Een eenzame ruiter reed in de avond, heuvel op, heuvel af. Even gloeide nog een rosse veeg licht van de ondergaande zon laag tussen de stammen van de bomen. Toen werd alles schemergrijs. De grote nachtvogel vloog over het bos en spreidde breed zijn zwarte vlerken. Het schemergrijs werd grauwzwart, het werd donker tussen de bomen en doodstil. In die stilte stonden de stammen als oude kromgebogen reuzen zwijgend en roerloos, dragend het zware geheim van de nacht. Regelmatig klonk in het duister de eenzame galop van de vreemde ruiter.

 Oude mensen weten te verhalen dat het een Fransman was. Bij een bocht van de weg zag hij in het bos een lichtje schijnen. Het straalde zo vriendelijk alsof het van een gastvrije hoeve kwam waar eenvoudige mensen hem gul zouden huisvesten. Hij stuurde er op aan; het paard echter bleef angstig snuivend staan.

 Nu de hoefslag opeens verstomd was, viel de stilte drukkend neer. De vreemde ruiter klopte zijn paard op de hals en sprak zacht enige woorden tot het dier. Maar het paard bleef staan als op de plek vastgenageld en legde zijn oren in de nek.

 Het lichtje lokte tussen de bomen. Toen gaf de ruiter zijn paard de sporen. Met één schichtige schok sprong het vooruit. Een doffe plomp in het zuigende moeras, een gil en angstig hulpgeroep; maar mijlen in de omtrek was er geen mens die het kon horen.

 De ruiter zag om naar het lichtje. Het was er niet meer. De boze geesten, die onder 't moeras wonen, trokken ruiter en paard snel de diepte in. Nog één versmorende noodkreet en toen sloot zich de stilte weer als een zwarte oneindigheid over het woud.

 Jaren later werden de sabel en de geraamten van de vreemde ruiter en zijn paard opgedolven. Maar wie laat in de stille avond langs de grindweg van Hoog Soeren naar Wiesel rakelings het Ruitergat voorbij gaat, kan soms een klein lichtje zien lonken tussen de bomen en een kreet horen, als een zwakke echo uit lang vervlogen tijden...


 Bron: "Veluwsche sagen" geschreven en verlucht door Gust. van de Wall Perné. Uitgegeven te Amsterdam bij Scheltens & Giltay, 1921, p. 89-94.

Categories:: Streek-en volksverhalen Wenum-Wiesel Keuze van de redactie

Meer verhalen

Galerij

Een traditionele Achterhoekse bruiloft

21 oktober 2014
Harm en Mielke van Egmond

Liefde via het schrobgat

04 december 2015
Gerrit Kistemaker
Video

Jan van Riemsdijk; liedjeszanger en dichter

02 november 2015
Ton van de Vosse
Galerij

Slachtvisite bij Erve Brooks

20 oktober 2014
Marsman

De Dikke Broeder bakken

11 mei 2014
Jette
Video

Het carbidhart

22 mei 2015
Wouter

Middeleeuws Festijn bij Kasteel de Kelder

29 januari 2016
Arend Hordijk

De kool en de geit

18 augustus 2014
Dini van der Velde

Niets zeggen dan hebben we meer!

11 januari 2016
Andres mol
Video

Wasberrekoek

03 november 2014
Debby Peters

Boerenkool met gort

03 februari 2015
Mevrouw van der Hoek

De duivelspop op het paasvuur

30 maart 2015
Jan Wannet
Video

Valkhof in de zon

14 april 2015
William Smulders
Video

Lüdovicus en de Wodanseik

11 mei 2014
Mijngelderland

Gebetsgang von Emmerich nach Netterden (GLD)

07 maart 2015
Vereniging Leefbaarheid Netterden

Bräöderkes of knorhaantjes

05 augustus 2015
Gerhard Kwak
Galerij

Verkleedpartijen

23 juni 2014
Dianne Wesselink

Een  Botter vol verhalen….

26 januari 2016
Rob Spierenburg

Een bijzonder huwelijksaanzoek

11 juni 2015
Jacobiene Otten