Het is in Hattem gebruik om op 10 november Sint Maarten te lopen in plaats van 11 november de dag van de heilige zelf. Er zijn landelijk meer viermomenten die op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag vallen. De meest bekende is Sinterklaas. Die viert heel Nederland op 5 december, maar zijn dag valt zoals velen weten op 6 december. Er is ook een naam voor dit verschijnsel. We vieren de “avond”. Sinter-klaasavond is ons feest, dat is op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag. Kerst-avond is de avond voorafgaande aan de eerste kerstdag. Voordat de vasten invalt op aswoensdag vieren velen de “vastenavond” dat is het carnaval op de dinsdag (en inmiddels al veel meer dagen) voorafgaande aan de aswoensdag.

Het is dus zeer aannemelijk dat we in Hattem gewoon Sint Maartensavond vieren, dat is de dag voorafgaande aan de elfde van de elfde. Niets bijzonders als je het zo beschouwt. Gezien het feit dat het hele land Sinterklaasavond, de vijfde december, viert, is het onbegrijpelijk dat onze omgeving en wij zelf elke keer rond 10 november zoveel ophef maken over de Hattemer viering van Sint Maartensavond. Eigenlijk is het heel gewoon. Let ook eens op het Duitse “Sonnabend” het andere woord voor “Samstag”, de dag voor de zondag.

Artikel 11 van het reglement voor de gemeenschappelijke weide Het Veen te Hattem van het jaar 1836 luidt als volgt: “Vóór den bepaalden omslag, en ná St Marten -of 10 november- zal geen vee in Het Veen worden toegelaten”. Hieruit kunnen we concluderen, dat reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw, 180 jaar geleden, men in Hattem niet beter wist dan dat Sint Maarten op 10 november werd gevierd.

Categories:: Feestdagen Hattem Sint Maarten November Opmerkelijk

Meer verhalen

Video

Optocht met historische tractoren

18 juni 2014
Annie de Groot

De Nijkerkse Zonnedagen

26 maart 2015
Museum Nijkerk

Kinderspeelgoed in de jaren '30

08 juli 2014
Beerd van 't Hul

Als jij eet, eet iedereen

22 januari 2016
Frits Schoonderwal
Video

De Ossenmarkt in Putten

11 mei 2014
Jette

Een bijzonder huwelijksaanzoek

11 juni 2015
Jacobiene Otten

Buurtgebruiken bij rouw en ziekte

11 juli 2014
Willi Wilbrink

Biest

12 september 2014
A. Klaassen

Het laatste stukje kerkenpad in Puiflijk

05 januari 2016
Jan Reijnen

Driekoningen, ik kan het lied nog zo zingen

06 januari 2015
Marian v't Hullenaar-Seegers
VideoGalerij

Dikke Jennensoep

04 augustus 2014
Gerry Klein Overmeen

Zomerfeest Westendorp

11 juni 2014
Magda van Dalen

Een WimKokje doen

30 juni 2014
Saskia van Heijster
Galerij

Oranjehuis

31 mei 2014
a van hagen

Alles in de pan met allebak

29 december 2015
Angela Bakker

Hansje in den Kelder

27 augustus 2014
Didy Kars

Kent u het woord sjibbolet?

19 november 2015
Marten Brascamp