Een eenzame ruiter reed in de avond, heuvel op, heuvel af. Even gloeide nog een rosse veeg licht van de ondergaande zon laag tussen de stammen van de bomen. Toen werd alles schemergrijs. De grote nachtvogel vloog over het bos en spreidde breed zijn zwarte vlerken. Het schemergrijs werd grauwzwart, het werd donker tussen de bomen en doodstil. In die stilte stonden de stammen als oude kromgebogen reuzen zwijgend en roerloos, dragend het zware geheim van de nacht. Regelmatig klonk in het duister de eenzame galop van de vreemde ruiter.

 Oude mensen weten te verhalen dat het een Fransman was. Bij een bocht van de weg zag hij in het bos een lichtje schijnen. Het straalde zo vriendelijk alsof het van een gastvrije hoeve kwam waar eenvoudige mensen hem gul zouden huisvesten. Hij stuurde er op aan; het paard echter bleef angstig snuivend staan.

 Nu de hoefslag opeens verstomd was, viel de stilte drukkend neer. De vreemde ruiter klopte zijn paard op de hals en sprak zacht enige woorden tot het dier. Maar het paard bleef staan als op de plek vastgenageld en legde zijn oren in de nek.

 Het lichtje lokte tussen de bomen. Toen gaf de ruiter zijn paard de sporen. Met één schichtige schok sprong het vooruit. Een doffe plomp in het zuigende moeras, een gil en angstig hulpgeroep; maar mijlen in de omtrek was er geen mens die het kon horen.

 De ruiter zag om naar het lichtje. Het was er niet meer. De boze geesten, die onder 't moeras wonen, trokken ruiter en paard snel de diepte in. Nog één versmorende noodkreet en toen sloot zich de stilte weer als een zwarte oneindigheid over het woud.

 Jaren later werden de sabel en de geraamten van de vreemde ruiter en zijn paard opgedolven. Maar wie laat in de stille avond langs de grindweg van Hoog Soeren naar Wiesel rakelings het Ruitergat voorbij gaat, kan soms een klein lichtje zien lonken tussen de bomen en een kreet horen, als een zwakke echo uit lang vervlogen tijden...


 Bron: "Veluwsche sagen" geschreven en verlucht door Gust. van de Wall Perné. Uitgegeven te Amsterdam bij Scheltens & Giltay, 1921, p. 89-94.

Categories:: Streek-en volksverhalen Wenum-Wiesel Keuze van de redactie

Meer verhalen

Handige pleister

22 juni 2015
Gerhard Kwak

Kraamtijd in de Achterhoek

16 juni 2015
Paul Hoftijzer

Knoop in het touw (knup int touw)

12 augustus 2014
Theo Meijer

De kloot laten soezen

26 augustus 2014
Harrie Dinkelman

Naveltje bloot en andere geboortelikeuren

30 maart 2015
Willem Heuzinkveld
Galerij

Vakantietraditie in Nunspeet

17 november 2014
George Bootsma
Galerij

Werkpaarden vervangen door petroleum

04 januari 2015
Wim Monnich

Elke viool de naam van een vrouw

23 februari 2015
Kees Wijnhoud

Pannenkoekentaart op pannenkoekdag

09 maart 2016
Saakje het bakmeisje
Video

”De Aalzangers” brengen verleden tot leven!

18 januari 2016
Sam Schaftenaar

Erwtensoep met pannenkoeken

09 november 2015
Truus Peters

Liefde via het schrobgat

04 december 2015
Gerrit Kistemaker
Video

Airborne wandeltocht, één groot festijn

31 maart 2015
Riky Arends-Otten

Koffie branden met de huisbrander

15 oktober 2015
Gerhard Kwak

Op zaoterdag in de teil

24 september 2014
An Bloemberg

Huissense Umdracht

14 juli 2014
Joop Brons
Video

Slepen van boeren gerij op oudejaarsavond

03 december 2015
Adri Nitrauw

Nieuwjaarsduik, een sociale, frisse traditie

03 februari 2015
Marja Schulenberg-v.d. Werf