Een eenzame ruiter reed in de avond, heuvel op, heuvel af. Even gloeide nog een rosse veeg licht van de ondergaande zon laag tussen de stammen van de bomen. Toen werd alles schemergrijs. De grote nachtvogel vloog over het bos en spreidde breed zijn zwarte vlerken. Het schemergrijs werd grauwzwart, het werd donker tussen de bomen en doodstil. In die stilte stonden de stammen als oude kromgebogen reuzen zwijgend en roerloos, dragend het zware geheim van de nacht. Regelmatig klonk in het duister de eenzame galop van de vreemde ruiter.

 Oude mensen weten te verhalen dat het een Fransman was. Bij een bocht van de weg zag hij in het bos een lichtje schijnen. Het straalde zo vriendelijk alsof het van een gastvrije hoeve kwam waar eenvoudige mensen hem gul zouden huisvesten. Hij stuurde er op aan; het paard echter bleef angstig snuivend staan.

 Nu de hoefslag opeens verstomd was, viel de stilte drukkend neer. De vreemde ruiter klopte zijn paard op de hals en sprak zacht enige woorden tot het dier. Maar het paard bleef staan als op de plek vastgenageld en legde zijn oren in de nek.

 Het lichtje lokte tussen de bomen. Toen gaf de ruiter zijn paard de sporen. Met één schichtige schok sprong het vooruit. Een doffe plomp in het zuigende moeras, een gil en angstig hulpgeroep; maar mijlen in de omtrek was er geen mens die het kon horen.

 De ruiter zag om naar het lichtje. Het was er niet meer. De boze geesten, die onder 't moeras wonen, trokken ruiter en paard snel de diepte in. Nog één versmorende noodkreet en toen sloot zich de stilte weer als een zwarte oneindigheid over het woud.

 Jaren later werden de sabel en de geraamten van de vreemde ruiter en zijn paard opgedolven. Maar wie laat in de stille avond langs de grindweg van Hoog Soeren naar Wiesel rakelings het Ruitergat voorbij gaat, kan soms een klein lichtje zien lonken tussen de bomen en een kreet horen, als een zwakke echo uit lang vervlogen tijden...


 Bron: "Veluwsche sagen" geschreven en verlucht door Gust. van de Wall Perné. Uitgegeven te Amsterdam bij Scheltens & Giltay, 1921, p. 89-94.

Categories:: Streek-en volksverhalen Wenum-Wiesel Keuze van de redactie

Meer verhalen

VideoGalerij

Koningschieten

29 september 2014
Marjon Sloetjes

Paasvuur in Epe

18 februari 2015
Dhr. Barnhoorn
Video

Mijn hondjes op de dierenbegraafplaats

15 april 2015
Diana Jansen

Bielemannen in Hummelo

22 augustus 2014
Henk Greven

Huiskamer Filmfestival Hattem

24 februari 2015
Henderikus Cazemier

'Jenne met de benne' op kerstavond

22 november 2014
B. Kleijn Winkel
Galerij

Palmpasen

07 februari 2015
Gerhard Kwak
Galerij

Eten uit de krant

09 mei 2014
Willem Franck

Galgenmaal à la Keltie bij afscheid Normaal

14 december 2015
Keltie de kok

Vergeten snoep

04 juli 2014
Grady Hendriks

De vrek van de Plaggeweg

11 mei 2014
Mijngelderland
Galerij

Mijn vriendin als Sarah

15 december 2014
Anita Berntsen

Witte Wieven bij Solse Gat

26 februari 2015
Ben Veenhuis

De Zwarte vrouwe van Staverden

26 februari 2015
Redactie
Galerij

Balkenbrij

06 februari 2015
Gerhard Kwak

Martinusdag

26 maart 2016
Mare Tip (6 jaar)

Vernoemen naar naast familielid

20 februari 2015
Mevrouw van de Krol