Het is in Hattem gebruik om op 10 november Sint Maarten te lopen in plaats van 11 november de dag van de heilige zelf. Er zijn landelijk meer viermomenten die op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag vallen. De meest bekende is Sinterklaas. Die viert heel Nederland op 5 december, maar zijn dag valt zoals velen weten op 6 december. Er is ook een naam voor dit verschijnsel. We vieren de “avond”. Sinter-klaasavond is ons feest, dat is op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag. Kerst-avond is de avond voorafgaande aan de eerste kerstdag. Voordat de vasten invalt op aswoensdag vieren velen de “vastenavond” dat is het carnaval op de dinsdag (en inmiddels al veel meer dagen) voorafgaande aan de aswoensdag.

Het is dus zeer aannemelijk dat we in Hattem gewoon Sint Maartensavond vieren, dat is de dag voorafgaande aan de elfde van de elfde. Niets bijzonders als je het zo beschouwt. Gezien het feit dat het hele land Sinterklaasavond, de vijfde december, viert, is het onbegrijpelijk dat onze omgeving en wij zelf elke keer rond 10 november zoveel ophef maken over de Hattemer viering van Sint Maartensavond. Eigenlijk is het heel gewoon. Let ook eens op het Duitse “Sonnabend” het andere woord voor “Samstag”, de dag voor de zondag.

Artikel 11 van het reglement voor de gemeenschappelijke weide Het Veen te Hattem van het jaar 1836 luidt als volgt: “Vóór den bepaalden omslag, en ná St Marten -of 10 november- zal geen vee in Het Veen worden toegelaten”. Hieruit kunnen we concluderen, dat reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw, 180 jaar geleden, men in Hattem niet beter wist dan dat Sint Maarten op 10 november werd gevierd.

Categories:: Feestdagen Hattem Sint Maarten November Opmerkelijk

Meer verhalen

Video

De witte juffer van Kernhem

16 september 2014
Peter

Op de striekplank bij Ritn Ditn

07 maart 2016
Hans Hubers

Bussentrappertie

19 augustus 2014
Theo Meijer

Eerste noaber, tweede noaber, derde noaber

17 november 2014
Chrisje Mogendorff-Ooïnk
Galerij

Volksfeest Winterswijk

12 november 2014
Merel Lindenhovius
Video

Een pinksterpop op ons dak

25 augustus 2014
Ada Kieft

Kerkklok Niftrik luidt weer voor overledene

11 februari 2016
Hans van den Hoorn

'Jenne met de benne' op kerstavond

22 november 2014
B. Kleijn Winkel
Video

Kloten maken, vakwerk

26 september 2014
h.b.barmentloo

Touwscheren bij een huwelijk

03 juni 2015
Jan Lubberts
Video

Het kerkelijk gebruik van de doop

12 maart 2015
Anki Rijpma-Smit

Felicitatie van zeep!

09 mei 2014
Marjan van Kleef

Sociëteit de Vriendschap

04 juli 2015
Ed de Haas

32 jaar lang naar Normaal: van Arnhem tot Arnhem

16 december 2015
Harold van Kooten

Vruchten plukken en rapen

20 augustus 2014
Bets Reijnen van Zwam
Video

Ada van Andelst

08 juni 2015
Eric Borrias
VideoGalerij

Heideweek gemeente Ede

20 november 2014
Bestuur Stichting Heideweek

Biest

12 september 2014
A. Klaassen

Gekookte oren voor de hond

27 oktober 2014
Rita van Liere