Conferentieoord
De oorsprong van het huidige Landgoedhotel Woodbrooke, Barchem - het voormalige Woodbrookershuis te Barchem en tevens het oudste conferentieoord van Nederland - ligt in het begin van de vorige eeuw. Leidse studenten theologie en filosofie bezochten toen het landgoed Woodbrooke, nabij Birmingham in Engeland. Hier hadden de quakers een centrum voor geestelijke en sociale scholing opgericht. De studenten waren zo onder de indruk van de open sfeer van het centrum dat zij na terugkomst in Nederland in 1908 de ‘Vereeniging van Oud-Woodbrookers in Holland’ oprichtten.

Zomercursussen
De doelstelling luidde: ‘in de geest die op Woodbrooke heerst, versterking en verrijking van het godsdienstig leven te brengen’, een uniek streven voor Nederland. Toentertijd werd het geestelijke en politieke klimaat in Nederland bepaald door verzuiling. Er lag een taboe op omgang met andersgelovigen en er was nauwelijks ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving, los van de officiële kerkelijke leerstellingen.


Tussen 1910 en 1912 organiseerde de vereniging verschillende zomercursussen in Barchem. Zij trokken de aandacht van Jonkvrouwe Justine Baronesse Van Heeckeren van Kell, eigenaresse van Huis Ruurlo, die in 1912 een deel van haar grondbezit, namelijk 17 hectare bos en hei aan de vereniging schonk. Een jaar later bouwde de vereniging een lezingenzaaltje op de Kalenberg dat een getrouwe kopie was van de Lecture Hall in Woodbrooke. Dit is de huidige Kapel, waar tegenwoordig Berglezingen worden gehouden en dat tevens dienst doet als trouwlocatie.

Pioniers
Niet alleen waren de Woodbrookers pioniers van de œcumene. Onder leiding van de theologisch hoogleraar Willem Banning traden voor het eerst mensen met een christelijke levensovertuiging toe tot de Partij van de Arbeid, die kort na de tweede wereldoorlog werd opgericht. De Woodbrookers werden ook baanbrekers van het vormingswerk in Nederland. Tot 1990 heeft het Woodbrookershuis onderdak geboden aan het vormingswerk.


De huidige Vereniging Woodbrookers Barchem organiseert meerdere keren per jaar cursussen waarin het accent ligt op vraagstukken van levensbeschouwing, cultuur, ethiek en filosofie. Onderdeel van de cursussen zijn stiltebijeenkomsten in de Kapel. Deze Kapel, de gebouwen en het landgoed worden nu in de Stichting Landgoed de Kalenberg geëxploiteerd.

Categories:: Dagelijks leven Barchem

Meer verhalen

Bennie Jolink wacht nadat Eend is gejat

25 november 2015
Rob Hanhart

Vrouw Haverkamp

08 december 2015
Bart Schlief

Op zaoterdag in de teil

24 september 2014
An Bloemberg
Galerij

Zilveren bijltje om schip te water te laten

24 februari 2015
Carla Dubbink
VideoGalerij

Maak je eigen steen

01 juli 2014
Erna Kruitwagen-Hajenius

Luilakmorgen

19 mei 2015
Nederlands Bakkerijmuseum Hattem
Video

De carriere van een schaapsherder

18 februari 2016
Elly Jansen
Video

De Zeebeer

26 mei 2015
Bakker Rien
Video

Bokbierdag Zutphen

09 oktober 2014
Bram van der Velde
Video

Crossen met kevers in Laren

11 januari 2016
Ton Hissink

Van ekkes en umme....

05 oktober 2014
annet kooijmans

Hattem viert Sint Maarten op 10 november

17 februari 2015
Gerrit Kouwenhoven

Bloemencorso Rekken

06 juli 2015
J. Roessink
Video

De Ossenmarkt in Putten

11 mei 2014
Jette
Video

Mijn hondjes op de dierenbegraafplaats

15 april 2015
Diana Jansen
Galerij

Vlinderen in Apeldoorn

05 februari 2015
Wim de Boer

Op naar Spanje, met Normaal op de achtergrond!

03 december 2015
Michelle van Assen