Conferentieoord
De oorsprong van het huidige Landgoedhotel Woodbrooke, Barchem - het voormalige Woodbrookershuis te Barchem en tevens het oudste conferentieoord van Nederland - ligt in het begin van de vorige eeuw. Leidse studenten theologie en filosofie bezochten toen het landgoed Woodbrooke, nabij Birmingham in Engeland. Hier hadden de quakers een centrum voor geestelijke en sociale scholing opgericht. De studenten waren zo onder de indruk van de open sfeer van het centrum dat zij na terugkomst in Nederland in 1908 de ‘Vereeniging van Oud-Woodbrookers in Holland’ oprichtten.

Zomercursussen
De doelstelling luidde: ‘in de geest die op Woodbrooke heerst, versterking en verrijking van het godsdienstig leven te brengen’, een uniek streven voor Nederland. Toentertijd werd het geestelijke en politieke klimaat in Nederland bepaald door verzuiling. Er lag een taboe op omgang met andersgelovigen en er was nauwelijks ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving, los van de officiële kerkelijke leerstellingen.


Tussen 1910 en 1912 organiseerde de vereniging verschillende zomercursussen in Barchem. Zij trokken de aandacht van Jonkvrouwe Justine Baronesse Van Heeckeren van Kell, eigenaresse van Huis Ruurlo, die in 1912 een deel van haar grondbezit, namelijk 17 hectare bos en hei aan de vereniging schonk. Een jaar later bouwde de vereniging een lezingenzaaltje op de Kalenberg dat een getrouwe kopie was van de Lecture Hall in Woodbrooke. Dit is de huidige Kapel, waar tegenwoordig Berglezingen worden gehouden en dat tevens dienst doet als trouwlocatie.

Pioniers
Niet alleen waren de Woodbrookers pioniers van de œcumene. Onder leiding van de theologisch hoogleraar Willem Banning traden voor het eerst mensen met een christelijke levensovertuiging toe tot de Partij van de Arbeid, die kort na de tweede wereldoorlog werd opgericht. De Woodbrookers werden ook baanbrekers van het vormingswerk in Nederland. Tot 1990 heeft het Woodbrookershuis onderdak geboden aan het vormingswerk.


De huidige Vereniging Woodbrookers Barchem organiseert meerdere keren per jaar cursussen waarin het accent ligt op vraagstukken van levensbeschouwing, cultuur, ethiek en filosofie. Onderdeel van de cursussen zijn stiltebijeenkomsten in de Kapel. Deze Kapel, de gebouwen en het landgoed worden nu in de Stichting Landgoed de Kalenberg geëxploiteerd.

Categories:: Dagelijks leven Barchem

Meer verhalen

Het dorsen van graan met de vlegel

19 januari 2015
Theo Giesen

Westerbouwing

03 februari 2015
Mevrouw Eutjes
Video

Aardbeiendag in Zaltbommel

17 april 2015
TRIP Zaltbommel

Gasthuiscarillon in de oorlog

15 december 2015
K.Laansma

Aan de zwaluwen het weer aflezen

15 juli 2015
Ina Brethouwer

Steltlopen in Didam

16 april 2015
Karin van der Velden

Meijer-eten

12 mei 2014
Theo Meijer

Woodbrookers aan en op de Kalenberg

23 juni 2015
Arris H.Kramer

Tafel dekken en woonkamer wisselen

21 november 2014
Barones van Mariënwaerdt

Verse worst na de nachtmis

05 februari 2015
Mevrouw G.Vach
Video

Mijn hondjes op de dierenbegraafplaats

15 april 2015
Diana Jansen
Audio

De staaf van de smid

27 maart 2015
Gery Groot Zwaaftink

D'n donderbeitel

27 maart 2015
Gerhard Kwak

Salueer niet meer, of toch nog ?

08 maart 2016
Ed van Seters
Video

De carriere van een schaapsherder

18 februari 2016
Elly Jansen
Video

Het kerkelijk gebruik van de doop

12 maart 2015
Anki Rijpma-Smit

Lathumse Volksfeesten

03 maart 2015
Sylvia van Orden
Video

Blauwe Gerrit

23 mei 2014
Sylvia van Hunnik
Galerij

De Sinterklaastafel

25 augustus 2014
Jan Kreijenbroek