Er zijn veel kastelen in Gelderland. Kastelen waarom veel en zwaar is gevochten. Menig kasteelheer liet het leven in de strijd. Zo ook de vader van Beatrijs. Ach en een vrouw alleen dat was een makkelijke prooi voor heren belust op macht en bezit. Beatrijs vluchtte naar haar burcht in Nijmegen. Maar ook daar was ze niet veilig. De burcht werd omsingeld, aanval na aanval. Hoe dapper haar mannen ook vochten, ze wist dat ze de strijd zou verliezen.

Nog eenmaal beklom ze de toren om nog eenmaal uit te kijken over het land waar ze van hield, de rivier in al zijn pracht.


Onder haar klonk het wapengekletter, de wanhoopskreten van haar uitgeputte strijders, aan de muren werden brandstapels ontstoken, gloeiend vuur vrat aan de poort.
Beatrijs hoorde het niet, zag het niet, ze staarde naar de zilveren gloed van het water. Plots verblindde een schittering haar. Een stralend wit licht kwam aangegleden over de rivier, vlak daarachter weerkaatste het zonlicht op een zilveren boot, op een zwaard van goud in de hand van een ridder. Het stralende licht dat de boot voort trok was een zwaan! Een spierwitte zwaan. Het dier gleed naar de oever, de ridder stapte van boord, een jachthoorn klonk, de zwaan verhief zich en wierp zich samen met zijn meester in de strijd. Die keerde in het voordeel van Beatrijs en de zwanenridder.


Dankbaar bood zijn aan met hem te trouwen. De zwanenridder stemde toe, op voorwaarde dat zij nooit zou vragen van waar hij kwam.
In de jaren die volgden won de zwaneridder slag na slag met de vijanden van Beatrijs én hij schonk haar drie zonen.
Maar juist dat geluk, werd haar ongeluk. Lang wist ze zich te weerhouden van het stellen van die ene vraag, maar zijn eigen zonen hadden toch recht om te weten waar hun……
En dus nam ze haar man op een nacht in haar armen, kuste hem en stelde die ene vraag. In éen ogenblik waren haar armen leeg en de zwaneridder voor altijd verdwenen.


Beatrijs heeft vaak op de toren gestaan, nooit weerkaatste het licht van een zilveren boot, nooit die spierwitte zwaan.
Ook op andere plekken in Gelderland duiken verhalen op van de zwaneridder, maar Beatrijs heeft hem nooit meer gezien.
Mocht je hem ontmoeten, vraag nooit vanwaar hij kwam.

Bekijk hier het fragment uit de tv-uitzending over dit verhaal

Video
Tag / Lijst: Streek-en volksverhalen

Meer verhalen

VideoGalerij

Koningschieten

29 september 2014
Marjon Sloetjes
Video

De touwslager

09 juni 2015
Dick Jagtenberg

Groene pannenkoeken

22 februari 2016
Karen

In de ban van het Corsovirus

28 april 2015
Stichting Bloemencorso

Niets zeggen dan hebben we meer!

11 januari 2016
Andres mol

Naoberschap

24 november 2014
G.J. Klanderman
VideoGalerij

De Sint Maartenviering in Zaltbommel

07 november 2014
Henk Hermsen

Uitgeblazen eieren beschilderen

01 maart 2015
Gerry Klein Overmeen

Gooien met bier, water en zand

01 december 2015
Ine Pennink

Het Ooyse kermis feestmaal

11 mei 2014
Willem Franck

Bräöderkes of knorhaantjes

05 augustus 2015
Gerhard Kwak
Video

Kniepertjes met oud en nieuw

08 mei 2014
Guus van Kleef
Video

Bokbierdag Zutphen

09 oktober 2014
Bram van der Velde
Video

Doesburg Binnenste Buiten

01 juli 2014
Jaap Geurtsen

De Klokkenmaker

30 oktober 2015
Piet van Apeldoorn
Video

De bedrogen duivel

03 oktober 2014
Anja van Buren

Ambachtelijk snoep maken

31 augustus 2015
Hanneke Hoed