Er zijn veel kastelen in Gelderland. Kastelen waarom veel en zwaar is gevochten. Menig kasteelheer liet het leven in de strijd. Zo ook de vader van Beatrijs. Ach en een vrouw alleen dat was een makkelijke prooi voor heren belust op macht en bezit. Beatrijs vluchtte naar haar burcht in Nijmegen. Maar ook daar was ze niet veilig. De burcht werd omsingeld, aanval na aanval. Hoe dapper haar mannen ook vochten, ze wist dat ze de strijd zou verliezen.

Nog eenmaal beklom ze de toren om nog eenmaal uit te kijken over het land waar ze van hield, de rivier in al zijn pracht.


Onder haar klonk het wapengekletter, de wanhoopskreten van haar uitgeputte strijders, aan de muren werden brandstapels ontstoken, gloeiend vuur vrat aan de poort.
Beatrijs hoorde het niet, zag het niet, ze staarde naar de zilveren gloed van het water. Plots verblindde een schittering haar. Een stralend wit licht kwam aangegleden over de rivier, vlak daarachter weerkaatste het zonlicht op een zilveren boot, op een zwaard van goud in de hand van een ridder. Het stralende licht dat de boot voort trok was een zwaan! Een spierwitte zwaan. Het dier gleed naar de oever, de ridder stapte van boord, een jachthoorn klonk, de zwaan verhief zich en wierp zich samen met zijn meester in de strijd. Die keerde in het voordeel van Beatrijs en de zwanenridder.


Dankbaar bood zijn aan met hem te trouwen. De zwanenridder stemde toe, op voorwaarde dat zij nooit zou vragen van waar hij kwam.
In de jaren die volgden won de zwaneridder slag na slag met de vijanden van Beatrijs én hij schonk haar drie zonen.
Maar juist dat geluk, werd haar ongeluk. Lang wist ze zich te weerhouden van het stellen van die ene vraag, maar zijn eigen zonen hadden toch recht om te weten waar hun……
En dus nam ze haar man op een nacht in haar armen, kuste hem en stelde die ene vraag. In éen ogenblik waren haar armen leeg en de zwaneridder voor altijd verdwenen.


Beatrijs heeft vaak op de toren gestaan, nooit weerkaatste het licht van een zilveren boot, nooit die spierwitte zwaan.
Ook op andere plekken in Gelderland duiken verhalen op van de zwaneridder, maar Beatrijs heeft hem nooit meer gezien.
Mocht je hem ontmoeten, vraag nooit vanwaar hij kwam.

Bekijk hier het fragment uit de tv-uitzending over dit verhaal

Video
Tag / Lijst: Streek-en volksverhalen

Meer verhalen

Touwtje springen met een net afgetrokken shirt

18 november 2015
Gavin van der Star

Oranje Tompouce

16 juni 2014
bezoeker grand defilé

Poppetjes maken van klei

18 juni 2014
Willem Wiegers
Video

Op jacht met Midland Hunt

01 februari 2016
Marc Mattijssen
Video

De verdwaalde schoolmeester

26 maart 2015
Eric Borrias
Video

De Boerenbruiloft

11 december 2014
Doortje Voortman

Koffie branden met de huisbrander

15 oktober 2015
Gerhard Kwak

Martinusdag

26 maart 2016
Mare Tip (6 jaar)
Galerij

Gatgraven

09 oktober 2014
Halbo Bosker

Sabbatviering

26 februari 2015
Ben Veenhuis

Merklap of letterdoek

15 april 2015
Gerhard Kwak

Wild stropen 'soms' een noodzakelijk kwaad ?

03 februari 2016
Aris Blankenspoor
Video

De taal van de molenwieken

22 september 2014
Ans Roefs

Deurdonderen op verkaasie noar Oostenriek

23 november 2015
J. Akkerman

Met trekker en wagen naar Normaal!

20 november 2015
Lisa Reyneveld

Indonesisch eten

05 februari 2015
Simone Cornelissen

Het laatste stukje kerkenpad in Puiflijk

05 januari 2016
Jan Reijnen

Requiem voor iedereen

04 november 2015
Johan Koornstra

De noodklok

11 juli 2014
Gerrit Klokman