Midden op de Veluwe - in het bos tussen Putten, Garderen en Drie - ligt het Solse gat, een grote kuil tussen de heuvels. Daar stond eens een machtig klooster met veel torens. Het werd omgeven door een gracht en een brede, statige laan leidde naar de poort.

Maar het was een boos klooster; de overste en alle monniken hadden hun ziel aan de duivel verkocht. Ze leidden een leven van overdaad en weelde. Midden in de nacht werd de zwarte mis gelezen waar alle heksen en spoken uit de omgeving aan deelnamen. Men dronk wijn uit emmers en de hele nacht werden er overvloedige maaltijden opgediend. De duivel zorgde ervoor dat de voorraad nooit opraakte en hij mengde zelf de wijn. Er werd gedanst, gezongen en gevloekt tot in de vroege morgen. Velen hadden 's nachts binnen het klooster vreemde en angstaanjagende geluiden gehoord en iedereen wist dat de hele nacht de vensters van alle zalen hel verlicht waren.

Dat heeft geduurd, tot in een stormachtige kerstnacht, nu al eeuwen geleden. De dorpelingen bleven tijdens die storm angstig in hun huizen en hoorden midden in de nacht plotseling één hevige donderslag. De volgende ochtend kwam een jongetje het dorp binnenrennen en vertelde dat het klooster in het bos geheel was verdwenen en er op die plaats een ijzingwekkend diepe kuil ontstaan was. De bomen er omheen lagen ontworteld ter aarde. Alle bewoners wilden het wonder zien. Men vond nog een met klinkertjes geplaveid straatje en de brede, statige laan; dat was alles wat van het klooster restte. De aarde had zich geopend en zich weer gesloten.

Sinds die tijd komt er om middernacht uit de diepte van het Solse gat een vreemd geluid. De klokken van het verzonken klooster beginnen onregelmatig en schor te luiden, alsof ze allen gebarsten zijn; eerst zacht, maar steeds harder en angstiger. Dan komen uit het duister van de brede laan de geesten van de monniken. Al klagend wandelen ze in een lange sombere rij: langzaam en gebogen gaan ze rondom het gat, waaruit een blauwe gloed opstijgt. Dan zweven ze allen rusteloos uiteen, om opnieuw uit de schaduw van de laan in een lange rij langzaam naar voren te treden. Dit gaat door tot aan het daglicht, dan vluchten ze plotseling jammerend weg in het diepste duister van de sombere kuil.

Zodra de zon schijnt, is het alsof er niets is voorgevallen. Alles is er rustig en men zou er haast aan twijfelen, dat even tevoren de schimmen verdwenen zijn in het water midden in de kuil van het Solse gat.

Bron: "Veluwsche sagen" geschreven en verlucht door Gust. van de Wall Perné. Uitgegeven te Amsterdam bij Scheltens & Giltay, 1921. p. 85-88.

Deze legende werd door verhalenverteller Eric Borras verteld in de derde aflevering van het TV Gelderland-programma 'Een wagen vol verhalen':

 

Video
Categories:: Streek-en volksverhalen Veluwe Putten Volksverhaal

Meer verhalen

Pikballen

19 november 2015
Gerhard Kwak
Galerij

Shetlandmendag Voorst

22 juli 2014
Rein Hazelaar

De lagere school, van 1967-1974

05 juni 2014
Marijke Jansen
Galerij

Buurtspraak

02 oktober 2014
G. Broere

Veilig Carbidschieten

13 december 2014
Theo de Klein
Video

Popverbranden

10 februari 2015
Wim de Boer
Galerij

Volksfeest Winterswijk

12 november 2014
Merel Lindenhovius

Monniken zingen bij zonsopgang

02 april 2015
Stan Hollaardt

Als jij eet, eet iedereen

22 januari 2016
Frits Schoonderwal

Mandenmakerij: een harde wereld

15 december 2014
Dick Jagtenberg
Video

Maatwerk van de zadelmaker

17 maart 2016
Herman van de Bunt

Lammetjesdag en schaapsscheerdersfeest

28 december 2015
Geesje Eleveld

Geen kattenkwaad bij paasvuur Lunteren!

13 november 2015
Netty Hardeman

Luiertaart

17 augustus 2015
Thea Slats
Video

Mannen onder elkaar bij de barbier

21 april 2015
Jean van Rossum

Haren van de zeis

13 juni 2015
Ina Brethouwer
Video

Kersenpittenspuwen

02 juli 2014
Erik van der Pol

Een boom vol herinneringen

19 december 2014
Ann 't Hoen

Buurtgebruiken bij rouw en ziekte

11 juli 2014
Willi Wilbrink