Het is in Hattem gebruik om op 10 november Sint Maarten te lopen in plaats van 11 november de dag van de heilige zelf. Er zijn landelijk meer viermomenten die op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag vallen. De meest bekende is Sinterklaas. Die viert heel Nederland op 5 december, maar zijn dag valt zoals velen weten op 6 december. Er is ook een naam voor dit verschijnsel. We vieren de “avond”. Sinter-klaasavond is ons feest, dat is op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag. Kerst-avond is de avond voorafgaande aan de eerste kerstdag. Voordat de vasten invalt op aswoensdag vieren velen de “vastenavond” dat is het carnaval op de dinsdag (en inmiddels al veel meer dagen) voorafgaande aan de aswoensdag.

Het is dus zeer aannemelijk dat we in Hattem gewoon Sint Maartensavond vieren, dat is de dag voorafgaande aan de elfde van de elfde. Niets bijzonders als je het zo beschouwt. Gezien het feit dat het hele land Sinterklaasavond, de vijfde december, viert, is het onbegrijpelijk dat onze omgeving en wij zelf elke keer rond 10 november zoveel ophef maken over de Hattemer viering van Sint Maartensavond. Eigenlijk is het heel gewoon. Let ook eens op het Duitse “Sonnabend” het andere woord voor “Samstag”, de dag voor de zondag.

Artikel 11 van het reglement voor de gemeenschappelijke weide Het Veen te Hattem van het jaar 1836 luidt als volgt: “Vóór den bepaalden omslag, en ná St Marten -of 10 november- zal geen vee in Het Veen worden toegelaten”. Hieruit kunnen we concluderen, dat reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw, 180 jaar geleden, men in Hattem niet beter wist dan dat Sint Maarten op 10 november werd gevierd.

Categories:: Feestdagen Hattem Sint Maarten November Opmerkelijk

Meer verhalen

Video

Erfhuis op de Oud Veluwse Markt

18 november 2014
Ad Guldie

Abe-worst

01 april 2015
Gerhard Kwak

Lammetjesdag en schaapsscheerdersfeest

28 december 2015
Geesje Eleveld

Ketelkoek op tweede kerstdag

16 december 2015
Paul Hoftijzer

Kent u het woord sjibbolet?

19 november 2015
Marten Brascamp
Video

De doop van examenkandidaten

19 februari 2016
Jan Terbeek

Caspar en de twee andere koningen

04 januari 2016
Paul Hoftijzer
Video

Pakjesavond met brokken chocolade

14 mei 2014
Marian v't Hullenaar-Seegers

De Achterhoekse buurtwinkel

22 december 2015
Paul Hoftijzer

Gooien met bier, water en zand

01 december 2015
Ine Pennink
Galerij

Rolpens

15 februari 2015
Gerhard Kwak

Klarendalse feestweek

03 februari 2015
Henk Hermeling
Video

”De Aalzangers” brengen verleden tot leven!

18 januari 2016
Sam Schaftenaar

Eerst koffie, dan Toldiek

04 december 2015
Kim de Witte

De familievete in een Achterhoeks dorp

07 augustus 2014
Margreet Boot

In de ban van het Corsovirus

28 april 2015
Stichting Bloemencorso

Wild stropen 'soms' een noodzakelijk kwaad ?

03 februari 2016
Aris Blankenspoor
Video

Ganzenhoeders in Gelselaar

29 mei 2015
Herman Wannink

Kladdegat spookhond in Hattem

02 februari 2015
Albert ten Cate