Midden op de Veluwe - in het bos tussen Putten, Garderen en Drie - ligt het Solse gat, een grote kuil tussen de heuvels. Daar stond eens een machtig klooster met veel torens. Het werd omgeven door een gracht en een brede, statige laan leidde naar de poort.

Maar het was een boos klooster; de overste en alle monniken hadden hun ziel aan de duivel verkocht. Ze leidden een leven van overdaad en weelde. Midden in de nacht werd de zwarte mis gelezen waar alle heksen en spoken uit de omgeving aan deelnamen. Men dronk wijn uit emmers en de hele nacht werden er overvloedige maaltijden opgediend. De duivel zorgde ervoor dat de voorraad nooit opraakte en hij mengde zelf de wijn. Er werd gedanst, gezongen en gevloekt tot in de vroege morgen. Velen hadden 's nachts binnen het klooster vreemde en angstaanjagende geluiden gehoord en iedereen wist dat de hele nacht de vensters van alle zalen hel verlicht waren.

Dat heeft geduurd, tot in een stormachtige kerstnacht, nu al eeuwen geleden. De dorpelingen bleven tijdens die storm angstig in hun huizen en hoorden midden in de nacht plotseling één hevige donderslag. De volgende ochtend kwam een jongetje het dorp binnenrennen en vertelde dat het klooster in het bos geheel was verdwenen en er op die plaats een ijzingwekkend diepe kuil ontstaan was. De bomen er omheen lagen ontworteld ter aarde. Alle bewoners wilden het wonder zien. Men vond nog een met klinkertjes geplaveid straatje en de brede, statige laan; dat was alles wat van het klooster restte. De aarde had zich geopend en zich weer gesloten.

Sinds die tijd komt er om middernacht uit de diepte van het Solse gat een vreemd geluid. De klokken van het verzonken klooster beginnen onregelmatig en schor te luiden, alsof ze allen gebarsten zijn; eerst zacht, maar steeds harder en angstiger. Dan komen uit het duister van de brede laan de geesten van de monniken. Al klagend wandelen ze in een lange sombere rij: langzaam en gebogen gaan ze rondom het gat, waaruit een blauwe gloed opstijgt. Dan zweven ze allen rusteloos uiteen, om opnieuw uit de schaduw van de laan in een lange rij langzaam naar voren te treden. Dit gaat door tot aan het daglicht, dan vluchten ze plotseling jammerend weg in het diepste duister van de sombere kuil.

Zodra de zon schijnt, is het alsof er niets is voorgevallen. Alles is er rustig en men zou er haast aan twijfelen, dat even tevoren de schimmen verdwenen zijn in het water midden in de kuil van het Solse gat.

Bron: "Veluwsche sagen" geschreven en verlucht door Gust. van de Wall Perné. Uitgegeven te Amsterdam bij Scheltens & Giltay, 1921. p. 85-88.

Deze legende werd door verhalenverteller Eric Borras verteld in de derde aflevering van het TV Gelderland-programma 'Een wagen vol verhalen':

 

Video
Categories:: Streek-en volksverhalen Veluwe Putten Volksverhaal

Meer verhalen

Het maken van een “halster”

27 oktober 2015
Stichting Boerengoed Achterhoek

Met de veekar naar Normaal

02 december 2015
Mark Beerepoot

Grenstreffen

22 juli 2014
Herman Roerdink

Bloemencorso Rekken

06 juli 2015
J. Roessink

'Baas in eigen huis'

20 mei 2015
Mevrouw van Basten
Video

Zwarte Cross

23 maart 2015
Tante Rikie

Eerste noaber, tweede noaber, derde noaber

17 november 2014
Chrisje Mogendorff-Ooïnk

Woeziks Jupke verbranden

12 februari 2015
CV de Wozokotten

De noodklok

11 juli 2014
Gerrit Klokman

Alles in de pan met allebak

29 december 2015
Angela Bakker

Generaties lang vernoemd naar Opa

12 maart 2015
Gerdien van der Zee

Krentenweggen als wederdienst

29 september 2015
Albert Geurink
Audio

Dankdag en biddag

08 maart 2015
Theo van Dalen

De boerenwagen op de roggebroodweging

19 augustus 2014
monique nijman
Audio

Tuutlied

28 mei 2014
Wim Monnich

Spelen met een varkensblaas

12 februari 2015
Gerhard Kwak

De tovenaar en de schipper

26 februari 2015
Gery Groot Zwaaftink

Koffie leuten

25 augustus 2014
g.abbink

Het Ooyse kermis feestmaal

11 mei 2014
Willem Franck

Zomaar een carnavalszaterdag in Waskuupstad

24 februari 2015
Eugene te Wildt