De Gelderse Schutterijen en Gilden

De schutterij of het schuttersgilde was een militie, bestaande uit burgers, opgericht in de Middeleeuwen om de stad of het dorp te beschermen bij een aanval en de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek.

De folkloristische Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden zijn ontstaan uit de historische Gilden en Schutterijen. Ze hebben tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische functie.

Ze houden verschillende keren per jaar een optocht en schieten met een buks. Afhankelijk van de regio worden er andere schietdisciplines beoefend. Al eeuwenlang is een vaste activiteit van elke Schutterij het Koningsvogelschieten of Papegaaischieten. De titel die behaald wordt is “Koning”.

Als overkoepelend orgaan is de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen “ St. Hubertus” opgericht in het jaar 1947. De federatie heeft haar zetel te Zevenaar. De ledenvergaderingen vinden dan ook steeds plaats in het Schuttersgebouw “St. Andreas” in Zevenaar

De Federatie is een verbond van een aantal "Kringen en Verenigingen" van Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden. Een Kring is een verbond van samenwerkende zelfstandige Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden.

 

De Gelderse Schutters Federatie stelt zich ten doel:

Schutterijen. Schuttersgilden en Gilden in het algemeen in stand te houden en in aanzien en aantal te doen toenemen.

De geest en de tradities van de bij de Federatie aangesloten Kringen en Verenigingen in hunne volle omvang te bestendigen en het Gilde- en Schutterswezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen, in Christelijke Geest.- In het belang der Schutterijen, Schuttersgilden en Gilden (van de Federatie) werkzaam te zijn onder handhaving en met het behoud van het karakter, hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad. En natuurlijk de gemeenschap in zijn algemeenheid te dienen.

 

De beschermheer van Federatie is de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

Het devies van de Federatie is: "In Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid". Om dit uit te dragen worden er Ontmoetingsdagen, Vendelkampioenschappen, Kringdagen, een Federatiedag en een Bielemantreffen georganiseerd.

Ook is de Federatie bezig om een eigen Kroniek van de Gelderse Schuttersfederatie op te starten, deze met een moderne jasje en als naam “HUUB”.

Verder info is terug te vinden op www.schuttersnet.nl

VideoGalerij
Categories:: Sport en vrije tijd Zevenaar Gelderland Gilden en schutterijen

Meer verhalen

VideoGalerij

Papklok

09 juli 2014
A Timmer- Jansen

Corle's volksfeestlied

12 mei 2014
Janna te Peele

Høkbestendige Gebitjens

01 december 2015
Bas Geijs

Kaarsjes op Eerste Kerstdag

21 november 2014
Marianne Charbon

De vlier: brengt zegen en schrikt heksen af

16 september 2015
Ina Brethouwer
Video

Het binden van plattelandsjongeren

24 juli 2014
Ruben van Dommelen

Hoort, hoort! Zegt het voort!

26 oktober 2015
Frans van den Bos
Galerij

Eieren zoeken bij de Bekmansbrook

11 juli 2014
Gerrit Klokman

Paasvuur in Epe

18 februari 2015
Dhr. Barnhoorn
Video

De huisslachting

09 september 2014
Eibert Kuiper

Sociëteit Apeldoorn

18 juni 2014
Gerard Schurink

Palm palm Pasen

06 mei 2015
Leo van der Linde
Video

Maatwerk van de zadelmaker

17 maart 2016
Herman van de Bunt

Met trekker en wagen naar Normaal!

20 november 2015
Lisa Reyneveld

Ridder in de orde van de zachte G

05 februari 2015
Frédérique Donders
Video

Kloten maken, vakwerk

26 september 2014
h.b.barmentloo

Op de lat schrieven

27 mei 2015
Gerhard Kwak