Er zijn veel kastelen in Gelderland. Kastelen waarom veel en zwaar is gevochten. Menig kasteelheer liet het leven in de strijd. Zo ook de vader van Beatrijs. Ach en een vrouw alleen dat was een makkelijke prooi voor heren belust op macht en bezit. Beatrijs vluchtte naar haar burcht in Nijmegen. Maar ook daar was ze niet veilig. De burcht werd omsingeld, aanval na aanval. Hoe dapper haar mannen ook vochten, ze wist dat ze de strijd zou verliezen.

Nog eenmaal beklom ze de toren om nog eenmaal uit te kijken over het land waar ze van hield, de rivier in al zijn pracht.


Onder haar klonk het wapengekletter, de wanhoopskreten van haar uitgeputte strijders, aan de muren werden brandstapels ontstoken, gloeiend vuur vrat aan de poort.
Beatrijs hoorde het niet, zag het niet, ze staarde naar de zilveren gloed van het water. Plots verblindde een schittering haar. Een stralend wit licht kwam aangegleden over de rivier, vlak daarachter weerkaatste het zonlicht op een zilveren boot, op een zwaard van goud in de hand van een ridder. Het stralende licht dat de boot voort trok was een zwaan! Een spierwitte zwaan. Het dier gleed naar de oever, de ridder stapte van boord, een jachthoorn klonk, de zwaan verhief zich en wierp zich samen met zijn meester in de strijd. Die keerde in het voordeel van Beatrijs en de zwanenridder.


Dankbaar bood zijn aan met hem te trouwen. De zwanenridder stemde toe, op voorwaarde dat zij nooit zou vragen van waar hij kwam.
In de jaren die volgden won de zwaneridder slag na slag met de vijanden van Beatrijs én hij schonk haar drie zonen.
Maar juist dat geluk, werd haar ongeluk. Lang wist ze zich te weerhouden van het stellen van die ene vraag, maar zijn eigen zonen hadden toch recht om te weten waar hun……
En dus nam ze haar man op een nacht in haar armen, kuste hem en stelde die ene vraag. In éen ogenblik waren haar armen leeg en de zwaneridder voor altijd verdwenen.


Beatrijs heeft vaak op de toren gestaan, nooit weerkaatste het licht van een zilveren boot, nooit die spierwitte zwaan.
Ook op andere plekken in Gelderland duiken verhalen op van de zwaneridder, maar Beatrijs heeft hem nooit meer gezien.
Mocht je hem ontmoeten, vraag nooit vanwaar hij kwam.

Bekijk hier het fragment uit de tv-uitzending over dit verhaal

Video
Tag / Lijst: Streek-en volksverhalen

Meer verhalen

Omenten van fruitbomen

18 november 2015
Jan Reijnen

Gortepap met stroop

20 juli 2015
Lilian Schimmel
Galerij

Balkenbrij

06 februari 2015
Gerhard Kwak
Galerij

Buurt en buurtgewoonten

11 juli 2014
Willi Wilbrink
Video

Het fruitcorso, geen sinecure

08 september 2014
dhr.Groeneyk

Bloempap

26 februari 2015
van Dale
Video

Palingroken in een historische context

31 maart 2016
Paul Hoftijzer

De Zwarte vrouwe van Staverden

26 februari 2015
Redactie

Netjes lopen in de avondvierdaagse

09 juli 2015
Wilma Wilbrink

Hattem viert Sint Maarten op 10 november

17 februari 2015
Gerrit Kouwenhoven

Beugelen als sport

22 april 2015
Harry Peters
Video

Het Ubbergs Volkslied zingen

08 juli 2014
Jan Willem van der Hogen

Riest met krent'n, botterjus en eier

08 april 2015
Van Beek- Van Brummen
Galerij

Mgr. Zwijsentocht

02 juli 2014
Truus Peters

Kraomschudderswegge met gedicht

05 juni 2014
Marijke Jansen

Apeldoornse Vierdaagse

18 juni 2014
J. van Milligen

Kaarsjes op Eerste Kerstdag

21 november 2014
Marianne Charbon

Advocaatje met een sigaretje

24 november 2015
Monique Stalpers
AudioVideo

De draak van Gelderland

27 maart 2015
Gery Groot Zwaaftink

Takkenzwaaien

06 augustus 2014
PR St. Sebastianus