De Gelderse Schutterijen en Gilden

De schutterij of het schuttersgilde was een militie, bestaande uit burgers, opgericht in de Middeleeuwen om de stad of het dorp te beschermen bij een aanval en de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek.

De folkloristische Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden zijn ontstaan uit de historische Gilden en Schutterijen. Ze hebben tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische functie.

Ze houden verschillende keren per jaar een optocht en schieten met een buks. Afhankelijk van de regio worden er andere schietdisciplines beoefend. Al eeuwenlang is een vaste activiteit van elke Schutterij het Koningsvogelschieten of Papegaaischieten. De titel die behaald wordt is “Koning”.

Als overkoepelend orgaan is de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen “ St. Hubertus” opgericht in het jaar 1947. De federatie heeft haar zetel te Zevenaar. De ledenvergaderingen vinden dan ook steeds plaats in het Schuttersgebouw “St. Andreas” in Zevenaar

De Federatie is een verbond van een aantal "Kringen en Verenigingen" van Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden. Een Kring is een verbond van samenwerkende zelfstandige Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden.

 

De Gelderse Schutters Federatie stelt zich ten doel:

Schutterijen. Schuttersgilden en Gilden in het algemeen in stand te houden en in aanzien en aantal te doen toenemen.

De geest en de tradities van de bij de Federatie aangesloten Kringen en Verenigingen in hunne volle omvang te bestendigen en het Gilde- en Schutterswezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen, in Christelijke Geest.- In het belang der Schutterijen, Schuttersgilden en Gilden (van de Federatie) werkzaam te zijn onder handhaving en met het behoud van het karakter, hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad. En natuurlijk de gemeenschap in zijn algemeenheid te dienen.

 

De beschermheer van Federatie is de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

Het devies van de Federatie is: "In Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid". Om dit uit te dragen worden er Ontmoetingsdagen, Vendelkampioenschappen, Kringdagen, een Federatiedag en een Bielemantreffen georganiseerd.

Ook is de Federatie bezig om een eigen Kroniek van de Gelderse Schuttersfederatie op te starten, deze met een moderne jasje en als naam “HUUB”.

Verder info is terug te vinden op www.schuttersnet.nl

VideoGalerij
Categories:: Sport en vrije tijd Zevenaar Gelderland Gilden en schutterijen

Meer verhalen

Westerbouwing

03 februari 2015
Mevrouw Eutjes

De plaats van David: rij zes, graf zes

24 juni 2014
Ida en Johannes Dennissen
Galerij

Herinneringen aan kerst

23 december 2014
Marian v't Hullenaar-Seegers
Video

De ambachtelijke slager

04 mei 2015
G. ter Weele

Broodpap

13 mei 2015
Gerhard Kwak

Streekroman brengt tradities in beeld

22 maart 2016
Gerda Geven en Marjon Hoeks

Omenten van fruitbomen

18 november 2015
Jan Reijnen

Lopen met het bevrijdingsvuur

31 maart 2015
Henk Zegers
Galerij

Vendelzwaaien

09 september 2014
Wim Sanders

Het één na oudste beroep ter wereld

09 december 2015
Piet Schuijn

Aaltjesdagen

14 maart 2016
Stichting Aaltjesdagen

Eerste noaber, tweede noaber, derde noaber

17 november 2014
Chrisje Mogendorff-Ooïnk
Video

De jonkvrouw op de torentrans

27 maart 2016
Eric Borrias
Video

Chocolade paaseieren

13 maart 2015
Annemieke Hulshof
Video

De touwslager

09 juni 2015
Dick Jagtenberg
Video

Puttense boerendansers

09 september 2014
Peter Eggermont

Deerns kieken op Hemelvaartsdag

24 april 2015
Gerhard Kwak

Op brommers achter de brandweer aan

03 februari 2015
Dhr. J. Attema