Conferentieoord
De oorsprong van het huidige Landgoedhotel Woodbrooke, Barchem - het voormalige Woodbrookershuis te Barchem en tevens het oudste conferentieoord van Nederland - ligt in het begin van de vorige eeuw. Leidse studenten theologie en filosofie bezochten toen het landgoed Woodbrooke, nabij Birmingham in Engeland. Hier hadden de quakers een centrum voor geestelijke en sociale scholing opgericht. De studenten waren zo onder de indruk van de open sfeer van het centrum dat zij na terugkomst in Nederland in 1908 de ‘Vereeniging van Oud-Woodbrookers in Holland’ oprichtten.

Zomercursussen
De doelstelling luidde: ‘in de geest die op Woodbrooke heerst, versterking en verrijking van het godsdienstig leven te brengen’, een uniek streven voor Nederland. Toentertijd werd het geestelijke en politieke klimaat in Nederland bepaald door verzuiling. Er lag een taboe op omgang met andersgelovigen en er was nauwelijks ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving, los van de officiële kerkelijke leerstellingen.


Tussen 1910 en 1912 organiseerde de vereniging verschillende zomercursussen in Barchem. Zij trokken de aandacht van Jonkvrouwe Justine Baronesse Van Heeckeren van Kell, eigenaresse van Huis Ruurlo, die in 1912 een deel van haar grondbezit, namelijk 17 hectare bos en hei aan de vereniging schonk. Een jaar later bouwde de vereniging een lezingenzaaltje op de Kalenberg dat een getrouwe kopie was van de Lecture Hall in Woodbrooke. Dit is de huidige Kapel, waar tegenwoordig Berglezingen worden gehouden en dat tevens dienst doet als trouwlocatie.

Pioniers
Niet alleen waren de Woodbrookers pioniers van de œcumene. Onder leiding van de theologisch hoogleraar Willem Banning traden voor het eerst mensen met een christelijke levensovertuiging toe tot de Partij van de Arbeid, die kort na de tweede wereldoorlog werd opgericht. De Woodbrookers werden ook baanbrekers van het vormingswerk in Nederland. Tot 1990 heeft het Woodbrookershuis onderdak geboden aan het vormingswerk.


De huidige Vereniging Woodbrookers Barchem organiseert meerdere keren per jaar cursussen waarin het accent ligt op vraagstukken van levensbeschouwing, cultuur, ethiek en filosofie. Onderdeel van de cursussen zijn stiltebijeenkomsten in de Kapel. Deze Kapel, de gebouwen en het landgoed worden nu in de Stichting Landgoed de Kalenberg geëxploiteerd.

Categories:: Dagelijks leven Barchem

Meer verhalen

Letterdoeken vertellen mijn leven

15 juni 2015
Willi Wilbrink

Spelen met een varkensblaas

12 februari 2015
Gerhard Kwak
VideoGalerij

Krentenwegge als kraamcadeau

08 mei 2014
Gerda Bijzet

Apeldoornse Vierdaagse

18 juni 2014
J. van Milligen
Video

”De Aalzangers” brengen verleden tot leven!

18 januari 2016
Sam Schaftenaar

'Baas in eigen huis'

20 mei 2015
Mevrouw van Basten
Video

Mannen onder elkaar bij de barbier

21 april 2015
Jean van Rossum

Felicitatie van zeep!

09 mei 2014
Marjan van Kleef

Koffie leuten

25 augustus 2014
g.abbink

Zo ontstond 'Oldebroek'

28 juli 2014
Dini van der Velde

Rode zakdoek

18 maart 2015
Gerhard Kwak

Bräöderkes of knorhaantjes

05 augustus 2015
Gerhard Kwak
VideoGalerij

IJzersterk in duurzaam werk!

05 december 2014
Smederij Hissink

Kraamvrouwenkost

13 maart 2015
Gerhard Kwak
Video

Paul Mulder en zijn Land aon de grens

23 maart 2016
Paul Mulder

Luiertaart

17 augustus 2015
Thea Slats
Video

De Zeebeer

26 mei 2015
Bakker Rien

De optocht van De Neutenkrakers

30 januari 2015
C. Wolters