De Gelderse Schutterijen en Gilden

De schutterij of het schuttersgilde was een militie, bestaande uit burgers, opgericht in de Middeleeuwen om de stad of het dorp te beschermen bij een aanval en de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek.

De folkloristische Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden zijn ontstaan uit de historische Gilden en Schutterijen. Ze hebben tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische functie.

Ze houden verschillende keren per jaar een optocht en schieten met een buks. Afhankelijk van de regio worden er andere schietdisciplines beoefend. Al eeuwenlang is een vaste activiteit van elke Schutterij het Koningsvogelschieten of Papegaaischieten. De titel die behaald wordt is “Koning”.

Als overkoepelend orgaan is de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen “ St. Hubertus” opgericht in het jaar 1947. De federatie heeft haar zetel te Zevenaar. De ledenvergaderingen vinden dan ook steeds plaats in het Schuttersgebouw “St. Andreas” in Zevenaar

De Federatie is een verbond van een aantal "Kringen en Verenigingen" van Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden. Een Kring is een verbond van samenwerkende zelfstandige Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden.

 

De Gelderse Schutters Federatie stelt zich ten doel:

Schutterijen. Schuttersgilden en Gilden in het algemeen in stand te houden en in aanzien en aantal te doen toenemen.

De geest en de tradities van de bij de Federatie aangesloten Kringen en Verenigingen in hunne volle omvang te bestendigen en het Gilde- en Schutterswezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen, in Christelijke Geest.- In het belang der Schutterijen, Schuttersgilden en Gilden (van de Federatie) werkzaam te zijn onder handhaving en met het behoud van het karakter, hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad. En natuurlijk de gemeenschap in zijn algemeenheid te dienen.

 

De beschermheer van Federatie is de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

Het devies van de Federatie is: "In Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid". Om dit uit te dragen worden er Ontmoetingsdagen, Vendelkampioenschappen, Kringdagen, een Federatiedag en een Bielemantreffen georganiseerd.

Ook is de Federatie bezig om een eigen Kroniek van de Gelderse Schuttersfederatie op te starten, deze met een moderne jasje en als naam “HUUB”.

Verder info is terug te vinden op www.schuttersnet.nl

VideoGalerij
Categories:: Sport en vrije tijd Zevenaar Gelderland Gilden en schutterijen

Meer verhalen

Roosjes maken voor de Ooyse kermis

19 juni 2014
Merel Lammertink
Video

De Boelekearl

11 augustus 2014
G. Raterink-Gussinklo

Maaien met de zeis

06 augustus 2014
Jan Reijnen

Stiefselavond

28 februari 2015
Gerry Klein Overmeen
Galerij

Zilveren bijltje om schip te water te laten

24 februari 2015
Carla Dubbink

Lathumse Volksfeesten

03 maart 2015
Sylvia van Orden
Video

Het fruitcorso, geen sinecure

08 september 2014
dhr.Groeneyk

Slepen met Oud & Nieuw

11 mei 2014
Jette
VideoGalerij

Vette bek halen

13 mei 2014
liesbeth mulder

Eerste noaber, tweede noaber, derde noaber

17 november 2014
Chrisje Mogendorff-Ooïnk
Audio

De schat van de Ravenhorst

20 februari 2015
Gery Groot Zwaaftink

De boerenwagen op de roggebroodweging

19 augustus 2014
monique nijman

Bikkelspel

18 augustus 2015
Gerhard Kwak

Frühschoppen

12 februari 2015
Geert Smits
Video

Op jacht met Midland Hunt

01 februari 2016
Marc Mattijssen

Knikkeren

10 juni 2014
Vanessa

Beugelen in Opijnen

16 januari 2016
Angela Van De Koppel

Bier kopen om te gooien bij Normaal

07 december 2015
Maria Te Stroet
Video

Kersenpittenspuwen

02 juli 2014
Erik van der Pol
Galerij

Ringsteken (rijden) in Loil

21 november 2014
Ap Dieker