De Gelderse Schutterijen en Gilden

De schutterij of het schuttersgilde was een militie, bestaande uit burgers, opgericht in de Middeleeuwen om de stad of het dorp te beschermen bij een aanval en de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek.

De folkloristische Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden zijn ontstaan uit de historische Gilden en Schutterijen. Ze hebben tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische functie.

Ze houden verschillende keren per jaar een optocht en schieten met een buks. Afhankelijk van de regio worden er andere schietdisciplines beoefend. Al eeuwenlang is een vaste activiteit van elke Schutterij het Koningsvogelschieten of Papegaaischieten. De titel die behaald wordt is “Koning”.

Als overkoepelend orgaan is de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen “ St. Hubertus” opgericht in het jaar 1947. De federatie heeft haar zetel te Zevenaar. De ledenvergaderingen vinden dan ook steeds plaats in het Schuttersgebouw “St. Andreas” in Zevenaar

De Federatie is een verbond van een aantal "Kringen en Verenigingen" van Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden. Een Kring is een verbond van samenwerkende zelfstandige Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden.

 

De Gelderse Schutters Federatie stelt zich ten doel:

Schutterijen. Schuttersgilden en Gilden in het algemeen in stand te houden en in aanzien en aantal te doen toenemen.

De geest en de tradities van de bij de Federatie aangesloten Kringen en Verenigingen in hunne volle omvang te bestendigen en het Gilde- en Schutterswezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen, in Christelijke Geest.- In het belang der Schutterijen, Schuttersgilden en Gilden (van de Federatie) werkzaam te zijn onder handhaving en met het behoud van het karakter, hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad. En natuurlijk de gemeenschap in zijn algemeenheid te dienen.

 

De beschermheer van Federatie is de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

Het devies van de Federatie is: "In Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid". Om dit uit te dragen worden er Ontmoetingsdagen, Vendelkampioenschappen, Kringdagen, een Federatiedag en een Bielemantreffen georganiseerd.

Ook is de Federatie bezig om een eigen Kroniek van de Gelderse Schuttersfederatie op te starten, deze met een moderne jasje en als naam “HUUB”.

Verder info is terug te vinden op www.schuttersnet.nl

VideoGalerij
Categories:: Sport en vrije tijd Zevenaar Gelderland Gilden en schutterijen

Meer verhalen

Video

Hangop

03 juli 2015
De boerinnen van Varik
Galerij

Joar winnen met toeten halen

12 mei 2014
Arina Breukelaar

Aaltjesdagen

14 maart 2016
Stichting Aaltjesdagen

Eiertikken met de fietsclub

13 juli 2015
Gerhard Kwak
Video

De dierentolk

27 mei 2015
Joke Bouwman
Video

Ganzenhoeders in Gelselaar

29 mei 2015
Herman Wannink
Video

Krentjebrij/watergruwel

18 juni 2014
Mw. Verwey

Op de lat schrieven

27 mei 2015
Gerhard Kwak
Video

Ingenieursfeesten

30 oktober 2014
Antoon Kanis

De melkbus

22 juli 2014
jan Reijnen

Huiskamer Filmfestival Hattem

24 februari 2015
Henderikus Cazemier
Galerij

Kidskoningin Zutphen

16 september 2014
Ciska Lagendijk

Met trekker en wagen naar Normaal!

20 november 2015
Lisa Reyneveld
Video

Overvliegende scouts

06 mei 2015
Jeroen Brummelman

Arnhemse meisjes

30 december 2015
Paul Hoftijzer
Video

Zwarte Cross

23 maart 2015
Tante Rikie