Het is in Hattem gebruik om op 10 november Sint Maarten te lopen in plaats van 11 november de dag van de heilige zelf. Er zijn landelijk meer viermomenten die op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag vallen. De meest bekende is Sinterklaas. Die viert heel Nederland op 5 december, maar zijn dag valt zoals velen weten op 6 december. Er is ook een naam voor dit verschijnsel. We vieren de “avond”. Sinter-klaasavond is ons feest, dat is op de dag voorafgaande aan de eigenlijke dag. Kerst-avond is de avond voorafgaande aan de eerste kerstdag. Voordat de vasten invalt op aswoensdag vieren velen de “vastenavond” dat is het carnaval op de dinsdag (en inmiddels al veel meer dagen) voorafgaande aan de aswoensdag.

Het is dus zeer aannemelijk dat we in Hattem gewoon Sint Maartensavond vieren, dat is de dag voorafgaande aan de elfde van de elfde. Niets bijzonders als je het zo beschouwt. Gezien het feit dat het hele land Sinterklaasavond, de vijfde december, viert, is het onbegrijpelijk dat onze omgeving en wij zelf elke keer rond 10 november zoveel ophef maken over de Hattemer viering van Sint Maartensavond. Eigenlijk is het heel gewoon. Let ook eens op het Duitse “Sonnabend” het andere woord voor “Samstag”, de dag voor de zondag.

Artikel 11 van het reglement voor de gemeenschappelijke weide Het Veen te Hattem van het jaar 1836 luidt als volgt: “Vóór den bepaalden omslag, en ná St Marten -of 10 november- zal geen vee in Het Veen worden toegelaten”. Hieruit kunnen we concluderen, dat reeds in de eerste helft van de negentiende eeuw, 180 jaar geleden, men in Hattem niet beter wist dan dat Sint Maarten op 10 november werd gevierd.

Categories:: Feestdagen Hattem Sint Maarten November Opmerkelijk

Meer verhalen

Galerij

Reveille en serenade

16 juni 2014
Truus Peters

Voor-/achterdeur

11 juli 2014
Willi Wilbrink

Gebruiken bij de geboorte

05 augustus 2014
albert steert

Faust in Waardenburg

13 oktober 2014
M. Peters
Galerij

Tik takken

05 juli 2015
Dick Jagtenberg
Video

Koek slaan

12 augustus 2014
Gea

Rode zakdoek

18 maart 2015
Gerhard Kwak

Klarendalse feestweek

03 februari 2015
Henk Hermeling

Spiegels bedekken bij overlijden

18 juni 2014
Marjan Heil

Slachten in de oorlog

18 juni 2014
G.H. de Bruin-Hartgers
Video

Ingenieursfeesten

30 oktober 2014
Antoon Kanis

Knikkeren

10 juni 2014
Vanessa

'Jenne met de benne' op kerstavond

22 november 2014
B. Kleijn Winkel

Stiefselavond

28 februari 2015
Gerry Klein Overmeen

Elke viool de naam van een vrouw

23 februari 2015
Kees Wijnhoud
Galerij

Een nat pak op de pont

12 augustus 2014
Jan Reijnen