Er zijn veel kastelen in Gelderland. Kastelen waarom veel en zwaar is gevochten. Menig kasteelheer liet het leven in de strijd. Zo ook de vader van Beatrijs. Ach en een vrouw alleen dat was een makkelijke prooi voor heren belust op macht en bezit. Beatrijs vluchtte naar haar burcht in Nijmegen. Maar ook daar was ze niet veilig. De burcht werd omsingeld, aanval na aanval. Hoe dapper haar mannen ook vochten, ze wist dat ze de strijd zou verliezen.

Nog eenmaal beklom ze de toren om nog eenmaal uit te kijken over het land waar ze van hield, de rivier in al zijn pracht.


Onder haar klonk het wapengekletter, de wanhoopskreten van haar uitgeputte strijders, aan de muren werden brandstapels ontstoken, gloeiend vuur vrat aan de poort.
Beatrijs hoorde het niet, zag het niet, ze staarde naar de zilveren gloed van het water. Plots verblindde een schittering haar. Een stralend wit licht kwam aangegleden over de rivier, vlak daarachter weerkaatste het zonlicht op een zilveren boot, op een zwaard van goud in de hand van een ridder. Het stralende licht dat de boot voort trok was een zwaan! Een spierwitte zwaan. Het dier gleed naar de oever, de ridder stapte van boord, een jachthoorn klonk, de zwaan verhief zich en wierp zich samen met zijn meester in de strijd. Die keerde in het voordeel van Beatrijs en de zwanenridder.


Dankbaar bood zijn aan met hem te trouwen. De zwanenridder stemde toe, op voorwaarde dat zij nooit zou vragen van waar hij kwam.
In de jaren die volgden won de zwaneridder slag na slag met de vijanden van Beatrijs én hij schonk haar drie zonen.
Maar juist dat geluk, werd haar ongeluk. Lang wist ze zich te weerhouden van het stellen van die ene vraag, maar zijn eigen zonen hadden toch recht om te weten waar hun……
En dus nam ze haar man op een nacht in haar armen, kuste hem en stelde die ene vraag. In éen ogenblik waren haar armen leeg en de zwaneridder voor altijd verdwenen.


Beatrijs heeft vaak op de toren gestaan, nooit weerkaatste het licht van een zilveren boot, nooit die spierwitte zwaan.
Ook op andere plekken in Gelderland duiken verhalen op van de zwaneridder, maar Beatrijs heeft hem nooit meer gezien.
Mocht je hem ontmoeten, vraag nooit vanwaar hij kwam.

Bekijk hier het fragment uit de tv-uitzending over dit verhaal

Video
Tag / Lijst: Streek-en volksverhalen

Meer verhalen

Galerij

Reuzel met kaantjes

06 februari 2015
Gerhard Kwak

Molukse nationale dag

18 juni 2014
Marsalina Patty
AudioVideo

De draak van Gelderland

27 maart 2015
Gery Groot Zwaaftink

Spiegels bedekken bij overlijden

18 juni 2014
Marjan Heil
VideoGalerij

Hanzedag Doesburg

19 juli 2014
Frieda Oosten
VideoGalerij

Pottenbakken

11 november 2014
Hetty de Jongh

Verkleden met Koninginnedag

15 juni 2014
Ria Rozendal

Mispelkoekjes als basis voor Bommelaar Mispelbier

11 december 2015
Sil Stranders-Geluk
VideoGalerij

Dikke Jennensoep

04 augustus 2014
Gerry Klein Overmeen
Video

Mooi-Ann van Velp

22 april 2015
Gery Groot Zwaaftink
Video

Paul Mulder en zijn Land aon de grens

23 maart 2016
Paul Mulder

Biest

12 september 2014
A. Klaassen

Een bijzonder huwelijksaanzoek

11 juni 2015
Jacobiene Otten

Liedjes bij bruiloft

08 augustus 2014
Albert Steert

Belang en waarde van het KNIL

20 augustus 2014
Aarnout Mijling
VideoGalerij

De kermis in Keijenborg

25 september 2014
S. Bergervoet

Met trekker en wagen naar Normaal!

20 november 2015
Lisa Reyneveld

December-herinneringen aan een banketbakkerij

05 november 2015
Jan Kreijenbroek