Een eenzame ruiter reed in de avond, heuvel op, heuvel af. Even gloeide nog een rosse veeg licht van de ondergaande zon laag tussen de stammen van de bomen. Toen werd alles schemergrijs. De grote nachtvogel vloog over het bos en spreidde breed zijn zwarte vlerken. Het schemergrijs werd grauwzwart, het werd donker tussen de bomen en doodstil. In die stilte stonden de stammen als oude kromgebogen reuzen zwijgend en roerloos, dragend het zware geheim van de nacht. Regelmatig klonk in het duister de eenzame galop van de vreemde ruiter.

 Oude mensen weten te verhalen dat het een Fransman was. Bij een bocht van de weg zag hij in het bos een lichtje schijnen. Het straalde zo vriendelijk alsof het van een gastvrije hoeve kwam waar eenvoudige mensen hem gul zouden huisvesten. Hij stuurde er op aan; het paard echter bleef angstig snuivend staan.

 Nu de hoefslag opeens verstomd was, viel de stilte drukkend neer. De vreemde ruiter klopte zijn paard op de hals en sprak zacht enige woorden tot het dier. Maar het paard bleef staan als op de plek vastgenageld en legde zijn oren in de nek.

 Het lichtje lokte tussen de bomen. Toen gaf de ruiter zijn paard de sporen. Met één schichtige schok sprong het vooruit. Een doffe plomp in het zuigende moeras, een gil en angstig hulpgeroep; maar mijlen in de omtrek was er geen mens die het kon horen.

 De ruiter zag om naar het lichtje. Het was er niet meer. De boze geesten, die onder 't moeras wonen, trokken ruiter en paard snel de diepte in. Nog één versmorende noodkreet en toen sloot zich de stilte weer als een zwarte oneindigheid over het woud.

 Jaren later werden de sabel en de geraamten van de vreemde ruiter en zijn paard opgedolven. Maar wie laat in de stille avond langs de grindweg van Hoog Soeren naar Wiesel rakelings het Ruitergat voorbij gaat, kan soms een klein lichtje zien lonken tussen de bomen en een kreet horen, als een zwakke echo uit lang vervlogen tijden...


 Bron: "Veluwsche sagen" geschreven en verlucht door Gust. van de Wall Perné. Uitgegeven te Amsterdam bij Scheltens & Giltay, 1921, p. 89-94.

Categories:: Streek-en volksverhalen Wenum-Wiesel Keuze van de redactie

Meer verhalen

Achterhoekse Americana

02 februari 2016
Serge Epskamp

Janna van de Tiggeloven

24 oktober 2014
B. van Dijk

De kloostermoppen van Hernen

08 april 2015
André Kersten

Muziek in het Neder-Saksische dialect

11 januari 2016
Jan Ottink
Video

Kaarsenmaken

13 oktober 2014
Jan Klarenbeek
Video

Carbidschieten

11 mei 2014
Jette
Video

Het wonderkruisje van het Reijerink

13 april 2015
Gery Groot Zwaaftink

Slepen met Oud & Nieuw

11 mei 2014
Jette
Video

De Ossenmarkt in Putten

11 mei 2014
Jette
Video

Welke balkenbrij lust u graag?

08 juni 2015
Annet Joosten
Video

Chocolade paaseieren

13 maart 2015
Annemieke Hulshof

Aan de zwaluwen het weer aflezen

15 juli 2015
Ina Brethouwer
Video

Tractorpulling Lochem

17 november 2014
Franco Vermij
Video

Het binden van plattelandsjongeren

24 juli 2014
Ruben van Dommelen

Leven met de dieren in één ruimte

27 juni 2014
Sylvia van Hunnik

Kerstnachtmuziek Ammerzoden

14 december 2015
Wim Durksz
Video

Dood en begraven

05 augustus 2014
albert steert