De Gelderse Schutterijen en Gilden

De schutterij of het schuttersgilde was een militie, bestaande uit burgers, opgericht in de Middeleeuwen om de stad of het dorp te beschermen bij een aanval en de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek.

De folkloristische Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden zijn ontstaan uit de historische Gilden en Schutterijen. Ze hebben tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische functie.

Ze houden verschillende keren per jaar een optocht en schieten met een buks. Afhankelijk van de regio worden er andere schietdisciplines beoefend. Al eeuwenlang is een vaste activiteit van elke Schutterij het Koningsvogelschieten of Papegaaischieten. De titel die behaald wordt is “Koning”.

Als overkoepelend orgaan is de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen “ St. Hubertus” opgericht in het jaar 1947. De federatie heeft haar zetel te Zevenaar. De ledenvergaderingen vinden dan ook steeds plaats in het Schuttersgebouw “St. Andreas” in Zevenaar

De Federatie is een verbond van een aantal "Kringen en Verenigingen" van Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden. Een Kring is een verbond van samenwerkende zelfstandige Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden.

 

De Gelderse Schutters Federatie stelt zich ten doel:

Schutterijen. Schuttersgilden en Gilden in het algemeen in stand te houden en in aanzien en aantal te doen toenemen.

De geest en de tradities van de bij de Federatie aangesloten Kringen en Verenigingen in hunne volle omvang te bestendigen en het Gilde- en Schutterswezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen, in Christelijke Geest.- In het belang der Schutterijen, Schuttersgilden en Gilden (van de Federatie) werkzaam te zijn onder handhaving en met het behoud van het karakter, hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad. En natuurlijk de gemeenschap in zijn algemeenheid te dienen.

 

De beschermheer van Federatie is de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

Het devies van de Federatie is: "In Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid". Om dit uit te dragen worden er Ontmoetingsdagen, Vendelkampioenschappen, Kringdagen, een Federatiedag en een Bielemantreffen georganiseerd.

Ook is de Federatie bezig om een eigen Kroniek van de Gelderse Schuttersfederatie op te starten, deze met een moderne jasje en als naam “HUUB”.

Verder info is terug te vinden op www.schuttersnet.nl

VideoGalerij
Categories:: Sport en vrije tijd Zevenaar Gelderland Gilden en schutterijen

Meer verhalen

Galerij

Liemerse schink

13 januari 2015
Gerhard Kwak

December-herinneringen aan een banketbakkerij

05 november 2015
Jan Kreijenbroek

Bóllekaerl

30 april 2015
Ina Brethouwer
Video

Kalveropfokclubwedstrijd Bronckhorst

10 juni 2015
KOC Bronckhorst
Video

Disse kant, een muzikale ode aan De Liemers

12 december 2014
Joop Boxstart
Video

De ambachtelijke slager

04 mei 2015
G. ter Weele

De melkbus

22 juli 2014
jan Reijnen
VideoGalerij

Vette bek halen

13 mei 2014
liesbeth mulder

De Achterhoekse buurtwinkel

22 december 2015
Paul Hoftijzer
Galerij

Zilveren bijltje om schip te water te laten

24 februari 2015
Carla Dubbink
Audio

De vloek van de kolk

22 september 2014
Ger Hofstee
Galerij

Joar winnen met toeten halen

12 mei 2014
Arina Breukelaar

Touwscheren bij een huwelijk

03 juni 2015
Jan Lubberts
Video

Op jacht met Midland Hunt

01 februari 2016
Marc Mattijssen
VideoGalerij

Blijde incomste

19 augustus 2014
Joris Leijten

Eieren rollen

28 oktober 2014
Stien Meuleman
Galerij

Twee mannen met elkaar in de onecht verbonden

12 februari 2015
Herman en Rene

Bennie Jolink wacht nadat Eend is gejat

25 november 2015
Rob Hanhart

Carnaval met melk en peerdemennekes

05 februari 2015
Frédérique Donders