Conferentieoord
De oorsprong van het huidige Landgoedhotel Woodbrooke, Barchem - het voormalige Woodbrookershuis te Barchem en tevens het oudste conferentieoord van Nederland - ligt in het begin van de vorige eeuw. Leidse studenten theologie en filosofie bezochten toen het landgoed Woodbrooke, nabij Birmingham in Engeland. Hier hadden de quakers een centrum voor geestelijke en sociale scholing opgericht. De studenten waren zo onder de indruk van de open sfeer van het centrum dat zij na terugkomst in Nederland in 1908 de ‘Vereeniging van Oud-Woodbrookers in Holland’ oprichtten.

Zomercursussen
De doelstelling luidde: ‘in de geest die op Woodbrooke heerst, versterking en verrijking van het godsdienstig leven te brengen’, een uniek streven voor Nederland. Toentertijd werd het geestelijke en politieke klimaat in Nederland bepaald door verzuiling. Er lag een taboe op omgang met andersgelovigen en er was nauwelijks ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving, los van de officiële kerkelijke leerstellingen.


Tussen 1910 en 1912 organiseerde de vereniging verschillende zomercursussen in Barchem. Zij trokken de aandacht van Jonkvrouwe Justine Baronesse Van Heeckeren van Kell, eigenaresse van Huis Ruurlo, die in 1912 een deel van haar grondbezit, namelijk 17 hectare bos en hei aan de vereniging schonk. Een jaar later bouwde de vereniging een lezingenzaaltje op de Kalenberg dat een getrouwe kopie was van de Lecture Hall in Woodbrooke. Dit is de huidige Kapel, waar tegenwoordig Berglezingen worden gehouden en dat tevens dienst doet als trouwlocatie.

Pioniers
Niet alleen waren de Woodbrookers pioniers van de œcumene. Onder leiding van de theologisch hoogleraar Willem Banning traden voor het eerst mensen met een christelijke levensovertuiging toe tot de Partij van de Arbeid, die kort na de tweede wereldoorlog werd opgericht. De Woodbrookers werden ook baanbrekers van het vormingswerk in Nederland. Tot 1990 heeft het Woodbrookershuis onderdak geboden aan het vormingswerk.


De huidige Vereniging Woodbrookers Barchem organiseert meerdere keren per jaar cursussen waarin het accent ligt op vraagstukken van levensbeschouwing, cultuur, ethiek en filosofie. Onderdeel van de cursussen zijn stiltebijeenkomsten in de Kapel. Deze Kapel, de gebouwen en het landgoed worden nu in de Stichting Landgoed de Kalenberg geëxploiteerd.

Categories:: Dagelijks leven Barchem

Meer verhalen

Galerij

Een traditionele Achterhoekse bruiloft

21 oktober 2014
Harm en Mielke van Egmond
Galerij

Honing- en Bijenmarkt Eerbeek

09 juli 2014
Ton Fleur

Arnhemse of beter Drielse aardappelkoek

05 februari 2016
Paul Hoftijzer

Achterhoek Spektakeltoer

29 augustus 2015
Ina Brethouwer

Achterhoekse heufkeze

24 november 2015
Gerhard Kwak
Audio

De eik en de 7 kolken

23 januari 2015
Gery Groot Zwaaftink
VideoGalerij

Kersen op brandewijn

08 augustus 2014
Mevrouw van Beuzingen

Verjaardagstaart maken

05 februari 2015
Simone Cornelissen

Belang en waarde van het KNIL

20 augustus 2014
Aarnout Mijling

Bier kopen om te gooien bij Normaal

07 december 2015
Maria Te Stroet

Slachtschotel

06 februari 2015
Gerhard Kwak

Eieren rollen

28 oktober 2014
Stien Meuleman

Traditioneel schapenscheren

12 mei 2014
André Karper

Gekookte oren voor de hond

27 oktober 2014
Rita van Liere

Geen kattenkwaad bij paasvuur Lunteren!

13 november 2015
Netty Hardeman

Het huwelijk vroeger

08 augustus 2014
Albert Steert

Hete bliksem

10 juli 2014
Vera Top

De noodklok

11 juli 2014
Gerrit Klokman
Galerij

Høkerskeet in Zevenaar

19 mei 2015
Max Hetterscheid