Conferentieoord
De oorsprong van het huidige Landgoedhotel Woodbrooke, Barchem - het voormalige Woodbrookershuis te Barchem en tevens het oudste conferentieoord van Nederland - ligt in het begin van de vorige eeuw. Leidse studenten theologie en filosofie bezochten toen het landgoed Woodbrooke, nabij Birmingham in Engeland. Hier hadden de quakers een centrum voor geestelijke en sociale scholing opgericht. De studenten waren zo onder de indruk van de open sfeer van het centrum dat zij na terugkomst in Nederland in 1908 de ‘Vereeniging van Oud-Woodbrookers in Holland’ oprichtten.

Zomercursussen
De doelstelling luidde: ‘in de geest die op Woodbrooke heerst, versterking en verrijking van het godsdienstig leven te brengen’, een uniek streven voor Nederland. Toentertijd werd het geestelijke en politieke klimaat in Nederland bepaald door verzuiling. Er lag een taboe op omgang met andersgelovigen en er was nauwelijks ruimte voor persoonlijke geloofsbeleving, los van de officiële kerkelijke leerstellingen.


Tussen 1910 en 1912 organiseerde de vereniging verschillende zomercursussen in Barchem. Zij trokken de aandacht van Jonkvrouwe Justine Baronesse Van Heeckeren van Kell, eigenaresse van Huis Ruurlo, die in 1912 een deel van haar grondbezit, namelijk 17 hectare bos en hei aan de vereniging schonk. Een jaar later bouwde de vereniging een lezingenzaaltje op de Kalenberg dat een getrouwe kopie was van de Lecture Hall in Woodbrooke. Dit is de huidige Kapel, waar tegenwoordig Berglezingen worden gehouden en dat tevens dienst doet als trouwlocatie.

Pioniers
Niet alleen waren de Woodbrookers pioniers van de œcumene. Onder leiding van de theologisch hoogleraar Willem Banning traden voor het eerst mensen met een christelijke levensovertuiging toe tot de Partij van de Arbeid, die kort na de tweede wereldoorlog werd opgericht. De Woodbrookers werden ook baanbrekers van het vormingswerk in Nederland. Tot 1990 heeft het Woodbrookershuis onderdak geboden aan het vormingswerk.


De huidige Vereniging Woodbrookers Barchem organiseert meerdere keren per jaar cursussen waarin het accent ligt op vraagstukken van levensbeschouwing, cultuur, ethiek en filosofie. Onderdeel van de cursussen zijn stiltebijeenkomsten in de Kapel. Deze Kapel, de gebouwen en het landgoed worden nu in de Stichting Landgoed de Kalenberg geëxploiteerd.

Categories:: Dagelijks leven Barchem

Meer verhalen

Galerij

Twee mannen met elkaar in de onecht verbonden

12 februari 2015
Herman en Rene

In de ban van het Corsovirus

28 april 2015
Stichting Bloemencorso

Faust in Waardenburg

13 oktober 2014
M. Peters

Vernoemd naar grootouders

08 april 2015
Ans Jonker

Achterhoekse brokkebonensoep

05 juni 2015
Gerhard Kwak

Rode zakdoek

18 maart 2015
Gerhard Kwak

Veilig Carbidschieten

13 december 2014
Theo de Klein

Caspar en de twee andere koningen

04 januari 2016
Paul Hoftijzer

Eerst koffie, dan Toldiek

04 december 2015
Kim de Witte

Witte Wieven bij Solse Gat

26 februari 2015
Ben Veenhuis

Woeziks Jupke verbranden

12 februari 2015
CV de Wozokotten

De ballade van een muzikant

25 november 2015
Andries Zwart
Video

Wereldlichtjesdag

01 december 2014
Lily Harting-Companjen
Video

Popverbranden

10 februari 2015
Wim de Boer

De pindasoep uit Ghana naar Beek

26 januari 2016
Corry Vermeulen

Radiozendmarkt

28 mei 2014
marijke buter

'Jenne met de benne' op kerstavond

22 november 2014
B. Kleijn Winkel

De weerwolf van Millingen

23 mei 2014
Rob Haverkamp

Blote benen met Pasen

08 maart 2015
Gerry