De Gelderse Schutterijen en Gilden

De schutterij of het schuttersgilde was een militie, bestaande uit burgers, opgericht in de Middeleeuwen om de stad of het dorp te beschermen bij een aanval en de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek.

De folkloristische Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden zijn ontstaan uit de historische Gilden en Schutterijen. Ze hebben tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische functie.

Ze houden verschillende keren per jaar een optocht en schieten met een buks. Afhankelijk van de regio worden er andere schietdisciplines beoefend. Al eeuwenlang is een vaste activiteit van elke Schutterij het Koningsvogelschieten of Papegaaischieten. De titel die behaald wordt is “Koning”.

Als overkoepelend orgaan is de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen “ St. Hubertus” opgericht in het jaar 1947. De federatie heeft haar zetel te Zevenaar. De ledenvergaderingen vinden dan ook steeds plaats in het Schuttersgebouw “St. Andreas” in Zevenaar

De Federatie is een verbond van een aantal "Kringen en Verenigingen" van Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden. Een Kring is een verbond van samenwerkende zelfstandige Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden.

 

De Gelderse Schutters Federatie stelt zich ten doel:

Schutterijen. Schuttersgilden en Gilden in het algemeen in stand te houden en in aanzien en aantal te doen toenemen.

De geest en de tradities van de bij de Federatie aangesloten Kringen en Verenigingen in hunne volle omvang te bestendigen en het Gilde- en Schutterswezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen, in Christelijke Geest.- In het belang der Schutterijen, Schuttersgilden en Gilden (van de Federatie) werkzaam te zijn onder handhaving en met het behoud van het karakter, hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad. En natuurlijk de gemeenschap in zijn algemeenheid te dienen.

 

De beschermheer van Federatie is de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

Het devies van de Federatie is: "In Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid". Om dit uit te dragen worden er Ontmoetingsdagen, Vendelkampioenschappen, Kringdagen, een Federatiedag en een Bielemantreffen georganiseerd.

Ook is de Federatie bezig om een eigen Kroniek van de Gelderse Schuttersfederatie op te starten, deze met een moderne jasje en als naam “HUUB”.

Verder info is terug te vinden op www.schuttersnet.nl

VideoGalerij
Categories:: Sport en vrije tijd Zevenaar Gelderland Gilden en schutterijen

Meer verhalen

Video

Koek slaan

12 augustus 2014
Gea

Pinksterpoppen in Buren

09 juni 2015
Mia van Os

Bloempap

26 februari 2015
van Dale

Netjes lopen in de avondvierdaagse

09 juli 2015
Wilma Wilbrink
Video

Slepen van boeren gerij op oudejaarsavond

03 december 2015
Adri Nitrauw
Video

De Nijmeegse Kermis

26 juni 2014
Joop Noordzij
Galerij

Eieren zoeken bij de Bekmansbrook

11 juli 2014
Gerrit Klokman
Galerij

Jarenlang met Bennie Jolink op de foto

18 december 2015
Jan Gert De Boer

Hattemerbroek

22 juli 2014
Dini van der Velde

Erebogen met Koninginnedag

06 januari 2015
Mieke de Borst-van Herwijnen
Video

Schele Guurte

28 oktober 2014
Gery Groot Zwaaftink

Pannenkoek met worst

12 mei 2014
Reini Meutstege
Video

De touwslager

09 juni 2015
Dick Jagtenberg

Diekhook in 't Lech

20 april 2015
Marloes Fleissner

Vergeten snoep

04 juli 2014
Grady Hendriks
Galerij

Gelderse worst

09 februari 2015
Gerhard Kwak

Spelen met een varkensblaas

12 februari 2015
Gerhard Kwak

Joodse gerechten in olie

14 december 2015
Paul Hoftijzer

Paasvuur in Epe

18 februari 2015
Dhr. Barnhoorn