Een eenzame ruiter reed in de avond, heuvel op, heuvel af. Even gloeide nog een rosse veeg licht van de ondergaande zon laag tussen de stammen van de bomen. Toen werd alles schemergrijs. De grote nachtvogel vloog over het bos en spreidde breed zijn zwarte vlerken. Het schemergrijs werd grauwzwart, het werd donker tussen de bomen en doodstil. In die stilte stonden de stammen als oude kromgebogen reuzen zwijgend en roerloos, dragend het zware geheim van de nacht. Regelmatig klonk in het duister de eenzame galop van de vreemde ruiter.

 Oude mensen weten te verhalen dat het een Fransman was. Bij een bocht van de weg zag hij in het bos een lichtje schijnen. Het straalde zo vriendelijk alsof het van een gastvrije hoeve kwam waar eenvoudige mensen hem gul zouden huisvesten. Hij stuurde er op aan; het paard echter bleef angstig snuivend staan.

 Nu de hoefslag opeens verstomd was, viel de stilte drukkend neer. De vreemde ruiter klopte zijn paard op de hals en sprak zacht enige woorden tot het dier. Maar het paard bleef staan als op de plek vastgenageld en legde zijn oren in de nek.

 Het lichtje lokte tussen de bomen. Toen gaf de ruiter zijn paard de sporen. Met één schichtige schok sprong het vooruit. Een doffe plomp in het zuigende moeras, een gil en angstig hulpgeroep; maar mijlen in de omtrek was er geen mens die het kon horen.

 De ruiter zag om naar het lichtje. Het was er niet meer. De boze geesten, die onder 't moeras wonen, trokken ruiter en paard snel de diepte in. Nog één versmorende noodkreet en toen sloot zich de stilte weer als een zwarte oneindigheid over het woud.

 Jaren later werden de sabel en de geraamten van de vreemde ruiter en zijn paard opgedolven. Maar wie laat in de stille avond langs de grindweg van Hoog Soeren naar Wiesel rakelings het Ruitergat voorbij gaat, kan soms een klein lichtje zien lonken tussen de bomen en een kreet horen, als een zwakke echo uit lang vervlogen tijden...


 Bron: "Veluwsche sagen" geschreven en verlucht door Gust. van de Wall Perné. Uitgegeven te Amsterdam bij Scheltens & Giltay, 1921, p. 89-94.

Categories:: Streek-en volksverhalen Wenum-Wiesel Keuze van de redactie

Meer verhalen

Hoort, hoort! Zegt het voort!

26 oktober 2015
Frans van den Bos
Video

De traditie van het eerste kievitsei

21 november 2014
Antoinette Thole

Broodpap

13 mei 2015
Gerhard Kwak
Galerij

Zilveren bijltje om schip te water te laten

24 februari 2015
Carla Dubbink
Video

De Nijmeegse Kermis

26 juni 2014
Joop Noordzij
Video

De carriere van een schaapsherder

18 februari 2016
Elly Jansen
Video

Hangop

03 juli 2015
De boerinnen van Varik
Galerij

Oranjefeest op de rotonde

23 juni 2014
Giorgio Ambrawo

Hutspot met bruine bonen

20 februari 2015
Mevrouw van Eede

Vernoemen naar naast familielid

20 februari 2015
Mevrouw van de Krol
VideoGalerij

Het vertolken van oude zeemansliederen

26 november 2014
Harrie Biesterbos

Op zaterdag ging scheren voor knippen

04 januari 2015
Jan Reijnen

Zypendaalse appelstruif

27 januari 2016
Paul Hoftijzer
Video

Paul Mulder en zijn Land aon de grens

23 maart 2016
Paul Mulder
VideoGalerij

Blijde incomste

19 augustus 2014
Joris Leijten
Galerij

Eieren zoeken bij de Bekmansbrook

11 juli 2014
Gerrit Klokman
Video

Disse kant, een muzikale ode aan De Liemers

12 december 2014
Joop Boxstart

Eigen pan of papier mee naar de slager

20 april 2015
Gerhard Kwak