De Gelderse Schutterijen en Gilden

De schutterij of het schuttersgilde was een militie, bestaande uit burgers, opgericht in de Middeleeuwen om de stad of het dorp te beschermen bij een aanval en de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek.

De folkloristische Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden zijn ontstaan uit de historische Gilden en Schutterijen. Ze hebben tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische functie.

Ze houden verschillende keren per jaar een optocht en schieten met een buks. Afhankelijk van de regio worden er andere schietdisciplines beoefend. Al eeuwenlang is een vaste activiteit van elke Schutterij het Koningsvogelschieten of Papegaaischieten. De titel die behaald wordt is “Koning”.

Als overkoepelend orgaan is de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen “ St. Hubertus” opgericht in het jaar 1947. De federatie heeft haar zetel te Zevenaar. De ledenvergaderingen vinden dan ook steeds plaats in het Schuttersgebouw “St. Andreas” in Zevenaar

De Federatie is een verbond van een aantal "Kringen en Verenigingen" van Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden. Een Kring is een verbond van samenwerkende zelfstandige Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden.

 

De Gelderse Schutters Federatie stelt zich ten doel:

Schutterijen. Schuttersgilden en Gilden in het algemeen in stand te houden en in aanzien en aantal te doen toenemen.

De geest en de tradities van de bij de Federatie aangesloten Kringen en Verenigingen in hunne volle omvang te bestendigen en het Gilde- en Schutterswezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen, in Christelijke Geest.- In het belang der Schutterijen, Schuttersgilden en Gilden (van de Federatie) werkzaam te zijn onder handhaving en met het behoud van het karakter, hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad. En natuurlijk de gemeenschap in zijn algemeenheid te dienen.

 

De beschermheer van Federatie is de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

Het devies van de Federatie is: "In Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid". Om dit uit te dragen worden er Ontmoetingsdagen, Vendelkampioenschappen, Kringdagen, een Federatiedag en een Bielemantreffen georganiseerd.

Ook is de Federatie bezig om een eigen Kroniek van de Gelderse Schuttersfederatie op te starten, deze met een moderne jasje en als naam “HUUB”.

Verder info is terug te vinden op www.schuttersnet.nl

VideoGalerij
Categories:: Sport en vrije tijd Zevenaar Gelderland Gilden en schutterijen

Meer verhalen

De Bebbenbek

12 juni 2015
Gery Groot Zwaaftink

Rumtopf

03 februari 2015
Nelly Hermeling

Vogelknuppelen voor de dames

08 maart 2016
Jan Berendsen

Kerststallen al eeuwen oud.

23 december 2014
henk van Dorland

Arnhemse meisjes

30 december 2015
Paul Hoftijzer
Video

De carriere van een schaapsherder

18 februari 2016
Elly Jansen
Video

Op jacht met Midland Hunt

01 februari 2016
Marc Mattijssen
Video

Mooi-Ann van Velp

22 april 2015
Gery Groot Zwaaftink

Doesburgs Volkslied

17 juli 2015
Hans Terberg
GalerijVideo

Dansgarde ouderwets!?

01 april 2015
Dansgarde C.V. De Deurzakkers

Liefde via het schrobgat

04 december 2015
Gerrit Kistemaker
Galerij

Slachtvisite bij Erve Brooks

20 oktober 2014
Marsman

De tovenaar en de schipper

26 februari 2015
Gery Groot Zwaaftink

høken van de eind 70er jaren tut noe

09 december 2015
Elmi Schut

Sneeuwpudding van Oma Kwak

08 januari 2016
Gerhard Kwak
Video

Erfhuis op de Oud Veluwse Markt

18 november 2014
Ad Guldie

Op vakantie gaan

12 mei 2014
marijke jansen

Daar komt de naam 'klootjesvolk' vandaan...

26 juni 2014
Sylvia van Hunnik