De Gelderse Schutterijen en Gilden

De schutterij of het schuttersgilde was een militie, bestaande uit burgers, opgericht in de Middeleeuwen om de stad of het dorp te beschermen bij een aanval en de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek.

De folkloristische Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden zijn ontstaan uit de historische Gilden en Schutterijen. Ze hebben tegenwoordig vooral een sociale, culturele en toeristische functie.

Ze houden verschillende keren per jaar een optocht en schieten met een buks. Afhankelijk van de regio worden er andere schietdisciplines beoefend. Al eeuwenlang is een vaste activiteit van elke Schutterij het Koningsvogelschieten of Papegaaischieten. De titel die behaald wordt is “Koning”.

Als overkoepelend orgaan is de Federatie van Gelderse Schuttersgilden en Schutterijen “ St. Hubertus” opgericht in het jaar 1947. De federatie heeft haar zetel te Zevenaar. De ledenvergaderingen vinden dan ook steeds plaats in het Schuttersgebouw “St. Andreas” in Zevenaar

De Federatie is een verbond van een aantal "Kringen en Verenigingen" van Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden. Een Kring is een verbond van samenwerkende zelfstandige Schutterijen, Schuttersgilden, Broederschappen en Gilden.

 

De Gelderse Schutters Federatie stelt zich ten doel:

Schutterijen. Schuttersgilden en Gilden in het algemeen in stand te houden en in aanzien en aantal te doen toenemen.

De geest en de tradities van de bij de Federatie aangesloten Kringen en Verenigingen in hunne volle omvang te bestendigen en het Gilde- en Schutterswezen in de breedste zin te veredelen, te ontwikkelen en tot bloei te brengen, in Christelijke Geest.- In het belang der Schutterijen, Schuttersgilden en Gilden (van de Federatie) werkzaam te zijn onder handhaving en met het behoud van het karakter, hetwelk zij vanaf hun oorsprong hebben gehad. En natuurlijk de gemeenschap in zijn algemeenheid te dienen.

 

De beschermheer van Federatie is de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje.

Het devies van de Federatie is: "In Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid". Om dit uit te dragen worden er Ontmoetingsdagen, Vendelkampioenschappen, Kringdagen, een Federatiedag en een Bielemantreffen georganiseerd.

Ook is de Federatie bezig om een eigen Kroniek van de Gelderse Schuttersfederatie op te starten, deze met een moderne jasje en als naam “HUUB”.

Verder info is terug te vinden op www.schuttersnet.nl

VideoGalerij
Categories:: Sport en vrije tijd Zevenaar Gelderland Gilden en schutterijen

Meer verhalen

Eten op nieuwjaarsdag

25 september 2014
Mevr. Beijnen
Galerij

Slachtvisite bij Erve Brooks

20 oktober 2014
Marsman

De flatsen opruumn veur de voetbal

17 oktober 2015
Gerbert Abbink

Sigaretten en bowl op verjaardagen

16 februari 2015
Jaap Prins

Paard springen over levend paard!

18 juni 2014
Marjan Heil

Leven met de dieren in één ruimte

27 juni 2014
Sylvia van Hunnik

Indonesisch eten

05 februari 2015
Simone Cornelissen

Hansje in den Kelder

27 augustus 2014
Didy Kars
Galerij

Shetlandmendag Voorst

22 juli 2014
Rein Hazelaar

Kraamtijd in de Achterhoek

16 juni 2015
Paul Hoftijzer

Griesmeelpudding met stevenssaus

20 mei 2015
Paul Hoftijzer

Zonder uitlaat rijden op Koninginnedag

20 februari 2015
André Oostindiën

Stiefselavond

28 februari 2015
Gerry Klein Overmeen
Video

Orgels met de klank van vroeger

30 maart 2015
Niels Klop

Gilden stemmen: wel of niet koningschieten?

25 april 2015
Jan Wannet, gilden Huissen

Binden met wilgentenen

31 maart 2015
Jan Reijnen
Video

Lüdovicus en de Wodanseik

11 mei 2014
Mijngelderland