Midden op de Veluwe - in het bos tussen Putten, Garderen en Drie - ligt het Solse gat, een grote kuil tussen de heuvels. Daar stond eens een machtig klooster met veel torens. Het werd omgeven door een gracht en een brede, statige laan leidde naar de poort.

Maar het was een boos klooster; de overste en alle monniken hadden hun ziel aan de duivel verkocht. Ze leidden een leven van overdaad en weelde. Midden in de nacht werd de zwarte mis gelezen waar alle heksen en spoken uit de omgeving aan deelnamen. Men dronk wijn uit emmers en de hele nacht werden er overvloedige maaltijden opgediend. De duivel zorgde ervoor dat de voorraad nooit opraakte en hij mengde zelf de wijn. Er werd gedanst, gezongen en gevloekt tot in de vroege morgen. Velen hadden 's nachts binnen het klooster vreemde en angstaanjagende geluiden gehoord en iedereen wist dat de hele nacht de vensters van alle zalen hel verlicht waren.

Dat heeft geduurd, tot in een stormachtige kerstnacht, nu al eeuwen geleden. De dorpelingen bleven tijdens die storm angstig in hun huizen en hoorden midden in de nacht plotseling één hevige donderslag. De volgende ochtend kwam een jongetje het dorp binnenrennen en vertelde dat het klooster in het bos geheel was verdwenen en er op die plaats een ijzingwekkend diepe kuil ontstaan was. De bomen er omheen lagen ontworteld ter aarde. Alle bewoners wilden het wonder zien. Men vond nog een met klinkertjes geplaveid straatje en de brede, statige laan; dat was alles wat van het klooster restte. De aarde had zich geopend en zich weer gesloten.

Sinds die tijd komt er om middernacht uit de diepte van het Solse gat een vreemd geluid. De klokken van het verzonken klooster beginnen onregelmatig en schor te luiden, alsof ze allen gebarsten zijn; eerst zacht, maar steeds harder en angstiger. Dan komen uit het duister van de brede laan de geesten van de monniken. Al klagend wandelen ze in een lange sombere rij: langzaam en gebogen gaan ze rondom het gat, waaruit een blauwe gloed opstijgt. Dan zweven ze allen rusteloos uiteen, om opnieuw uit de schaduw van de laan in een lange rij langzaam naar voren te treden. Dit gaat door tot aan het daglicht, dan vluchten ze plotseling jammerend weg in het diepste duister van de sombere kuil.

Zodra de zon schijnt, is het alsof er niets is voorgevallen. Alles is er rustig en men zou er haast aan twijfelen, dat even tevoren de schimmen verdwenen zijn in het water midden in de kuil van het Solse gat.

Bron: "Veluwsche sagen" geschreven en verlucht door Gust. van de Wall Perné. Uitgegeven te Amsterdam bij Scheltens & Giltay, 1921. p. 85-88.

Deze legende werd door verhalenverteller Eric Borras verteld in de derde aflevering van het TV Gelderland-programma 'Een wagen vol verhalen':

 

Video
Categories:: Streek-en volksverhalen Veluwe Putten Volksverhaal

Meer verhalen

Een broodje tin

01 februari 2016
Martijn van Zon

Bruiloft in de tent

20 mei 2015
Riet Winkel

Geen kattenkwaad bij paasvuur Lunteren!

13 november 2015
Netty Hardeman

Machinist stoomgemaal De Tuut

11 mei 2014
Wim Monnich
GalerijVideo

Roggebroodweging Muldersfluite

30 december 2014
Harry Somsen

Lopen met het bevrijdingsvuur

31 maart 2015
Henk Zegers

Jaarmarkt Oldebroek

19 augustus 2014
Ep Boeve
Video

Ik kwam weer thuis, in de Betuwe

15 maart 2016
Hilde Vos
Galerij

Slagwapen en smeermiddel

24 februari 2015
Gerhard Kwak
VideoGalerij

Dikke Jennensoep

04 augustus 2014
Gerry Klein Overmeen
Video

Ingenieursfeesten

30 oktober 2014
Antoon Kanis

Huiskamer Filmfestival Hattem

24 februari 2015
Henderikus Cazemier

Kruudmoes

02 juni 2014
Gerry
Video

De Boelekearl

11 augustus 2014
G. Raterink-Gussinklo

Caspar en de twee andere koningen

04 januari 2016
Paul Hoftijzer

De Veluwse heidekoek

26 februari 2016
Ton Kamphuis

Het één na oudste beroep ter wereld

09 december 2015
Piet Schuijn

Zuurkool “verrot lekker”

14 oktober 2015
Ina Brethouwer

Gemis van kroeg als bindmiddel

24 juni 2014
J. le Poole

D'n donderbeitel

27 maart 2015
Gerhard Kwak