorde

12 oktober 2015
Oogstfeest / Proef Lichtenvoorde
Video

De tuin van het bruidspaar versieren

13 augustus 2014
O. Heinen

De lagere school, van 1967-1974

05 juni 2014
Marijke Jansen
Video

Wereldlichtjesdag

01 december 2014
Lily Harting-Companjen

Landgoederen hebben een regiofunctie

01 december 2015
Eimert Fikse

Ontbijt op school

22 juli 2015
Gerhard Kwak
Video

Kalveropfokclubwedstrijd Bronckhorst

10 juni 2015
KOC Bronckhorst

Middeleeuws Festijn bij Kasteel de Kelder

29 januari 2016
Arend Hordijk

Lathumse Volksfeesten

03 maart 2015
Sylvia van Orden

Sigaretten en bowl op verjaardagen

16 februari 2015
Jaap Prins